CORONA virus – Breinholtgård Golf Klub

Alle Corona-restriktioner ophører den 1. februar 2022

Der vil dog fortsat være anbefalinger om test og selvisolation.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside
Læs mere på Coronasmitte.dk

DGUs anbefalinger pr. 10. december 2021

Der skal bruges mundbind i følgende områder
 • Klubhuse og foreningslokalerlokale.
 • Proshop
 • Restauranten dog kun når man står op. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned.
Personer over 15 år skal vise coronapas i
 • Restauranten (take away undtaget). Coronapasset fremvises ved først naturlige kontakt med serveringspersonalet.
Begrænsninger for serveringssteder
 • Restauranten skal være lukket i perioden fra 23:00 til 05:00.
 • Der må ikke udskænkes alkohol i perioden 22:00 til 05:00.
DGU’s generelle anbefalinger
 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset, mødelokaler og lign.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Er du syg eller har symptomer som hoste eller feber, så blive hjemme.

Links:   Coronasmitte.dk/råd og regler     DIF’s hjemmeside om corona

DGUs anbefalinger pr. 10. december 2021

Brug af mundbind

Fra den 10. december udvides brug af mundbind også i restauranten (punkt 2)

 • Der er krav om brug af mundbind i detailhandlen, hvilket derfor er gældende for klubbens proshop.
 • Der indføres krav om at bære mundbind på restauranter, caféer og serveringssteder, når man står op. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned.
Brug af coronapas

Nedenfor er en udvalgt liste over, hvor regeringen, med betydning for golfklubben, har indført krav om coronapas for personer på 15 år eller derover:

 • Indendørs serveringssteder (take away undtaget). Coronapasset fremvises ved først naturlige kontakt med serveringspersonalet.
 • Ved over 100 betalende tilskuer indendørs eller 1000 udendørs (200/2000 tilskuere indtil den 29.11.21)
Begrænsninger i forsamling og udskænkning

Følgende restriktioner træder i kraft fra den 10. december:

 • Lukning af indendørs og udendørs serveringssteder fra midnat og frem til klokken 05. I samme periode er der forbud mod salg af alkohol.
DGU’s generelle anbefalinger
 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset, mødelokaler og lign.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Er du syg eller har symptomer som hoste eller feber, så blive hjemme.

Links:   Coronasmitte.dk/råd og regler     DIF’s hjemmeside om corona

DGUs anbefalinger pr. 29. november 2021

Brug af mundbind

Der er krav om brug af mundbind i detailhandlen, hvilket derfor er gældende for klubbens proshop

Brug af coronapas

Nedenfor er en udvalgt liste over, hvor regeringen, med betydning for golfklubben, har indført krav om coronapas for personer på 15 år eller derover:

 • Indendørs serveringssteder (take away og varmestuer undtaget). Coronapasset fremvises ved først naturlige kontakt med serveringspersonalet.
 • Ved over 100 betalende tilskuer indendørs eller 1000 udendørs.

DGU’s generelle anbefalinger

 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset, mødelokaler og lign.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Er du syg eller har symptomer som hoste eller feber, så blive hjemme.

Links: Coronasmitte.dk    –    Kulturministeriet    –    DGU’s hjemmeside

DGUs anbefalinger pr. 10. november 2021

Regeringen har besluttet at karakterisere COVID-19 som en samfundskritisk sygdom og indføre krav om coronapas i dele af samfundet i foreløbigt en måned.

Kravet om coronapas indføres fra fredag den 12. november. Det betyder, at personer på 15 år eller derover skal vise coronapas for at benytte restauranter/caféer samt lokaliteter og arrangementer med over 200 tilskuere eller deltagere indendørs og 2.000 tilskuere eller deltagere udendørs.
Det gælder, uanset om der er tale om siddende eller stående personer.

DGU’s generelle anbefaling

 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset, mødelokaler og lign.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Er du syg eller har symptomer som hoste eller feber, så blive hjemme.

DGUs anbefalinger pr. 1. september 2021

Alle restriktioner for idrætslisvet er ophævet og forsamlingsloftet er ophævet.

Ligeledes er alle restriktioner vedrørende åbningstider for restauranter og caféer mv. ophævet, og der er ikke længere krav om coronapas i forbindelse med indendørs servering.

DGU’s generelle anbefalinger

 1. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset, mødelokaler og lign.
 2. Opsæt informationsmateriale om god hygiejen og hensigtsmæssig adfærd.
 3. Er du syg eller har synptomer som hoste eller feber, så bliv hjemme.

DGUs anbefalinger pr. 1. juli 2021

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 • Indendørs træningsfaciliteter kan benyttes af voksne med coronapas, samt børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 250 personer.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 • Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 • Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.
 • Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 •  Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal, dog med et forsamlingsloft på 250 personer.
 • Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.
 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

Anbefalinger vedr. restaurant/café

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 24. Dog kan restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 24 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner. Fra 15. juli udvides muligheden for at holde åbent og servere alkohol til klokken 02.
 • Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år).
 • Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor.
 • Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
 • Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.
 • Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Andre praktiske anbefalinger

 • Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.
 • Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

DGUs anbefalinger pr. 6. maj 2021

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til udendørs træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 75 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
 • Der åbnes for indendørs træningsfaciliteter for voksne med coronapas, samt for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 • Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 • Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.
 • Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 • Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 75 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 75 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 • Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.
 • Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal.
 • Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 • Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart.
 • Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.
 • Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.
 • Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
 • Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Anbefalinger vedr. restaurant/café

Den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter er hævet til 25 personer

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22. Dog kan Restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.
 • Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt.
 • Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas.
 • Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.
 • Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
 • Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.
 • Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.
 • Der skal opsættes skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Andre praktiske anbefalinger

 • Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.
 • Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 • For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.
  Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Ændringer pr. 21. april 2021 og DGUs anbefalinger

Ændringer

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas og arealkrav.
 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
 • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med forudgående bordbestilling og krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående.
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter.
Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter
 1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Indendørs træningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
 3. Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
 4. Der kan gives særlig adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
 5. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 50 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
 6. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 50 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.
 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
 8. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.
 3. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 50 personer inkl. træner. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Vi anbefaler dog, at større grupper opdeles i mindre hold af hensyn til smittespredning og -opsporing.
 5. Trænes der i flere grupper á op til 50 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan lokaler med servering og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med de gældende krav som er beskrevet i dette dokument. Forenings-/medlemslokaler kan som udgangspunkt ikke være åbne for medlemmer eller offentligheden.

Der er lempelser/krav som beskrives i det nedenstående.

 1. Bagrum og toiletter kan benyttes af alle.
 2. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.
 3. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
 4. Proshoppen kan være åben med min. 4 m2 per kunde
 5. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Anbefalinger vedr. restaurant/café

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster på serveringssteder skal foretage forudgående bordreservation inden ankomst til indendørs servering. Den forudgående reservationen foretages tidsmæssigt adskilt (min. 30 min) fra ankomsten. Der er ingen formkrav til, hvordan den forudgående reservationen skal ske. Denne kan således f.eks. foretages online, telefonisk eller ved personlig henvendelse.
 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Der er ikke krav om mundbind eller bordreservation ved udendørsservering. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. Gæster kan dog kun bestille indenfor i restauranten mod fremvisning af coronapas (ekskl. børn under 15 år).
 4. Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.
 5. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 10 personer indendørs og 50 personer udendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.
 6. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
 7. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.
 8. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.
 9. Der skal opsættes skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.
 10. Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Covid-19 retningslinjer pr. 01-03-2021 gældende til den 6. april 2021

De nationale tiltag forlænges fra den 28. februar til den 5 april, dog bl.a. med følgende lempelser:

 • Forsamlingsloftet for udendørs idræt hæves fra 5 til 25 personer.
 • Proshopper/Golfbutikker kan åbnes igen med skærpede kvadratmeterkrav.

Brug af træningsfaciliteter

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Der kan trænes i grupper af max. 25 personer incl. træner.
  Deltagere/træner må ikke skifte mellem grupperne.
  Der skal være mindst 2 meter mellem grupperne.
 • Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter.

Klubhuset mv.

 • Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter er lukke for offentligheden.
 • Bagrum og toiletter kan benyttes (husk mundbind, sprit af).
 • Indendørs forsamlingsloft er stadig 5 personer.

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen

 • Parkeringspladsen kan benyttes som normalt, men der må på intet tidspunkt forsamles mere end 25 personer.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande skal til enhver tid overholdes.

Spil på banen

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

Den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum 2 meters afstand til andre.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

Turneringsaktiviteter

 • Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer med mere end 25 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 25 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads. Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.

Vis respekt – hold afstand – pas på hinanden og jer selv.

Covid-19 retningslinjer pr. 05-01-2021 gældende til den 28. februar 2021

Myndighedernes krav om maksimalt 5 personer forsamlet og anbefalingen om minimum 2 meters afstand mellem personer skal til enhver tid overholdes.
Det er den enkelte spillerens ansvars at overholde dette.

Brug af træningsfaciliteter

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Max. 5 personer samlet i én gruppe samtidig på driving rangen.

Klubhuset mv.

 • I klubhuset må alene toiletfaciliteterne benyttes (husk mundbind).
 • Max. 5 personer samtidig i foyer og bagrum.

Retningslinjer for brug af parkeringspladsen

 • Parkeringspladsen kan benyttes som normalt, men der må på intet tidspunkt forsamles mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande skal til enhver tid overholdes.

Spil på banen

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

Den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 • Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

Vis respekt – hold afstand – pas på hinanden og jer selv.

Covid-19 retningslinjer pr. 17-12-2020 gældende til den 28. februar 2021

Som de fleste nok har hørt/læst i dagspressen, så er der indført nye
restriktioner, som også er gældende for golfklubber.
Forholdene hos os på Breinholtgård Golf Klub er nu:

 • Pro Shoppen holder åben, husk at vise hensyn og hold afstand.
 • Toiletterne i klubhuset er åbne.
 • Golfbanen er åben, dog skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.
 • Restauranten er lukket indtil nærmer info.
 • Klublokalet er lukket.
 • Indendørs træningsfaciliteter er lukket.
 • Driving Rangen er åben, dog skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.
 • Badefaciliteterne er lukket.
 • Teebox er lukket.

Vi opfordrer til mindst mulig ophold i Lobbyen.

 • Brug de fortrykte scorekort, som står ved indgangsdøren ved Sletten 9.
 • Bekræftelse af tider via GolfBox APP følger de almindelige regler for, hvornår
  der må bekræftes osv. Du kan bekræfte din starttid fra din mobil, når du er mindre end 1 km væk fra klubhuset.
  Her er en kort vejledning til hvorledes dette gøres:
  1. Hent GolfBox applikationen til din mobil.
  2. Log ind ved at anvende dine login informationer fra GolfBox.
  3. Vælg tidsbestilling
  4. Vælg herefter “Mine tider” i menuen, der står i bunden
  5. Bekræft starttiden

Pas godt på jer selv og hinanden!

Covid-19 retningslinjer pr. 26-10-2020

Som I sikkert alle er bekendt med, har regeringen indført stramninger i forhold til de allerede udmeldte restriktioner. De nye retningslinjer er gældende fra i går mandag den 26. oktober 2020.

De nye retningslinjer betyder, at forsamlingsforbuddet på 50 personer sænkes til 10 personer i foreløbig 4 uger til og med den 22. november 2020.
Der er dog indført en undtagelse for børn og unge op til 21 år, som stadigvæk må deltage i aktiviteter med op til 50 personer til stede. Der må alene være de nødvendige voksne til stede, for at aktiviteten kan gennemføres forsvarligt.

Anbefalingen om minimum 1 meters afstand mellem personer skal til enhver tid overholdes og gælder ligeledes arrangementer i restauranten.

Fra på torsdag træder de nye regler om mundbind i kraft. Denne stramning gælder foreløbig fra den 29. oktober frem til 2. januar 2021 og betyder at der skal bæres mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, pro-shop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. Krav om mundbind gælder ikke, når man sidder ned.
Anbefalinger til spil på banen
– Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter
– Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
– Max. 10 personer samlet

 • Driving-range
 • Indspilsgreen
 • Puttinggreen
Anbefalinger vedr. klubhuset mv.
– Totalt max 10 personer (inkl. personale) i klubhuset

 • Foyer/reception
 • Omklædning
 • Toiletter
 • Klublokale
 • Bagrum
 • Pro-shop

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 • Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter,
  som berøres af mange personer.

Vis respekt og hold afstand, så vi i fællesskab kan passe på hinanden og være med til at holde smittetrykket nede.

19-09-2020

Se DGU’s anbefalinger pr. 19-09-20

18-05-2020

Restauranten

 1. Brug håndsprit inden besøg i restauranten.
 2. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokalerne, hvilket vil sige, at Restaurant Breinholtgård må have 90 siddende gæster.
 3. Forsamlingsforbuddet skal fortsat respekteres og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end 10 personer. Bordene i restauranten er opsat således, at der max. kan sidde 10 personer ved hvert bord og dette skal overholdes.
 4. Udendørsservering etableres således, at der max. må sidde 10 personer ved hvert bord og dette skal overholdes. Bordene sættes op med ekstra stor afstand, således at myndighedernes anbefalinger overholdes.
 5. Afrydning af brugt service: Der opstilles et bord udenfor til afrydning af brugt service og glas samt et bord indenfor til afrydning af brugt service og glas. Det brugte service og glas må ikke bringes op til baren eller ud i køkkenet, dette for at mindske kødannelse og smittefare.

Klubhuset

 1. Klubhuset er åbent for udskrivning af scorekort, der er opsat desinfektionsmiddel og engangshansker ved begge touch skærme.
 2. Omklædningsrum, badefaciliteter er fortsat lukket. Klublokalet er ligeledes fortsat lukket for medlemsbrug – der er dog mulighed for at booke lokalet til et møde, hvor forsamlingsforbuddet og andre restriktioner selvfølgelig skal overholdes.
 3. Toiletter i klubhuset er åbne.

Spil på Breinholtgård Golf Klubs baner

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Flag og hulkop fortsætter uændret med hævet bund, så bolden ikke falder helt ned, således at flaget ikke skal berøres – runderne er fortsat handicaptællende.
 3. Banemateriel, river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande genetableres.
  Seneste og midlertidige lokalregel vedrørende lempelse i bunkers som følge af manglende mulighed for rivning annulleres, og ikke længere vil være gældende fra og med om morgenen d. 19. maj 2020. River vil blive placeret i alle bunkers i løbet af mandag d. 18. maj 2020.
 4. Banetoiletter kan igen benyttes.
  Der forefindes desinfektionsmiddel på toiletterne. Desinfektionsmidlet kan bruges til hænderne, men er lidt hårdt ved dem, det anbefales derfor at der medbringes en lille lommehåndsprit.

Brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Der er opsat håndsprit ved træningsbolde og spande.
 3. Forsamlingsforbud på max. 10 personer:
  Ved 1. tee, klubhus, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter må der max. forsamles 10 personer.
  Der må trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner.
 4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal der holdes tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.
  Deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
  Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter.
  Drivingrange opdeles i sektioner af max. 10 personer. Der skal være 2 meter mellem sektionerne.

Buggies/trolleys udlejes, og der må sidde 2 personer i hver

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deresanvisninger
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer

For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

23-04-2020

Nye anbefalinger
Nye anbefalinger fra DGU betyder, at sambooking igen er tilladt.
Øvrige anbefalinger vedr. spil og træning mm. ændres ikke.

Der er åbnet for klub-i-klub spil. Sekretariatet skal kontaktes af klubber-i-klubben, hvis der er ønske om opstart, for at finde den bedst mulige måde at kunne igangsætte klub-i-klub aktiviteterne.

Anvendelse af touch skærme
Touch skærmene er åbnet for udskrivning af scorekort.
Der står desinfektionsmiddel, handsker og aftørringservietter ved hver skærm.

Der er igen åben for, at 1 spiller kan udskrive scorekort til alle i samme bold, således at det ikke er nødvendigt, at alle går ind i klubhuset.

Husk at holde afstand og forlad klubhuset når der er hentet scorekort.

De fortrykte scorekort vil fortsat stå ved indgangsdøren ud mod Sletten 9, til de som ikke ønsker at bruge touch skærmen.

Retningslinjer til spil på banen

 1. Spil foregår nu som normalt, i op til 4 bolde.
 2. Der må ikke startes en ny runde på flettetiderne, og starttiderne SKAL overholdes.
 3. Spil på banen kan nu foregå med forskellige spille makkere  og greenfee spillere.
 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 5. Hullet og bold i hul. Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned, så bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet.
  Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Bolden anses for at være i hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og en del af bolden er under greenens overflade.
 6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.
 7. Banemateriel er fjernet (f.eks. river og boldvaskere).
 8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukkede.
 9. Der kan igen lukkes igennem, vis dog hensyn og hold afstand.
 10. Bunkers River er fjernet. Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Andre praktiske informationer

 1. Hold god afstand i klubhuset og bagrummet.
 2. Toiletterne i klubhuset holdes åben.
 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes.
 4. Pro Shoppen er åben, dog max 4 personer af gangen i butikken.

Træningsfaciliteter 

 1. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer stadigt er gældende, og derfor må der ikke være over 10 personer forsamlet på nogle af klubbens områder.
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen.
 4. Max 3 spillere på chipping green ad gangen.
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen.
 6. Sørg for, at holde god afstand på udslagsbanen.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

 1. Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
 2. Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

14-04-2020

Retningslinjer til spil på banen

 1. Spil foregår nu som normalt, i op til 4 bolde.
 2. Der må ikke startes en ny runde på flettetiderne, og starttiderne SKAL
  overholdes.
 3. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast
  spillemakker.
 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og
  spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil, eller umiddelbart før
  opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil.
 5. Hullet og bold i Hul.Hulkopperne udstyres med en anordning, så bolden ikke falder helt ned, så
  bolden ikke skal samles op fra bunden af hullet. Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm. Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af
  bolden er under greenens overflade.
 6. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.
 7. Banemateriel fjernet (f.eks. river, boldvaskere og trolleys).
 8. Vandhaner og toiletterne på banen er lukket.
 9. Der kan igen lukkes igennem, vis dog hensyn og hold afstand.
 10. Bunkers, River er fjernet. Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.
 11. Runder spillet under iagttagelse af ovenstående regler kan være
  handicaptællende.

Andre praktiske informationer

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Hold god afstand i bagrummet.
 2. Toiletterne i klubhuset holdes åben.
 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet frabedes.
 4. Scorekort står forprintet lige inden for døren ved Sletten hul 9.
 5. Pro Shoppen er åben, dog max 4 personer af gangen i butikken.

Åbning af træningsfaciliteter

 1. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer stadigt er gældende, og derfor må der ikke være over 10 personer forsamlet på nogle af klubbens områder, på samme tid.
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen.
 4. Max 3 spillere på chipping green ad gangen.
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen.
 6. Sørg for, at holde god afstand på udslagsbanen.

Håndtering af scorekort

 1. For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.
 2. Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.
 3. Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sin egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer

31-03-2020.

Banen åbnes for spil i 2-bolde  LÆS mere her

18-03-2020

Bane, Klubhus og træningsfaciliteter lukkes. LÆS mere HER

13-03-2020

Breinholtgård Golf Klub har valgt at følge de officielle samt DGU’s anbefalinger for at forhindre spredning af corona-virus. Det betyder ændringer af en rækker planer og serviceområder – særligt ift. kontorets bemanding, større turneringer, forsamlinger, møder og indendørs aktiviteter. Vi anbefaler, at alle viser hensyn til hinanden og håber på forståelse for de forskellige tiltag.

Golf er dog i udgangspunktet en sportsgren, som ikke kræver fysisk kontakt med hinanden, og golf-etikette omkring håndtryk efter matchen kan erstattes med god ’corona-etikette’. Endvidere dyrkes golf udendørs, hvor smitterisikoen er lavest, og som regel i små grupper af 2-4 personer. Derfor har vi pt. ikke aktuelle planer om at lukke golfbanerne for privat spil som følge af Corona, men anbefaler agtpågivenhed og at undgå større grupper, gunstarter og nærkontakt. Som medlem vil du således fortsat kunne spille.

Kontor

På kontoret vil vi i større omfang arbejde hjemmefra og begrænse mødeaktivitet. Kontoret skal derfor ikke forventes bemandet som normalt, men telefonen vil være åben fra 8:00 til 15:00 på hverdage og vi kan naturligvis træffes på mail, info@bggc.dk.

Du kan både booke og bekræfte i Golfbox appen på din smartphone, såfremt du er utryg ved at bruge touchskærmen. Google maps skal være aktiv, idet bekræftelse på mobil kun kan ske, når din telefon er registreret inden for 1 km. fra klubhuset.

Greenkeeperne

Vil også blive omfattet af nogle begrænsninger og foranstaltninger for deres arbejde. Der vil derfor være et nedsat plejeniveau i de kommende uger, men vi arbejder videre på at gøre klar til at kunne lukke vinterbanen og gå tilbage til vores ”normale” baneforløb. De sidste måneders enorme nedbørsmængder, og nu denne corona-virus, har dog givet os nogle uforudsete udfordringer, som vi ikke selv er herre over.

Klubturneringer

Vinter 3 kølle turneringen søndag den 15. marts er aflyst.

Arrangementer

Lauritz.com vurderingsarrangementet tirsdag den 17. marts er aflyst / udsat:
Det planlagte arrangement udsættes til en ikke endnu fastlagt dato.

Øvrige turneringer og møder

Vi opfordrer til, at bl.a. Klubber-i-Klubben aflyser turneringer og større grupperinger med gunstart og/eller fælles spisning – foreløbigt frem til og med den 29. marts.

Vi opfordrer frivillige udvalg til kun at mødes hvis det er strengt nødvendigt og så vidt muligt, i stedet at udsætte mødeaktivitet til senere eller klare det over telefon / mail.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter

Drosles ned til et absolut minimum. Alle opfordres til et minimum af ophold i klubhuset og til, at man ikke opholder sig i foyer-området.

Pro-shoppen

Din pro giver fortsat individuelle udendørs lektioner, og giver naturligvis besked ift. evt. aflysning af undervisningstimer. Der afholdes ikke gruppelektioner og indendørs lektioner de næste 14 dage. Pro-shoppen holdes indtil videre åbent som normalt.

Restaurant

Restauranten holder indtil videre åbent, men der opfordres til, at der holdes en fornuftig afstand imellem gæsterne.

Håndsprit

Håndsprit til ophængning på toiletter samt i restauranten er bestilt for snart 14 dage siden, der er dog som i resten af Danmark, tomt på leverandørens hylder, men de forventer at kunne levere i næste uge. Der står én enkelt flaske på skranken ved kontoret.

Øvrigt

Som golfklub har vi, som alle andre i samfundet, et fælles ansvar for at efterleve de seneste anbefalinger fra myndighederne. Det kommer meget ubelejligt for os alle, men vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger og løber ingen unødvendige risici. Vi håber på fuld forståelse, opbakning og fortsat godt sammenhold blandt klubbens medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere. Derved kan vi forhåbentligt vende tilbage til normal gænge til sommersæsonens start, hvor vi alle glæder os til at komme på forårsgræs. Vi følger derfor situationen nøje, og vil løbende opdatere via nyhedsbrev og hjemmeside.

Lad os stå sammen i vores klub og passe på hinanden.
Mvh. Administration & Bestyrelse

Sundhedsstyrelsen