Golfudannelse – forløb

Når du starter på golfkørekortet, starter vi med et introduktions møde.

Til introduktions mødet vil du få udleveret en oversigt
over forløbet for golfkørekortet, med datoer for de
forskellige discipliner.

Fællestræning finder sted på det tidspunkt, som aftales
på introduktionsmødet.

Mødested er drivingrangen,
medmindre andet er aftalt af træneren.