Klubturneringer 2019

Generelle betingelser for turneringer og matcher i BGK  KLIK HER

KLIK for at læse mere om tuneringerne.

Vinterturnering – Søndag den 24. februar    KLIK HER

Åbningsturnering – Søndag den 7. april   KLIK HER

Pinseturnering – Søndag den 9. juni   KLIK HER

Golfmaraton – Lørdag den 22. juni   KLIK HER  –  AFLYST på grund af for få tilmeldte.

Sct. Hans turnering – Søndag den 23. juni   KLIK HER

Pink Cup / Blue Cup – Søndag den 30. juni   KLIK HER

Golf & Revy – Fredag den 30. august   KLIK HER

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge – Søndag den 29. september   KLIK HER

Hjælper- og Sponsorturnering  –  Søndag den 13. oktober   KLIK HER

Nisseturnering  –  Søndag den 1. december   KLIK HER

Nisseturnering
Søndag den 1. december 2019

Hjælper- og Sponsorturnering
Søndag den 13. oktober 2019

Det er en invitationsturnering for årets sponsorer og hjælpere.

Afslutningsturnering/Greenkeepers Revenge
Søndag den 29. september 2019

Golf & Revy Fredag den 30. august 2019

Turneringen

Turneringen er en åben holdturnering (4-mandshold) fredag den 30. august 2019.
Der spilles Stableford med fuldt spillehandicap, der er ingen handicapgrænse, men der tildeles max. 36 slag. Der spilles i én række og de 3 bedste scorer på hvert hul er tællende.

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding torsdag den 25. april kl. 12:00.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. august kl. 18:00.
Deltagerantallet er begrænset til 100. ”Først til mølle” princippet er gældende.

Tilmelding skal ske således:

 • Via Golfbox
 • Via mail til turnering.bgk@gmail.com
  Ved tilmelding via mail sendes en kvittering for modtagelse.

Ved tilmelding skal DGU nr. og navn på alle deltagere oplyses,
desuden skal DGU nr. og navn oplyses på den der overfører betalingen.
Hvis der ønskes ledsagerbilletter til middag og revy, skal antallet oplyses sammen med tilmeldingen.
Man kan tilmelde sig som 4-mands hold, 3, 2 eller 1 person.
Ikke fuldtallige hold sammensættes til hold af turneringsledelsen.

Priser

 • Turneringsdeltagere: 525 kr, dog 620 for IKKE BGK medlemmer. Prisen dækker:
  Turneringsfee, Morgenmad, 3-rettes middag i Musikhuset samt Esbjerg Revyen.
  Greenfee for ikke BGK medlemmer: 0 kr.
 • Ledsagere: 550 kr. Prisen dækker:
  3-retters menu i Musikhuset samt Esbjerg Revyen.

Betaling

Betaling for spillere og evt. ledsagere skal ske ved:

 • Bankoverførsel til Nykredit bank, reg. nr. 8117 kontonr. 3238975.
 • Via Mobilepay til nr. 67617.

I feltet ”Meddelelse til modtager” henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives GR + DGU nr. + så meget af dit navn som der er plads til.
Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Pink Cup – Blue Cup
Søndag den 30. juni 2019

Det er en åben, individuel turnering.
Der spilles 1 runde på Ådalen – Skoven.
Der spilles stableford med fuld SPH i 2 lige store rækker, opdelt efter handicap.
Endvidere spilles holdspil (Sokrates), holdene sættes af turneringsledelsen.
Max handicap er 46.

Tilmelding på Golfbox eller listen på opslagstavlen
senest fredag den 28. juni kl. 12:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER

 

Pink Cup er en landsdækkende turnering for damer, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse med det formål at indsamle penge til Brystkræftsagen.

I Pink Cup turneringen leverer en række landsdækkende sponsorer præmier til de bedste.
En ”Hole in One” udløser en donation på 25.000 kr. til indsamlingen.
De 40 Golfklubber der samler flest penge ind til Brystkræftsagen deltager i landsfinalen med 2 spillere (vinderen af henholdsvis A- og B-rækken). De to deltagere skal være medlem af Breinholtgård Golf Klub.

Blue Cup er en lokal turnering for herrer, der spilles sammen med Pink Cup med henblik på at forøge indsamlingen til det gode formål – Brystkræftsagen.

Landsdækkende sponsorer

Sct. Hans turnering
Lørdag den 23. juni

Tilmelding KLIK HER

Åbent Vestjysk Golfmaraton Mesterskab
Lørdag den 22. juni

Turneringen er AFLYST på grund af for få tilmeldte.

Pinseturnering
Søndag den 9. juni 2019  kl. 05:00

Pinseturneringen med start kl 05:00 og måske med mulighed for at se pinsesolen danse.

Det er en åben, single stableford turnering. Der spilles 18 huller på Skoven – Sletten i 2 lige store rækker, opdelt efter handicap.
Kun spillere med EGA handicap kan deltage.

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER

Turneringsfee er 70 kr. pr. deltager.
Betales ved bankoverførsel til kontonr. 8117  3238975
eller
via MobilePay til nr. 67617

I “Meddelelse til modtager” henholdsvis “Kommentaren”  skal der skrives PT + DGU nr + navn.
Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb.

Efter turneringen serverer Restauranten en Brunch for 110 kr.
Menu: Rundstykker, brød, lun leverpostej med champignon og bacon, scrambled æg med bacon og cocktailpølser, ost, 2 slags syltetøj, 2 slags pålæg, juice, kaffe og the.

Startliste KLIK HER

31 mødte op en meget tidlig morgen, der blæste en kraftig vind fra sydvest og det småregnede. Men alle tog det med godt humør og efter en lille én til halsen gik starten kl. 05:00.
Regnen stoppede dog hurtigt og senere på formiddagen kom der huller i skydækket og vi fik solen at se.

Karen og Jettes baneservice sørgede for god  forplejning undervejs – Tak for det!
Efter spillet serverede Restauranten en Brunch.

Trods vejrforholdene blev det igen en god dag på Breinholtgård.

Vejrforholdene satte dog sit præg på resultaterne, Golfbox beregnede CBA til -2, dvs. Hcp blev reguleret ud fra 34 i stedet for 36.

Der var præmier til de 4 bedste og til “Nærmest flaget” på alle par-3 huller.

Tak til Loftet Fine Dining og BGK for de flotte præmier.

Leaderboard KLIK HER

Åbningsturnering  –  Søndag den 7. april 2019

Det er en åben makker-/partner turnering.
Der spilles 18 huller på Skoven – Sletten, Stableford med fuldt spillehandicap
Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller spiller sin bold færdig.
Der reguleres handicap efter turneringen.
Præmierækken baseres på Four Ball, dvs. parrets bedste stableford score på de respektive huller er tællende.

Tilmelding skal ske som par på Golfbox eller på listen på Opslagstavlen senest fredag den 5. april kl. 12:00
Turneringsfee: 120 kr. pr. par.
Bankoverførsel til 8117  3238975 eller MobilePay til nr. 67617.

Betingelser og praktiske oplysninger KLIK HER

Startliste KLIK HER

124 spillere (62 par) var klar til at slå ude søndag morgen kl. 9:00.
Flot fremmøde – vejret viste sig også fra den bedste side.
Temperaturen var ikke så høj, men solen varmede godt.

Trods det tidlige tidspunkt på året stod banen utrolig fin,
Stor ros til greenkeeperne!

Der indkom mange fine scorer, og stillingen i toppen var tæt.

Leaderboard A-rækken KLIK HER
Leaderboard B-rækken KLIK HER

Efter spillet serverede Restauranten en buffet mens resultatet blev gjort op.

Inden præmieoverrækkelsen fortalte BGK’s formand Pernille Dam lidt om den kommende sæson, og herunder bl.a. om en planlagt renovering af huset ved udslagsbanen.
En renovering der der er kommet et stort skridt nærmere som følge af en donation fra SYDBANK fonden på 75.000 kr.
En stor tak til SYDBANK fonden!

Efter overrækkelsen af den store check blev de lidt mere beskedne præmier overrakt.

Tak til sponsorerne,
BGK for præmier til de 4 bedste i de to rækker,
Sydbank og Restauranten for præmier til “Nærmest flaget”.

Vinterturnering  –  Søndag den 24. februar 2019  kl. 10:00

Det er en åben, single 3-kølleturnering.
Der spilles stableford over 9 huller på Skoven med 3/4 spillehandicap, dog max 46 tildelte slag.
Der spilles i en Juniorrække samt 2 lige store rækker opdelt efter handicap for de øvrige deltagere

Der spilles fra vinter teesteder til vintergreens.

Tilmelding via Golfbox eller på listen på Opslagstavlen senest fredag den 22. februar kl. 13:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger KLIK HER

Startliste KLIK HER

48 spillere var mødt op søndag formiddag – det var lidt koldt, men solen fik hurtigt hævet temperaturen lidt, så det blev et ganske flot golf vejr.

Der indkom nogle pæne scorer, men det skyldes nok de store huller.

Efter spillet serverede Restauranten kylling i carry og en kold øl.
En god optakt til den kommende sæson.

Tak til sponsorerne for de fine præmier.