Golfudannelse – forløb

Når du har tegnet et prøvemedlemsskab (varer op til 3 måneder), starter din golfuddannelse og starten på dit golfkort.
Du bliver i den forbindelse inviteret til et introduktionsmøde, hvor du bliver vist rundt i klubben, bliver vist og fortalt om par 3 – banen og får hele forløbet  grundig gennemgået.

Du møder desuden din mentor el. holdleder, der er den person, som vil tage sig af dig og det hold du starter på. Vi har bl.a. valgt at lade golfforløbet foregå i hold, fordi alle dermed får mulighed at lære andre golfspillere at kende fra dag 1 og fordi det alt andet lige er lettere at gennemgå et forløb i hold.

Forløbet består af 2 individuelle og 4 hold træningslektioner hos vores professionelle golftrænere.

Desuden får du en gennemgang af golfreglerne og etiketten, som er de uskrevne regler på og omkring en golfbane.

Efter en trænings periode tager du en slagprøve og sideløbende hermed spilles der hver onsdag match på Par-3 banen.

Når du 2 gange har opnået min. 18 point på Par-3 banen, er du klar til at færdiggøre golfforløbet på den store bane. Det starter med en introduktion på banen Ådalen, hvor en fra NY I GOLF-udvalget gennemgår hul 1, hvorefter hul 2, 3 og 4 spilles. Der udfyldes scorekort og praktisk regelviden vises under prøvespillet.

Herefter mangler der at blive spillet 2 matcher på stor bane, over 9 huller, og du har erhvervet dit golfkort og kan – når du har tegnet medlemskab – spille på alle Breinholtgård Golf Klubs 27 huller, hvornår du har lyst.