Udvalg – Breinholtgård Golf Klub

Bestyrelsen har nedsat nedennævnte udvalg.

KLIK på udvalget for at se medlemmer af udvalget  –  Klik på navn for at se kontaktoplysninger

Udvalg

Formand

Udvalg

Formand

Ordens- regel- og handicapudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Peter Plauborg
4018 1540

Send mail

Medlemmer

Jesper Mølleskov Pedersen
Jørn Schultz
Ruth Pedersen
Kaj Pedersen

Opgaver

Behandle og træffe beslutninger i disciplinær- og klagesager i henhold til den af bestyrelsen uddelegerede kompetence.

Ansætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handicapregler og den af DGU fastsatte Course Rating og Slope for banerne.

Links

Læs mere om udvalgets ansvarsområder og kompetencer HER

Formand

Jørn Schultz
2023 0830

Send mail

Medlemmer

Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen
Sisse Droob
Søren G. Nielsen
Peter Ankersø

Driftsudvalget:
Jørn Schultz
Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen

Opgaver

Fremsætte forslag og anvisninger til baneejer vedr. ændringer og forbedringer af banerne.

I samarbejde med ORH udvalget at varetage alle generelle spørgsmål vedr. afmærkning af banerne o.l. herunder udarbejdelse af lokale regler – samt at opnå disses godkendelse hos DGU.

Links

Ny i Golf udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kaj Pedersen
2120 8022
Send mail

Medlemmer

Ruth Pedersen
Jytte Kjærbro
Karl Otto Bjerre
Susanne Bjerre
Gitte Mikkelsen
Preben Madsen
Susanna Lauridsen
Lilli Frøkjær
Jens Anker Mikkelsen
Peter Plauborg
Helle Keimling
Klaus Kusk Augustinus
Jette Christensen
Carsten Christensen

Opgaver

Planlægge og i samarbejde med trænerstaben at gennemføre uddannelse af begyndere i golfregler og færdigheder og herunder afholdelse af begynderturneringer.

Links

Læs mere HER

Rekrutteringsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links

Sportsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
4025 0661

Send mail

Medlemmer

Robin Thybo
Claus Mølleskov Pedersen
Frank Atkinson
Karin Thybo Olesen
Pernille Porsholdt Dam

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem Junior- og Eliteudvalg.

Links

Eliteudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
4025 0661

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Klaus Aagesen
Peter Meyer Hansen
Klaus Kusk Augustinus
Nicki Stig

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre af trænings- og matchaktiviteter for klubbens elitespillere.

Links

Læs mere HER

Junior- og ungdomsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Christel Hebsgaard Skaarup
2629 3100

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Claus Mølleskov Pedersen
Rebekka Bathum
Asger Lund Nielsen
Maria Hebsgaard
Allan Grosmann Christensen
Morten Erlandsen

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre trænings-og matchaktiviteter for klubbens juniorer.

Links

Læs mere HER

Turnerings- og aktivitetsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Niels Erik Jensen
3027 0759

Send mail

Medlemmer

Annie Høst
Henning Vestergaard
Jannick Brunsgaard
Jette Christensen
Pernille P. Dam

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af klubbens turneringer.

Links

Læs om turneringer HER

Sponsor udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links

Company Day udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Allan Baun
2968 5924

Send mail

Medlemmer

Sven Jensen
Søren Lysgaard
Niels Erik Jensen
Jacob Lykke-Kjeldsen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af en Company Day turnering med henblik på generering af et overskud til aktiviteter i junior- / ungdomsafdelingen

Links

Læs om Company Day turneringer HER

Formand

Pernille P. Dam
2346 0011

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Anders Fredsted
Jacob Kiellberg Andersen
Jakob Porsholdt Dam
Morten Porsholdt Dam
Niels Erik Jensen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af Junior og Ynglinge ranglisteturneringen West Coast Masters

Links

Læs om WCM turneringer HER

Klubblad (Medlemsnyt) udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Hanne Johansen
2536 2102

Send mail

Medlemmer

Jakob Kristensen
Bente Kirkegaard
Rebekka Bathum
Pernille Porsholdt Dam

Opgaver

Links

Klublokale udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Jette Christensen
3057 1614

Send mail

Medlemmer

Opgaver

Links

Klubber i Klubben udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

John Nielsen
2190 7367

Send mail

Medlemmer

Jørn Juul Christensen
Jakob Kristensen

Opgaver

Links

Formand

Medlemmer

KIm Meyer
Jørn Schultz
Knud Erik Laursen
Torben Svendsen
Jørgen Pallesen
Carsten Thybo
Henning Vestergaard
Kristian Peder Nielsen

Opgaver

Links

Regionsgolf udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kent Thomsen
2887 4201

Send mail

Holdkaptajner

Heidi Birkelev

Opgaver

Links

Læs mere om
Regionsgolf i BGK

Læs mere på
Regiongolf Danmarks
hjemmeside

Vest ABCD
Vest Senior / Veteran

Frivillige udvalget

Tilbage til top af siden

Hjemmeside / Sociale medier

Tilbage til top af siden

Jette Christensen
3057 1614

Send mail

Mogens Mikkelsen
7511 5700

Send mail

Niels Erik Jensen
3027 0759

Send mail