Matchproportioner

Gruppeinddeling:

De tilmeldte par deles op i grupper af 5 til 6 par.

Alle par i en gruppe spiller mod hinanden.

Opdeling i grupper sker efter det antal slag parret har ved tilmeldingen på Skoven – Sletten, beregnet efter DGU`s regler for greensome hulspil

Matchform:

Alle grupper spiller Mixed Greensome Hulspil.

Det par, der vinder matchen får 2 point. Ved all square efter 18 huller får hvert par 1 point.

Mixed Greensome:

På hvert hul slår manden fra tee 57 og kvinden fra tee 46 – 2 bolde er dermed i spil.

Parret skal nu vælge, hvilken bold de vil fortsætte med. Den anden bold samles op og er ikke mere i spil. Hvis de fx vælger at spille videre med kvindens bold, slår manden 2. slaget og kvinden slår 3. slaget osv.

Driver begge spillere out of bounds må kun den ene spiller slå ny bold. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens tee-sted.

Handicap, beregning af tildelte slag:

Parrets tildelte slag beregnes som summen af:
60% af laveste spillehandicap
40% af højeste spillehandicap
for den bane man spiller..

Eksempel:
Spiller 1: Hcp. = 13,4 svarende til 15 slag
15 * 0,4 = 6,0
Spiller 2: Hcp. = 10,8 svarende til 12 slag
12 * 0,6 = 7,2
Der skal spilles i  6,0 + 7,2 = 13,2
Som afrundes til 13 slag

Alle par tildeles slag efter det aktuelle handicap og ikke det ved tilmeldingen oplyste.

Matchafvikling:

Matcherne afvikles i henhold til turneringsplanen.
Spilledatoer efter en anførte slut dato skal aftales med matchledelsen.

Hvis 2 par ikke kan blive enige om en spilledato, meddeles det til matchledelsen, som fastsætter en dato.

Hvis et par melder afbud til denne match, taber parret matchen.

Er en match ikke spillet eller forsøgt spillet efter disse regler får begge par 0 point.

Hvis et par udgår af en gruppe, bliver alle matcher mod parret sat til 0 point – også dem der allerede er afviklet.

Matcher må gerne spilles før de fastsatte terminer.

Tidligere hørte vi, at det for nogle par var svært at få aftalt spilletider – men anvendelse af e-mail til at aftale spilletidspunkter, har næsten helt fjernet dette problem.

Scorekort:

Vinderen sender resultatet i en mail til hev@esenet.dk.
Husk cc til modstanderen.

Alternativt kan scorekortet afleveres i postkassen hos Sekretariatet. Husk tydelig markering på scorekortet at det drejer sig om ægteparturneringen.

Følgende skal fremgå af mailen / scorekortet:
Gruppenummer, resultat, vinder og taber samt dato.

Turneringsvindere:

I hver gruppe er der præmie til nr. 1 og nr. 2.

Står to eller flere par lige er den / de indbyrdes matcher afgørende.
Hvis to eller flere par stadig er lige trækkes lod.

Afslutningsmatch & fest:

Umiddelbart efter turneringen afholdes en afslutningsturnering med efterfølgende festmiddag.

Protester:

Matchledelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål angående matchafvikling.

Der spilles efter DGU`s regler.

De vigtigste regler for hulspil

Generelle definitioner:

Der spilles om hvert hul.
Bedste nettoscore vinder hullet
Nettoscore = Antal anvendte slag minus tildelte slag

Matchens stilling udtrykkes i:

Huller op / ned
All Square: hvis lige

Vinder af matchen:

Når det ene par er flere huller op end der er huller tilbage.
Man kan give et slag, hullet eller matchen, men matchen kan ikke gives før den er påbegyndt.

Protester:

Skal anmeldes til modstanderen inden næste hul påbegyndes.
Protest sendes til matchledelsen.

Straffen:

For overtrædelse af en regel i hulspil er tab af hul.

Spillerækkefølge:

På 1. teested: det par der står øverst på startlisten.
Øvrige teesteder: det par der har honnøren.
Under spil: den bold, der ligger længst fra flaget, uanset om bolden er på green eller udenfor.
Spil uden for tur: Modstanderen kan kræve at slaget annulleres og boldene spilles i korrekt rækkefølge. Ingen straf.

Hul 19:
I hulspilsturneringer er det sædvane at vinderne byder taberne på en omgang!