Klubturneringer 2020

Generelle betingelser for turneringer og matcher i BGK  KLIK HER

KLIK for at læse mere om tuneringerne.

Vinterturnering – Søndag den 15. marts er AFLYST    KLIK HE

Åbningsturnering – Søndag den 5. april er AFLYST   KLIK HER

Pinseturnering – Søndag den 31. maj   KLIK HER

Pink Cup / Blue Cup – Søndag den 7. juni   KLIK HER

Golfmaraton – Lørdag den 20. juni   KLIK HER

Sct. Hans turnering – Tirsdag den 23. juni   KLIK HER

Golf & Revy – Fredag den 28. august   KLIK HER

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge – Søndag den 27. september   KLIK HER

Hjælper- og Sponsorturnering  –  Søndag den 11. oktober   KLIK HER

Nisseturnering  –  Søndag den 6. december   KLIK HER

Nisseturnering
Søndag den 6. december 2020

Hjælper- og Sponsorturnering
Søndag den 11. oktober 2020

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge
Søndag den 27. september 2020

Golf & Revy
Fredag den 28. august 2020

Pink Cup – Blue Cup
Søndag den 7. juni 2020

Sct. Hans turnering
Tirsdag den 23. juni 2020

Åbent Vestjysk Golfmaraton Mesterskab
Lørdag den 20. juni 2020

Pinseturnering
Søndag den 31. maj 2020

Åbningsturnering  –  Søndag den 5. april 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

 

Turneringen er en åben makker-/partner-turnering.

Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller  i parret afleverer sit scorekort så der kan reguleres handicap, men præmierækken baseres på Four-ball, dvs. det er parrets bedste Stableford score på hver hul der er tællende (beregnes af Golfbox).

Tilmelding på Golfbox eller listen på opslagstavlen senest fredag den 3. april kl. 12:00.

Turneringsbetingelser KLIK HER

Vinterturnering  –  Søndag den 15. marts 2020  kl. 10:00

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Vinterturneringen på søndag den 15. marts AFLYST.

 

Det er en åben, single 3-kølleturnering.
Der spilles stableford over 11 huller på Vinterbanene med 3/4 spillehandicap, dog max 46 tildelte slag.
Der spilles i en Juniorrække samt 2 lige store rækker opdelt efter handicap for de øvrige deltagere

Tilmelding via Golfbox eller på listen på Opslagstavlen senest fredag den 13. marts kl. 12:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER