Generalforsamling – Kontingent

Generelt

Generalforsamlingen afholdes i henhold til Klubreglerne hvert år inden udgangen af oktober.
Kaptajnen indkalder med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden med mindst følgende indhold:

  1. Valg af dirigent.
  2. Kaptajnens beretning for det forløbne år og bestyrelsens tanker om det følgende år.
  3. Kassererens forelæggelse af regnskabet.
  4. Behandling af emner indbragt af medlemmer eller bestyrelse.
  5. Valg af bestyrelse  og revisor med suppleanter.
    Der skal være skriftlig afstemning blot ét medlem kræver det.
  6. Eventuelt og afslutning.

Kontingent for 2019

Kontingentet er 500,00 kr.
Det skal være betalt senest den 30. november 2018.

Beløbet indbetales på Seniorklubbens konto i Sydbank Regnr. 7701 kontonr. 1130614
I “meddelelse til modtager” skal anføres medlemsnr. og navn.

Manglende eller ikke rettidig indbetaling vil blive betragtet som udmeldelse af Seniorklubben.

Kontingentet indeholder turneringsfee i forbindelse med mandagsspil på egen bane.
Turneringsfee anvendes til præmier.

Arkiv

22-10-2018
IndkaldelseDagsordenBeretningRegnskabReferat

23-10-2017:
Indkaldelse – DagsordenBeretningRegnskabReferat

24-10-2016:
Indkaldelse – DagsordenBeretningRegnskabReferat

19-10-2015:
Indkaldelse – Dagsorden – BeretningRegnskabReferat