SK Arrangementer i 18 – Breinholtgård Golf Klub

Dato

26. marts

7. maj

18. juni

13. august

22. oktober

26. november

Arrangement

Åbningsturnering

Forårsudflugt til Ribe Golf Klub

Sommerarrangement på egen bane

Sensommerudflugt til Vejen Golf Klub

Generalforsamling

3-køllematch med efterfølgende julefrokost

Åbningsturnering mandag den 26. marts

Tilbage til top af siden

Traditionen tro åbnede Seniorklubben sæsonen den første mandag efter sommertids start.

Desværre følger foråret ikke helt kalenderen, vi spillede stadig fra vinter teesteder til vintergreens, men vejret var ganske fint, 2 – 5 °C, stille vejr og solen viste sig en del af tiden.

38 18-hulsspillere og 16 9-hulspillere var mødt op – ganske flot.

Der skulle en stor score til at komme i præmierækken

Næste spilledag er mandag den 9. april og det bliver på sommergreens – forhåbentlig.

 

Efter spillet samledes vi (i alt 62 deltagere) i Klublokalet, hvor der blev serveret røde pølser med tilbehør samt en øl eller vand.

BGK’s formand, Pernille Dam fortalte lidt om den nye bestyrelses planer for klubben.

Endvidere blev der orienteret om planen for sæson 2018 i Seniorklubben.

Dagens præmier

9 huller  Skoven

  1. Dorthe Svendsen      32 point
  2. Lene Bitsch Nielsen  31 point

18- huller Skoven – Sletten

  1. Harry Hansen            56 point
  2. Ketty Møller               50 point
  3. Jytte Uhd                   49 point

18 huller Sletten – Ådalen

  1. Jørn Uth Jensen        58 point
  2. Peter Krarup              57 point
  3. Chr. Elmo Sørensen  52 point

Forårsudflugt til Ribe Golfklub mandag den 7. maj

Tilbage til top af siden

53 + 1 gæst deltog i forårsudflugten til Ribe Golf Klub.

Klubben er stiftet i 1979, hvorefter nogle af medlemmerne gik i gang med at anlægge de første huller.
det foregik med skovl og spade samt lidt hjælp fra et par lånte landbrugsmaskiner.
Efterhånden som økonomien tillod det blev der anlagt flere huller, og midt i halvfemserne nåede man op på 18.
Banen ligger dels i åbne arealer, dels i et skovområde.

Den tidligere landbrugsejendom, Rønnehave er renoveret i 2002 og indrettet med kontor, klublokale, omklædning mv.

Vejret viste sig fra den bedste side – det var en rigtig sommerdag.
Det var måske derfor, at der udover os var rigtig mange lokale golfspillere på banen.
Det satte sit præg på tempoet – det tog ca. 5,5 time inden vi var i Klubhuset igen.

Efter en lille én til halsen blev holdsammensætningen og starthullerne annonceret og alle begav sig ud til starthullerne, godt hjulpet på vej af Jamie og Malene.

Der indkom enkelte rigtig flotte scorer, men ellers var det på det jævne.

Efter at resultaterne var gjort op blev der serveret en buffet med efterfølgende kaffe og kage.

Til sidst blev præmierne uddelt og deltagerne kunne sætte kursen mod Esbjerg.

Tak til Ribe Golf Klub for god behandling.
Tak til Sdr. Hygum Forsamlingshus for god mad.
Tak til Mogens for greenfee billetter.
Tak til deltagerne fordi I ville være med.

Individuelle præmier i A-rækken

1. Jørgen Møller  (36 point)
2. Peder G. K. Christensen  (35)
3. Harry Hansen  (32)
4. Gert Hansen  (30)

Individuelle præmier i B-rækken

1. Peter Krarup  (42 point)
2. Edel Thomsen  (39)
3. Per Enevold Mogensen (34)
4. Ketty Møller  (31)

Nærmest flaget (begge i 2. slaget)

Hul 2 D: Edel Thomsen  (36 cm)
Hul 2 H: Thomas Bailey  (29 cm)
Hul 13 D: Edel Thomsen  (23 cm)
Hul 13 H: Villy F. Jensen  (0 cm)

Hold præmier

1.  Hold 10:  153 point
Edel Thomsen, John Nielsen, Harry Hansen, Peter Krarup

2. Hold 02:  121 point
Gunner Uth Jensen, Preben Madsen, Christen H. Thomsen, Pedro

Sommerarrangement på Breinholtgård den 18. juni

Tilbage til top af siden

Individuelle præmier

 A-rækken

1. Else Mortensen  (42 point)
2. Gunner Uth Jensen  (37)
3. Jytte Jakobsen  (36)
4. Gertrud Bang  (33)

B-rækken

1. Ketty Møller  (38 point)
2. Ib Meldgaard  (36)
3. Dorthe Svendsen (34)
4. Inger Pedersen  (32)

9-huls-rækken

1. Lene Christensen  (18 point)
2. Jette Leth  (16)

Nærmest flaget

Skoven 5 D: Gertrud Bang  (1,22 m)
Skoven 5 H: Jørgen Møller  (4,10 m)

I 2. slaget.
Sletten 9 D: Dorthe Svendsen  (0,50 m)
Sletten 9 H: Harry Hansen  (0,00 m)

Holdpræmier

1. præmie 18-huls spiller (161 Point)
Peter Nordestgaard
Søren Jakobsen
Else Mortensen
Ketty Møller

2. præmie 18-huls spiller (143 Point)
Vita Madsen
Karin Skjøth
Gunner Uth Jensen
Niels Erik Jensen

1. præmie 9-huls spiller (67 Point)
Erling Svendsen
Jette Leth
Torben Svendsen
Anne Marie Thuesen

Sensommerudflugt til Vejen Golf Klub den 13. august

Tilbage til top af siden

Vejen Golfklub er stiftet i februar 1993 og i september samme år blev de første 9 huller taget i brug. I maj 1995 var de sidste 9 huller spilleklare.
I maj 2003 blev det tidligere opførte klubhus kraftigt udvidet og forbedret.

47 18-hulsspillere og 4 9-hulsspillere deltog i sensommerudflugten til Vejen.
Efter en lille én til halsen blev holdsammensætningen og starthullerne annonceret, der var som sædvanligt baglæns gunstart og med hjælp fra Annette Lund lykkedes det alle at finde starthullerne.

Banen var, ligesom andre baner mærket af sommerens tørke, men ellers er det en fin bane.

De indkomne scorer var på det jævne.
Efter at resultaterne var gjort op, serverede Cafeen en buffet med efterfølgende kaffe og kage. og derefter var der uddeling af præmier.

Det var en god dag, men trist at vi allerede er så langt henne på sæsonen at sensommerudflugten er overstået.

Tak til Vejen Golf Klub for god behandling.
Tak til Cafeen for en ualmindelig fin buffet.
Tak til deltagerne fordi I ville være med.

Individuelle præmier

 A-rækken

1. Jørgen Møller  (31 point)
2. Edith Lolk  (31)
3. Ruth Andersen  (30)
4. Jørgen L. Hansen  (30)

B-rækken

1. Jytte Jakobsen  (30 point)
2. Annie Høst  (25)
3. Inger Pedersen (25)
4. Ib Meldgaard  (23)

9-huls-rækken

1. Niels Chr. Sørensen  (12 point)

Nærmest flaget

Hul 5 i 1. slag
Damer: Jytte Nielsen  (2,49 m)
Herrer: Jørgen L. Hansen  (4,86 m)

Hul 15 i 2. slaget.
Damer: Karin Skjøth  (1,45 m)
Herrer: Jørgen Møller  (0,60 m)
9-huls: Arne Jacobsen (2,65)

Holdpræmier

1. præmie (125 Point)
Peder Høst
Ruth Andersen
Jørgen L. Hansen
Inger Pedersen

2. præmie  (111 Point)
Ib Pedersen
Poul Eri Jensen
Per Enevold Mogensen
Palle Steendahl

Præmietagere “Nærmest flaget”

Præmietagere Individuelle rækker

Holdrækken 1. præmie

Holdrækken 2. præmie