Klubturneringer 2020 – Breinholtgård Golf Klub

Generelle betingelser for turneringer og matcher i BGK  KLIK HER

KLIK for at læse mere om tuneringerne.

Vinterturnering – Søndag den 15. marts er AFLYST    KLIK HER

Åbningsturnering – Søndag den 5. april er AFLYST   KLIK HER

Pinseturnering – Søndag den 31. maj er AFLYST  KLIK HER

Pink Cup / Blue Cup – Søndag den 7. juni er AFLYST   KLIK HER

Golfmaraton – Lørdag den 20. juni er udsat til den 8. august KLIK HER

Sct. Hans turnering – Tirsdag den 23. juni er AFLYST   KLIK HER

Golf & Revy – Fredag den 28. august   KLIK HER

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge – Søndag den 27. september   KLIK HER

Hjælper- og Sponsorturnering  –  Søndag den 11. oktober   KLIK HER

Nisseturnering  –  Søndag den 6. december   KLIK HER

Nisseturnering
Søndag den 6. december 2020

Hjælper- og Sponsorturnering
Søndag den 11. oktober 2020

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge
Søndag den 27. september 2020

Golf & Revy
Fredag den 28. august 2020

Pink Cup – Blue Cup
Søndag den 7. juni 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Sct. Hans turnering
Tirsdag den 23. juni 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Pinseturnering
Søndag den 31. maj 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

Åbningsturnering  –  Søndag den 5. april 2020

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Åbningsturnering den 5. april AFLYST.

 

Turneringen er en åben makker-/partner-turnering.

Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller  i parret afleverer sit scorekort så der kan reguleres handicap, men præmierækken baseres på Four-ball, dvs. det er parrets bedste Stableford score på hver hul der er tællende (beregnes af Golfbox).

Tilmelding på Golfbox eller listen på opslagstavlen senest fredag den 3. april kl. 12:00.

Turneringsbetingelser KLIK HER

Vinterturnering  –  Søndag den 15. marts 2020  kl. 10:00

Som følge af Myndighedernes direktiver i kampen mod Coronavirus
har vi valgt at følge DGU’s anbefalinger,
derfor er Vinterturneringen på søndag den 15. marts AFLYST.

 

Det er en åben, single 3-kølleturnering.
Der spilles stableford over 11 huller på Vinterbanene med 3/4 spillehandicap, dog max 46 tildelte slag.
Der spilles i en Juniorrække samt 2 lige store rækker opdelt efter handicap for de øvrige deltagere

Tilmelding via Golfbox eller på listen på Opslagstavlen senest fredag den 13. marts kl. 12:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER