Udvalg

Bestyrelsen har nedsat nedennævnte udvalg.

KLIK på udvalget for at se medlemmer af udvalget  –  Klik på navn for at se kontaktoplysninger

Udvalg

Formand

Udvalg

Formand

Ordens- regel- og handicapudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Opgaver

Behandle og træffe beslutninger i disciplinær- og klagesager i henhold til den af bestyrelsen uddelegerede kompetence.

Ansætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handicapregler og den af DGU fastsatte Course Rating og Slope for banerne.

Links

Læs mere om udvalgets ansvarsområder og kompetencer HER

Formand

Jørn Schultz
20 23 08 30

Medlemmer

Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen
Sisse Droob
Søren G. Nielsen
Peter Ankersø

Driftsudvalget:
Jørn Schultz
Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen

Opgaver

Fremsætte forslag og anvisninger til baneejer vedr. ændringer og forbedringer af banerne.

I samarbejde med ORH udvalget at varetage alle generelle spørgsmål vedr. afmærkning af banerne o.l. herunder udarbejdelse af lokale regler – samt at opnå disses godkendelse hos DGU.

Links

Ny i Golf udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kaj Pedersen
21 20 80 22

Medlemmer

Par-3 + diverse
Kaj Pedersen
Jytte Kjærbro
Gitte Mikkelsen
Karl Otto Bjerre
Preben Madsen
Susanne Bjerre
Dorthe Hviid Andersen
Hanne Berggreen

Regelundervisning
Jørn Pastwa
Steen Nyberg
Claus Henrik Jørgensen

Sponsorer
John Bluhme

Intro
Christian Elmo Sørensen
Preben Madsen

Onsdagsmatch
Ruth Pedersen
Kaj Pedersen

Opgaver

Planlægge og i samarbejde med trænerstaben at gennemføre uddannelse af begyndere i golfregler og færdigheder og herunder afholdelse af begynderturneringer.

Links

Læs mere HER

Sportsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Medlemmer

Robin Thybo
Claus Mølleskov Pedersen
Mads Nielsen
Frank Atkinson
Karin Thybo Olesen
Pernille Porsholdt Dam

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem Junior- og Eliteudvalg.

Links

Eliteudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Medlemmer

Frank Atkinson
Klaus Aagesen
Peter Meyer Hansen
Min Guldberg Hansen
Peter Skjærbæk
Rikke Bernhard

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre af trænings- og matchaktiviteter for klubbens elitespillere.

Links

Læs mere HER

Junior- og ungdomsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Allan Grosmann Christensen

Medlemmer

Frank Atkinson
Claus Mølleskov Pedersen
Mads Guldberg Nielsen

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre trænings-og matchaktiviteter for klubbens juniorer.

Links

Læs mere HER

Turnerings- og aktivitetsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Niels Erik Jensen

Medlemmer

Henning Vestergaard
Jannick Brunsgaard

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af klubbens turneringer.

Links

Læs om turneringer HER

Sponsor udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links

Restaurations udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Bente Vestergaard

Medlemmer

Tri
Linh
Mogens Mikkelsen
Rikke Porsholdt Thrane
Kaj Pedersen

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem klub, restauratør og baneejer.

Links

Company Day udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Allan Baun

Medlemmer

Sven Jensen
Søren Lysgaard
Niels Erik Jensen
Kent Thomsen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af en Company Day turnering med henblik på generering af et overskud til aktiviteter i junior- / ungdomsafdelingen

Links

Læs om Company Day turneringer HER

TWCM udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Pernille P. Dam
23 46 00 11

Medlemmer

Frank Atkinson
Jesper Mølleskov Pedersen
Jacob Kiellberg Andersen
Jakob Porsholdt Dam
Niels Erik Jensen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af Junior og Ynglinge ranglisteturneringen Titleist & Footjoy West Coast Masters

Links

Læs om TWCM turneringer HER

Klubblad (Medlemsnyt) udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Hanne Johansen

Medlemmer

Jakob Kristensen
Bente Kirkegaard

Opgaver

Links

Klublokale udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Bente Vestergaard

Medlemmer

John Nielsen
Edel Thomsen

Opgaver

Links

Klubber i Klubben udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

John Nielsen

Medlemmer

Jørn Juul Christensen
Jakob Kristensen

Opgaver

Links

Formand

Verner Pedersen
22 47 27 58
vfpedersen@gmail.com

Medlemmer

Opgaver

Links

Regionsgolf udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links

Frivillige udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links

Hjemmeside / Sociale medier udvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Medlemmer

Opgaver

Links