CORONA virus – Breinholtgård Golf Klub

Golfklubben følger DGU’s anbefalinger.

19-09-2020

Følgende restriktioner er gældende:

19-09-2020

Se DGU’s anbefalinger pr. 19-09-20

18-05-2020

Restauranten

 1. Brug håndsprit inden besøg i restauranten.
 2. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokalerne, hvilket vil sige, at Restaurant Breinholtgård må have 90 siddende gæster.
 3. Forsamlingsforbuddet skal fortsat respekteres og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end 10 personer. Bordene i restauranten er opsat således, at der max. kan sidde 10 personer ved hvert bord og dette skal overholdes.
 4. Udendørsservering etableres således, at der max. må sidde 10 personer ved hvert bord og dette skal overholdes. Bordene sættes op med ekstra stor afstand, således at myndighedernes anbefalinger overholdes.
 5. Afrydning af brugt service: Der opstilles et bord udenfor til afrydning af brugt service og glas samt et bord indenfor til afrydning af brugt service og glas. Det brugte service og glas må ikke bringes op til baren eller ud i køkkenet, dette for at mindske kødannelse og smittefare.

Klubhuset

 1. Klubhuset er åbent for udskrivning af scorekort, der er opsat desinfektionsmiddel og engangshansker ved begge touch skærme.
 2. Omklædningsrum, badefaciliteter er fortsat lukket. Klublokalet er ligeledes fortsat lukket for medlemsbrug – der er dog mulighed for at booke lokalet til et møde, hvor forsamlingsforbuddet og andre restriktioner selvfølgelig skal overholdes.
 3. Toiletter i klubhuset er åbne.

Spil på Breinholtgård Golf Klubs baner

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Flag og hulkop fortsætter uændret med hævet bund, så bolden ikke falder helt ned, således at flaget ikke skal berøres – runderne er fortsat handicaptællende.
 3. Banemateriel, river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande genetableres.
  Seneste og midlertidige lokalregel vedrørende lempelse i bunkers som følge af manglende mulighed for rivning annulleres, og ikke længere vil være gældende fra og med om morgenen d. 19. maj 2020. River vil blive placeret i alle bunkers i løbet af mandag d. 18. maj 2020.
 4. Banetoiletter kan igen benyttes.
  Der forefindes desinfektionsmiddel på toiletterne. Desinfektionsmidlet kan bruges til hænderne, men er lidt hårdt ved dem, det anbefales derfor at der medbringes en lille lommehåndsprit.

Brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Der er opsat håndsprit ved træningsbolde og spande.
 3. Forsamlingsforbud på max. 10 personer:
  Ved 1. tee, klubhus, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter må der max. forsamles 10 personer.
  Der må trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner.
 4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal der holdes tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.
  Deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
  Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter.
  Drivingrange opdeles i sektioner af max. 10 personer. Der skal være 2 meter mellem sektionerne.

Buggies/trolleys udlejes, og der må sidde 2 personer i hver

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deresanvisninger
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer

For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

23-04-2020

Nye anbefalinger
Nye anbefalinger fra DGU betyder, at sambooking igen er tilladt.
Øvrige anbefalinger vedr. spil og træning mm. ændres ikke.

Der er åbnet for klub-i-klub spil. Sekretariatet skal kontaktes af klubber-i-klubben, hvis der er ønske om opstart, for at finde den bedst mulige måde at kunne igangsætte klub-i-klub aktiviteterne.

Anvendelse af touch skærme
Touch skærmene er åbnet for udskrivning af scorekort.
Der står desinfektionsmiddel, handsker og aftørringservietter ved hver skærm.

Der er igen åben for, at 1 spiller kan udskrive scorekort til alle i samme bold, således at det ikke er nødvendigt, at alle går ind i klubhuset.

Husk at holde afstand og forlad klubhuset når der er hentet scorekort.

De fortrykte scorekort vil fortsat stå ved indgangsdøren ud mod Sletten 9, til de som ikke ønsker at bruge touch skærmen.

Retningslinjer til spil på banen

 1. Spil foregår nu som normalt, i op til 4 bolde.
 2. Der må ikke startes en ny runde på flettetiderne, og starttiderne SKAL overholdes.
 3. Spil på banen kan nu foregå med forskellige spille makkere  og greenfee spillere.
 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 5. Hullet og bold i hul. Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned, så bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet.
  Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Bolden anses for at være i hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og en del af bolden er under greenens overflade.
 6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.
 7. Banemateriel er fjernet (f.eks. river og boldvaskere).
 8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukkede.
 9. Der kan igen lukkes igennem, vis dog hensyn og hold afstand.
 10. Bunkers River er fjernet. Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Andre praktiske informationer

 1. Hold god afstand i klubhuset og bagrummet.
 2. Toiletterne i klubhuset holdes åben.
 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes.
 4. Pro Shoppen er åben, dog max 4 personer af gangen i butikken.

Træningsfaciliteter 

 1. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer stadigt er gældende, og derfor må der ikke være over 10 personer forsamlet på nogle af klubbens områder.
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen.
 4. Max 3 spillere på chipping green ad gangen.
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen.
 6. Sørg for, at holde god afstand på udslagsbanen.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

 1. Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
 2. Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

14-04-2020

Retningslinjer til spil på banen

 1. Spil foregår nu som normalt, i op til 4 bolde.
 2. Der må ikke startes en ny runde på flettetiderne, og starttiderne SKAL
  overholdes.
 3. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast
  spillemakker.
 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og
  spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil, eller umiddelbart før
  opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil.
 5. Hullet og bold i Hul.Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned, så
  bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet. Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af
  bolden er under greenens overflade.
 6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.
 7. Banemateriel fjernet (f.eks. river, boldvaskere og trolleys).
 8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukket.
 9. Der kan igen lukkes igennem, vis dog hensyn og hold afstand.
 10. Bunkers, River er fjernet. Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.
 11. Runder spillet under iagttagelse af ovenstående regler kan være
  handicaptællende.

Andre praktiske informationer

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Hold god afstand i bagrummet.
 2. Toiletterne i klubhuset holdes åben.
 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes.
 4. Scorekort står forprintet lige inden for døren ved Sletten hul 9.
 5. Pro Shoppen er åben, dog max 4 personer af gangen i butikken.

Åbning af træningsfaciliteter

 1. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer stadigt er gældende, og derfor må der ikke være over 10 personer forsamlet på nogle af klubbens områder, på samme tid.
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen.
 4. Max 3 spillere på chipping green ad gangen.
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen.
 6. Sørg for, at holde god afstand på udslagsbanen.

Håndtering af scorekort

 1. For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.
 2. Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
 3. Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer

31-03-2020.

Banen åbnes for spil i 2-bolde  LÆS mere her

18-03-2020

Bane, Klubhus og træningsfaciliteter lukkes. LÆS mere HER

13-03-2020

Breinholtgård Golf Klub har valgt at følge de officielle samt DGU’s anbefalinger for at forhindre spredning af corona-virus. Det betyder ændringer af en rækker planer og serviceområder – særligt ift. kontorets bemanding, større turneringer, forsamlinger, møder og indendørs aktiviteter. Vi anbefaler, at alle viser hensyn til hinanden og håber på forståelse for de forskellige tiltag.

Golf er dog i udgangspunktet en sportsgren, som ikke kræver fysisk kontakt med hinanden, og golf-etikette omkring håndtryk efter matchen kan erstattes med god ’corona-etikette’. Endvidere dyrkes golf udendørs, hvor smitterisikoen er lavest, og som regel i små grupper af 2-4 personer. Derfor har vi pt. ikke aktuelle planer om at lukke golfbanerne for privat spil som følge af Corona, men anbefaler agtpågivenhed og at undgå større grupper, gunstarter og nærkontakt. Som medlem vil du således fortsat kunne spille.

Kontor

På kontoret vil vi i større omfang arbejde hjemmefra og begrænse mødeaktivitet. Kontoret skal derfor ikke forventes bemandet som normalt, men telefonen vil være åben fra 8:00 til 15:00 på hverdage og vi kan naturligvis træffes på mail, info@bggc.dk.

Du kan både booke og bekræfte i Golfbox appen på din smartphone, såfremt du er utryg ved at bruge touchskærmen. Google maps skal være aktiv, idet bekræftelse på mobil kun kan ske, når din telefon er registreret inden for 1 km. fra klubhuset.

Greenkeeperne

Vil også blive omfattet af nogle begrænsninger og foranstaltninger for deres arbejde. Der vil derfor være et nedsat plejeniveau i de kommende uger, men vi arbejder videre på at gøre klar til at kunne lukke vinterbanen og gå tilbage til vores ”normale” baneforløb. De sidste måneders enorme nedbørsmængder, og nu denne corona-virus, har dog givet os nogle uforudsete udfordringer, som vi ikke selv er herre over.

Klubturneringer

Vinter 3 kølle turneringen søndag den 15. marts er aflyst.

Arrangementer

Lauritz.com vurderingsarrangementet tirsdag den 17. marts er aflyst / udsat:
Det planlagte arrangement udsættes til en ikke endnu fastlagt dato.

Øvrige turneringer og møder

Vi opfordrer til, at bl.a. Klubber-i-Klubben aflyser turneringer og større grupperinger med gunstart og/eller fælles spisning – foreløbigt frem til og med den 29. marts.

Vi opfordrer frivillige udvalg til kun at mødes hvis det er strengt nødvendigt og så vidt muligt, i stedet at udsætte mødeaktivitet til senere eller klare det over telefon / mail.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter

Drosles ned til et absolut minimum. Alle opfordres til et minimum af ophold i klubhuset og til, at man ikke opholder sig i foyer-området.

Pro-shoppen

Din pro giver fortsat individuelle udendørs lektioner, og giver naturligvis besked ift. evt. aflysning af undervisningstimer. Der afholdes ikke gruppelektioner og indendørs lektioner de næste 14 dage. Pro-shoppen holdes indtil videre åbent som normalt.

Restaurant

Restauranten holder indtil videre åbent, men der opfordres til, at der holdes en fornuftig afstand imellem gæsterne.

Håndsprit

Håndsprit til ophængning på toiletter samt i restauranten er bestilt for snart 14 dage siden, der er dog som i resten af Danmark, tomt på leverandørens hylder, men de forventer at kunne levere i næste uge. Der står én enkelt flaske på skranken ved kontoret.

Øvrigt

Som golfklub har vi, som alle andre i samfundet, et fælles ansvar for at efterleve de seneste anbefalinger fra myndighederne. Det kommer meget ubelejligt for os alle, men vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger og løber ingen unødvendige risici. Vi håber på fuld forståelse, opbakning og fortsat godt sammenhold blandt klubbens medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere. Derved kan vi forhåbentligt vende tilbage til normal gænge til sommersæsonens start, hvor vi alle glæder os til at komme på forårsgræs. Vi følger derfor situationen nøje, og vil løbende opdatere via nyhedsbrev og hjemmeside.

Lad os stå sammen i vores klub og passe på hinanden.
Mvh. Administration & Bestyrelse

Sundhedsstyrelsen