Company Day – Breinholtgård Golf Klub

Turneringen

Den traditionsrige holdturnering, BGK Company Day blev startet i 1994 af Jesper og Børge Frøkjær og turneringen er afholdt hvert år siden.
Det er en invitationsturnering for 4-mands hold hvor overskuddet går til BGK’s juniorafdeling.

Company Day udvalget udsender invitationer medio maj måned.

Program for dagen

07:45 – 08:45   Morgenmad i restauranten.
09:00                Gunstart.
ca. 14:45          Frokost i restauranten.
ca. 16:00          Præmieuddeling (efter desserten).

Under turneringen vil der være baneservice med diverse kolde drikke, frugt og chokolade.

Company Day 2020  –  AFLYST

Som det har fremgået af dagspressen, er mange arrangementer blevet aflyst i 2020 grundet corona-pandemien.

Det er med stor beklagelse, at vi også i Breinholtgaard Golf Klub har set os nødsaget til at aflyse en række planlagte arrangementer – herunder Company Day 2020.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer havde vi håbet blev ophævet efter den 10. maj, men det blev i stedet forlænget til den 8. juni. Ophævelse af forbuddet efter 8. juni er heller ikke en mulighed, idet myndighederne alene har stillet os i udsigt, at begrænsningen maksimalt hæves til 30-50 personer gældende til udgangen af juli.

Skulle forsamlingsforbuddet blive helt ophævet fra 1. august, ser vi os desværre ikke – med så kort varsel – i stand til rent praktisk at gennemføre arrangementet, som er/var planlagt til den fredag den 14. august.

Vi ser i stedet frem til at kunne byde alle velkommen til Company-Day 2021 fredag den 13. august 2021.

P.u.v.
Allan Baun

Billeder

Billederne kan downloades, se vejledning

Sponsorer i 2019