Klubturneringer 2020 – Breinholtgård Golf Klub

Generelle betingelser for turneringer og matcher i BGK  KLIK HER

KLIK for at læse mere om tuneringerne.

Vinterturnering – Søndag den 15. marts er AFLYST    KLIK HER

Åbningsturnering – Søndag den 5. april er AFLYST   KLIK HER

Pinseturnering – Søndag den 31. maj er AFLYST  KLIK HER

Pink Cup / Blue Cup – Søndag den 7. juni er AFLYST   KLIK HER

Golfmaraton – Lørdag den 20. juni er udsat til den 8. august KLIK HER

Sct. Hans turnering – Tirsdag den 23. juni er AFLYST   KLIK HER

Golf & Revyguf – Fredag den 4. september   KLIK HER

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge – Søndag den 27. september   KLIK HER

Hjælper- og Sponsorturnering  –  Søndag den 11. oktober   KLIK HER

Nisseturnering  –  Søndag den 6. december   KLIK HER

Nisseturnering
Søndag den 6. december 2020

Hjælper- og Sponsorturnering
Søndag den 11. oktober 2020

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge
Søndag den 27. september 2020

Golf & Revyguf  “Mens vi venter på vacinen”
Fredag den 4. september 2020

Turneringen er en åben holdturnering (4-mandshold).
Der spilles Stableford med fuldt spillehandicap, der er ingen handicapgrænse, men der tildeles max. 36 slag.
Der spilles i én række og de 3 bedste scorer på hvert hul er tællende.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding onsdag den 5. august kl. 12:00.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 31. august kl. 12:00.
Deltagerantallet er begrænset til 100. ”Først til mølle” princippet er gældende.

Tilmelding skal ske således:

 • Via Golfbox eller
 • Via mail til turnering.bgk@gmail.com
  Ved tilmelding via mail sendes en kvittering for modtagelse.
  ​Ved tilmelding skal DGU nr. og navn på alle deltagere oplyses, desuden skal DGU nr. og navn oplyses på den der overfører betalingen.

Hvis der ønskes ledsagerbilletter til middag og revy, skal antallet oplyses sammen med tilmeldingen.
Man kan tilmelde sig som 4-mands hold, 3, 2 eller 1 person.
Ikke fuldtallige hold sammensættes til hold af turneringsledelsen.

Betaling

Betaling for spillere og evt. ledsagere skal ske ved

 •  Bankoverførsel til Nykredit bank, reg. nr. 8117 kontonr. 3238975.eller
 • Via Mobilepay til nr. 67617.

I feltet ”Meddelelse til modtager” henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives GR + DGU nr. + så meget af dit navn som der er plads til.

Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Priser

Turneringsdeltagere, prisen dækker:

 • Turneringsfee, Morgenmad, 3-rettes middag i Musikhuset samt Revyguf
 • Greenfee for ikke BGK medlemmer

Ledsagere, prisen dækker:

 • ​3-retters menu i Musikhuset samt Revyguf

Turneringsdeltagere (medlemmer af BGK): 550 kr.
Turneringsdeltagere (Ikke medlemmer af BGK):  590 kr.
Ledsagere: 490 kr.

Pink Cup – Blue Cup
Søndag den 7. juni 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Sct. Hans turnering
Tirsdag den 23. juni 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Pinseturnering
Søndag den 31. maj 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Åbningsturnering  –  Søndag den 5. april 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

 

Turneringen er en åben makker-/partner-turnering.

Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller  i parret afleverer sit scorekort så der kan reguleres handicap, men præmierækken baseres på Four-ball, dvs. det er parrets bedste Stableford score på hver hul der er tællende (beregnes af Golfbox).

Tilmelding på Golfbox eller listen på opslagstavlen senest fredag den 3. april kl. 12:00.

Turneringsbetingelser KLIK HER

Vinterturnering  –  Søndag den 15. marts 2020  kl. 10:00

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Vinterturneringen på søndag den 15. marts AFLYST.

 

Det er en åben, single 3-kølleturnering.
Der spilles stableford over 11 huller på Vinterbanene med 3/4 spillehandicap, dog max 46 tildelte slag.
Der spilles i en Juniorrække samt 2 lige store rækker opdelt efter handicap for de øvrige deltagere

Tilmelding via Golfbox eller på listen på Opslagstavlen senest fredag den 13. marts kl. 12:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER