Udvalg – Breinholtgård Golf Klub

Bestyrelsen har nedsat nedennævnte udvalg.

KLIK på udvalget for at se medlemmer af udvalget  –  Klik på navn for at se kontaktoplysninger

Udvalg

Formand

Udvalg

Formand

Pernille Porsholdt Dam

Mogens Mikkelsen

Tri og Linh

Tom Lykkegaard Nielsen

Ordens- regel- og handicapudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Peter Plauborg
4018 1540

Send mail

Medlemmer

Jesper Mølleskov Pedersen
Jørn Schultz
Kim Meyer

Opgaver

Behandle og træffe beslutninger i disciplinær- og klagesager i henhold til den af bestyrelsen uddelegerede kompetence.

Ansætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handicapregler og den af DGU fastsatte Course Rating og Slope for banerne.

Links

Læs mere om udvalgets ansvarsområder og kompetencer HER

Formand

Jørn Schultz
2023 0830

Send mail

Medlemmer

Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen
Sisse Droob
Søren G. Nielsen
Peter Ankersø

Driftsudvalget:
Jørn Schultz
Fredrik Engström
Frank Atkinson
Mogens Mikkelsen

Opgaver

Fremsætte forslag og anvisninger til baneejer vedr. ændringer og forbedringer af banerne.

I samarbejde med ORH udvalget at varetage alle generelle spørgsmål vedr. afmærkning af banerne o.l. herunder udarbejdelse af lokale regler – samt at opnå disses godkendelse hos DGU.

Links

Formand

Jørn Schultz
2023 0830

Send mail

Medlemmer

KIm Meyer
Knud Erik Laursen
Torben Svendsen
Jørgen Pallesen
Peder Nielsen
Carsten Thybo
Henning Vestergaard
Jan Hansen
Erik Dam

Opgaver

Links

Ny i Golf udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Jannick Brunsgaard
2441 7093

Send mail

Medlemmer

Mogens Mikkelsen

Frivillige hjælpere

Opgaver

Planlægge og i samarbejde med trænerstaben at gennemføre uddannelse af begyndere i golfregler og færdigheder og herunder afholdelse af begynderturneringer.

Links

Læs mere HER

Junior- og ungdomsudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Christel Hebsgaard Skaarup
2629 3100

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Claus Mølleskov Pedersen
Rebekka Bathum
Asger Lund Nielsen
Maria Hebsgaard
Allan Grosmann Christensen

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre trænings-og matchaktiviteter for klubbens juniorer.

Links

Læs mere HER

Formand

Kim Meyer
4025 0661

Send mail

Medlemmer

Robin Thybo
Frank Atkinson
Karin Thybo Olesen
Pernille Porsholdt Dam
Claus Mølleskov Pedersen

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem Junior- og Eliteudvalg.

Links

Eliteudvalg / Træningslokale

Tilbage til top af siden

Formand

Kim Meyer
4025 0661

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Klaus Aagesen
Peter Meyer Hansen
Klaus Kusk Augustinus
Elisabeth Joensen

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre af trænings- og matchaktiviteter for klubbens elitespillere.

Links

Læs mere HER

Turnerings- og aktivitetsudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Niels Erik Jensen
3027 0759

Send mail

Medlemmer

Annie Høst
Henning Vestergaard
Annie Høst
Jette Christensen
Morten Porsholdt Dam
Pernille Porsholdt Dam

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af klubbens turneringer.

Links

Læs om turneringer HER

Sponsorudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Tom L. Nielsen
2166 2474

Send mail

Medlemmer

Opgaver

Links

Restaurantions udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Pernille P. Dam
2346 0011

Send mail

Medlemmer

Mogens Mikkelsen
Tri og Linh

Opgaver

Links

Klublokale udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Jette Christensen
3057 1614

Send mail

Medlemmer

Opgaver

Links

Frivillige udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Jette Christensen
3057 1614

Send mail

Medlemmer

Opgaver

Links

Company Day udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Allan Baun
2968 5924

Send mail

Medlemmer

Sven Jensen
Søren Lysgaard
Niels Erik Jensen
Jacob Lykke-Kjeldsen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af en Company Day turnering med henblik på generering af et overskud til aktiviteter i junior- / ungdomsafdelingen

Links

Læs om Company Day turneringer HER

West Coast Masters udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Pernille P. Dam
2346 0011

Send mail

Medlemmer

Frank Atkinson
Anders Fredsted
Jacob Kiellberg Andersen
Jakob Porsholdt Dam
Morten Porsholdt Dam
Niels Erik Jensen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af Junior og Ynglinge ranglisteturneringen West Coast Masters

Links

Læs om WCM turneringer HER

Klubbladudvalg (Medlemsnyt)

Tilbage til top af siden

Sociale medier / Hjemmeside

Tilbage til top af siden

Formand

Hanne Johansen
2536 2102

Send mail

Medlemmer

Jakob Kristensen
Bente Kirkegaard
Pernille Porsholdt Dam

Mogens Mikkelsen
7511 5700

Send mail

Niels Erik Jensen
3027 0759

Send mail

Regionsgolf udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Kent Thomsen
2887 4201

Send mail

Medlemmerer

Heidi Birkelev

Opgaver

Links

Læs mere om
Regionsgolf i BGK

Læs mere på
Regiongolf Danmarks
hjemmeside

Vest ABCD
Vest Senior / Veteran