Ægtepar / Samlever turnering

Generelt

Ægtepar / samlever turnering er en social turnering hvor der er mulighed for at spille med / mod andre par som I måske ikke normalt spiller med.
Det er en god mulighed, for at lære andre golfere at kende.

Der er ingen handicapbegrænsning for at deltage i turneringen, så alle ægtepar / samlevere der er frigivet kan deltage. Turneringen giver ikke mindst nye golfere en mulighed for at møde andre golfere under hyggelige og sociale forhold – selv om man selvfølgelig spiller for at vinde.

Efter turneringen er der en afslutningsmatch med efterfølgende festmiddag og socialt samvær på tværs af grupperne.
Afslutningsmatchen er en selvstændig match med egne præmier, man kan således godt deltage i turneringen selvom man er forhindret i at deltage i afslutningsmatchen.

Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor alle par i de enkelte grupper, spiller mod de andre par i gruppen i løbet af sommeren. Grupperne sammensættes således at parrene har nogenlunde samme styrke.

Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der spilles max 18 huller.

Matchprogrammet anfører tider for de enkelte runder, men det står spillerne frit for, at afvikle matcherne før de angivne tider.

For at der skal være lidt at spille om, fastsættes der hvert år en mindre turneringsfee.
Der vil være præmie til de 2 bedste par i hver gruppe.

Matchproportioner og generelle informationer om hulspil kan læses HER, ligesom I vil få materialet tilsendt i forbindelse med tilmeldingen.

Matchledelse

Heidi Birkelev og Robin Thybo

Tlf.:    40 91 69 64
Mail:  rth@estate.dk

Jette og Per Nørsten

Tlf.:    41 40 67 00
Mail:  per@norsten.dk

Matchledelsen ønsker alle
en rigtig god turnering.

Husk det er kun for sjov.
Vort gamle slogan er:
“Remember it’s just for fun”.

De bedste golf hilsner
Heidi og Robin
Jette og Per.

Afslutningsmatch lørdag d. 240922!

Vi mødtes i klublokalet, fik hilst pænt på hinanden, sigtevand blev indtaget for dem som ønskede det og goodies var serveret.

Efter en kort introduktion til dagens match – modificeret Texas Scramble – startede de 24 deltagende par ud på dagens runde i godt vejr og ringe vind. 🙂

Der kom virkelig gode scores ind. Ligesom i den løbende match, måtte der afgørelser til fra de sidste 9/6/3

Det er matchkomiteens opfattelse at der blev taget virkelig godt imod den nye afslutnings matchform.

Restauranten levede virkelig op til forventningerne. Flot opdækning og en virkelig god og vellykket middag.

Efter hovedretten var der præmieuddeling, hvor såvel restauranten, proshoppen og Estate Robin Thybo velvilligt havde sponsoreret. En særlig tak til sponsorerne for de flotte præmier.

Resultaterne af såvel den gennemgående match som afslutningsturneringen kan ses i kolonnen til venstre.

Da præmierne for hhv. den løbende turnering og afslutningsturneringen var uddelt, afsluttedes med uddeling af klappepræmier sponsoreret af proshoppen.

Bente og Henning Vestergaard kunne desværre ikke deltage i afslutningsmatchen og modtager derfor efterfølgende en kurv for lang tjeneste i matchkomiteen.

Heidi og Robin Thybo fortsætter mens Jette og Carsten Christensen overtager pladsen i matchkomiteen efter Jette og Per Nørsten.

Matchudvalget takker af for i år og ser frem til en ny sæson i 2023!

Så er der udsendt kontaktlister og spilleplan for turneringen og turneringen må dermed startes når det passer ind.

Husk, at turneringsplanen kun er vejledende. Der må gerne spilles i anden rækkefølge og terminer hvis det giver bedst mulighed for at få afviklet matcherne.

Så er chancen der igen for at deltage i “Ægtepar / Samlever turneringen i Breinholtgård Golf Klub”.

Invitation til turneringen:     KLIK_HER

Turneringensperiode:          fra lørdag d. 01. maj 2022 til og med søndag d. 18. september 2022

Afslutningsmatch og efterfølgende festmiddag: Lørdag den 24 september 2022 kl 12.00.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

 

Matchprogram: offentliggøres efter tilmeldingsfristens udløb – før turneringsstart.

Vi håber, at der igen i år er mange, der har lyst til tilmelde sig denne turnering.

I er meget velkommen til at stille spørgsmål til matchledelsen, hvis der er noget I er i tvivl om.

Tilmelding:

Via golfbox: Ægteskabs-/samleverturnering

Senest: søndag d. 10. april 2022

Turneringsfee: 300 kr. pr. par.

Tilmeldingen er gældende når turneringsfee er overført senest 10. april 2022 til:
Regnr.  6684   kontonr.   0014 863 788

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.