Matchproportioner 2022

Gruppeinddeling:

De tilmeldte par deles op i grupper af 5–6 par. Alle par i en gruppe spiller mod hinanden.
Opdelingen i grupper er sket efter det antal slag parret har ved tilmeldingen efter DGU`s regler for Greensome hulspil. Tildelingen af fælles ATS (antal tildelte slag) handicap er programlagt på basis af Skoven/Sletten.

Matchform:

Alle grupper spiller Mixed Greensome Hulspil.

Det par, der vinder matchen, får 2 point – taber får 0 point. Ved allsquare efter 18 huller får hvert par 1 point.

Orientering angående Mixed Greensome:

(https://www.golf.dk/nyhed/spilformater)
På hvert hul slår manden fra tee 57 og damen fra tee 46. To bolde er dermed i spil.
Parret skal nu vælge, hvilken bold de vil fortsætte med. Den anden bold samles op og er ikke mere i spil på hullet. Hvis de fx vælger at spille videre med damens bold, slår manden 2. slaget og damen slår 3. slaget osv.

Et luftslag tæller som et slag, og det er makkeren som skal slå det næste slag.

Driver begge spillere out of bounds må kun den ene spiller slå ny bold. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

Hvis en bold havner i et straf-område, og der skal droppes med et strafslag, er det makkeren der skal droppe og slå den næste bold.

Handicap:

Det oplyste handicap ved opstart skal reguleres i forhold til det aktuelle handicap på spilletidspunktet.
Parret spiller med det antal tildelte slag, der beregnes som følger:
Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4, der rundes op/ned.
Ex.: Spiller 1, tildelte slag 5 og spiller 2, tildelte slag 16, dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 3-6,4=9,4 som afrundes til 9. (jfr. DGU’s regler)
Såfremt man spiller andet end Skoven/Sletten reguleres til antal tildelte slag for den aktuelle sløjfe.
Forskel i handicap udlignes i forhold til sløjfens hul index/nøgle.
Eksempel: Hvis det ene par har 20 slag og det andet par har 23 slag, så tildeles de tre ekstra slag på hul index/nøgle 1, 2 og 3.

Matchafvikling:

Matcherne afvikles i perioden maj til september. Søndag 18. september 2022 er sidste spille-/indberetningsdag.
For at nå alle kampe er det vigtigt at få planlagt kampene så hurtigt som muligt.

Man bestemmer selv, hvornår man spiller med hvilke par i sin gruppe. Alle par har ansvar for at få aftalt spilletidspunkter. Ved tvivl er det parret med det laveste parnummer, der har ansvar for at få aftalt matchtidspunktet.

Ved aflysning af aftalt spilledato aftales en ny spilledato. Hvis en ny spilledato ikke kan aftales, taber den som melder afbud.

Hvis der er aftalt et spilletidspunkt og den ene part ikke møder op til tiden (max 15 min.
forsinkelse) er den ikke fremmødte part taber af matchen – med mindre matchen af begge parter ønskes spillet – trods forsinkelsen.

Er en match ikke spillet eller forsøgt spillet efter disse regler får begge par 0 point.
Hvis et par udgår af en gruppe, bliver alle matcher mod parret sat til 0 point – også dem der allerede er afviklet.

Matchresultat:

Matchresultatet sendes af vinderen i en mail til rth@estate.dk med modstanderens e-mail anført cc. I mailen angives Gruppenummer, resultat, vinder og tabers navne samt spilledato.

Turneringsvindere:

I hver gruppe er der præmie til nr. 1 og nr. 2.
Står to eller flere par lige er den/de indbyrdes matcher afgørende.
Hvis to eller flere par stadig er lige, trækkes der lod.

Afslutningsmatch & fest:

Afslutningsmatchen med efterfølgende fest, finder i år sted lørdag, den 24. september 2022.
Nærmere informationer udsendes senere, men reserverer datoen allerede nu.

Protester:

Matchledelsen har den endelige afgørelse i alle tvivlsspørgsmål angående matchafvikling.
Der spilles efter DGU`s regler.

Matchledelse:

Jette Nørsten og Per Nørsten
Heidi Birkelev og Robin Thybo