SK Generalforsamling – Breinholtgård Golf Klub

Generelt

Generalforsamlingen afholdes i henhold til Klubreglerne hvert år inden udgangen af oktober.
Kaptajnen indkalder med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden med mindst følgende indhold:

  1. Valg af dirigent.
  2. Kaptajnens beretning for det forløbne år og bestyrelsens tanker om det følgende år.
  3. Kassererens forelæggelse af regnskabet.
  4. Behandling af emner indbragt af medlemmer eller bestyrelse.
  5. Valg af bestyrelse  og revisor med suppleanter.
    Der skal være skriftlig afstemning blot ét medlem kræver det.
  6. Eventuelt og afslutning.

Kontingent for 2022

Kontingentet er 500,00 kr.
Det skal være betalt senest den 30. november 2021.

Beløbet indbetales på Seniorklubbens konto i Sydbank Regnr. 7701 kontonr. 1130614
I “meddelelse til modtager” skal anføres medlemsnr. og navn.

Manglende eller ikke rettidig indbetaling vil blive betragtet som udmeldelse af Seniorklubben.

Kontingentet indeholder turneringsfee i forbindelse med mandagsspil på egen bane.
Turneringsfee anvendes til præmier.

Arkiv

19-10-2015:
Indkaldelse – Dagsorden – BeretningRegnskabReferat

24-10-2016:
Indkaldelse – DagsordenBeretningRegnskabReferat

23-10-2017:
Indkaldelse – DagsordenBeretningRegnskabReferat

22-10-2018
IndkaldelseDagsordenBeretningRegnskabReferat

21-10-2019
IndkaldelseDagsordenBeretningRegnskabReferat

28-06-2021
IndkaldelseDagsordenBeretning Regnskab Referat

25-10-2021
IndkaldelseDagsorden BeretningRegnskabReferat