Arkiv 2017

Dato

27. marts 2017

8. maj 2017

19. juni 2017

14. august 2017

23. oktober 2017

27. november 2017

 

Åbningsturnering mandag den 27. marts

Tilbage til top af siden

Så er vi igang.
53 18-huls- og 8 9-huls spillere mødte op til åbningsturneringen.

Desværre skulle vi spille fra vinter teesteder til vintergreen, men vejret var godt

Efter spillet samledes vi i Klublokalet (67 deltagere) til de efterhånden traditionelle røde pølser med tilbehør,
og herunder blev der givet en orientering om den kommende sæson.

Vi ses igen mandag den 3. april – dog uden røde pølser efter spillet.

Det bliver med spil til sommergreens
og så bliver det nok hverdag igen mht. point høsten.

Dagens præmier blev fordelt således:

18 hulsspillere:
1. præmie: Anna-Marie Hansen 51 point.
2. præmie: Dorthe Svendsen 51 point.
3. præmie Karin Ellegaard 50 point.
4. præmie Peter Krarup 50 point
5. præmie Kristian Pedersen 48 point

9-hulsspillere:
1. præmie: Lene Christensen 24 point

Forårsudflugt til Kaj Lykke Golfklub, Bramming mandag den 8. maj

Tilbage til top af siden

58 havde taget turen til Kaj Lykke Golfklub i Bramming, der var målet for vores forårs udflugt.

Der var nu ikke meget forår i luften, vinden var kold og det blæste en del.
Heldigvis skinnede solen det meste af tiden.

Banen er lidt ældre end vores hjemmebane, de første 9 huller er indviet i 1989 og de sidste 9 i 1991.
Den ligger delvis i et skov- og delvis i et engområde ved Bramming og Sneum å.
Der er vand i spil på mange huller (åer, grøfter og søer), så der kunne hurtigt blive brug for ekstra bolde.

Efter en lille én til halsen, blev holdsammensætning og starthuller bekendtgjort. Vi skulle starte på hul 1 og 12, 13 og 15 – 18, så der var nogle der fik en ekstra gåtur selvom vi slap for hul 14.

De indkomne scorer var ikke særligt store, formentlig på grund af blæsten, men mange havde også store problemer med greens. Det var væsentlig hurtigere end vore hjemlige greens og dertil væsentlig mere kuperet.

Efter at regnskabet var gjort op blev der serveret en buffet med efterfølgende kaffe og kage.

Til slut fik dagens vindere overrakt præmier.

Individuelle præmier i A-rækken:
1. Sonja Pedersen  (30 point)
2. Hanne Hansen  (30)
3. Peder G. K. Christensen  (30)
4. Jørgen L. Hansen  (28)

Individuelle præmier i B-rækken:
1. Edith Lolk  (34 point)
2. Annie Høst  (34)
3. Jytte Jakobsen  (28)
4. Eva Magnussen  (28)

Nærmest flaget: (hul 12 i 2. slag)
Hul 7 D.: Marie Louise Holm  (8,28 m)
Hul 7 H.: Ove Lolk  (10,10 m)
Hul 17 D.: Else meldgaard  (2,49 m)
Hul 17 H.: Chr. Sørensen  (2,63 m)

Holdpræmier:
Hold 03
Annie Høst, Marie Sørensen, Finn Brynaa, Peder G. K. Christensen vandt med 126 point
foran hold 01
Anne Christensen, Edith Lolk, Torben Blavnsfeldt, Villy Jensen med 111 point.

Til sidst:
En TAK til Restauranten for god mad og ,
og TAK til Klubben for god behandling samt 2 stk. greenfee billetter til klappepræmie.
Også TAK til Mogens, BGK for 2 stk. greenfee billetter til klappepræmie.
og til sidst Tak til deltagerne.

Billeder fra turen

Billeder kan downloades, se vejledningen.

Sommerarrangement på Breinholtgård den 19. juni

Tilbage til top af siden

61 18-huls spillere var mødt op til vores sommerarrangement, senere på formiddagen kom der 7 9-huls spillere,
i alt 68, et fornemt fremmøde.

Vejret kunne heller ikke være bedre, stille vejr og solskin, en temperatur på 16 °C da vi mødte ind om morgenen, stigende til 23 – 25 °C i løbet af dagen.
Banen står rigtig flot, men det er ikke uden problemer hvis man slår bolden ud i roughen.

Efter en lille én til halsen, blev holdsammensætning og starthuller bekendtgjort. Der var baglæns gunstart med start på hullerne 1 og 12 – 18.

Der indkom mange goder scorer og efter at regnskabet var gjort op serverede Tri og Lihn en fortræffelig buffet med efterfølgende kaffe og kage.

Til slut fik dagens vindere overrakt præmier.

A-rækken:
1. Kristian Pedersen
(
36 point)
2. Hanne Hansen
(
36 point)
3. Harry Hansen
(
35 point)
4. Else Mortensen
(35 point)

B-rækken:
1. Annie Høst
(
38 point)
2. Jytte Jakobsen
(
35 point)
3. Anne-Marie Hansen
(34 point)
4. Niels Jørgen Petersen
(33 point)

C-rækken (9-huls spillere)
1. Lene Christensen
    (12 point)

Nærmest flaget:
Hul 5:
Anne-Marie Hansen
(6,14 m)
Per Thamdrup
(2,12 m)
Hul 15 i 2. slag
    Else Mortensen
(4,95 m)
    John Pedersen
(0,00 m)

Holdpræmier (18 huls spillere)
Hold 08
Else Mortensen, Kirsten Brynaa, Villy Jensen, Niels Jørgen Petersen vandt med 153 point
foran hold 05
Jytte Jakobsen, Nina Bojsen, Harry Hansen, Albert Christiansen med 144 point.

Holdpræmie (9-huls spillere)
Hold 19 (Bent Wittrup, Arne Jakobsen, Eivin Thuesen) med 50 point.

Til sidst:
En TAK til Tri og Lihn for god mad.
og TAK til Tri, Proshoppen og Mogens for gavekort / greenfeebilletter til klappepræmie.
og til sidst Tak til deltagerne.

Billeder fra turen

Billeder kan downloades, se vejledningen.

Sensommerudflugt til Trehøje Golf Klub den 14. august 2017

Tilbage til top af siden

39 18-huls spillere var mødt op til vores sensommerarrangement i Trehøje.

Det var et rigtigt dejligt sommervejr og banen var utrolig flot, specielt på denne årstid med blomstrende lyng.
Det er en udfordrende bane, specielt de 3 første huller hvor der er meget vand i spil, men generelt er roughen
et sted man skal holde sig fra hvis man gerne vil have sin bold med helt rundt.

Efter en lille én til halsen, blev holdsammensætning og starthuller bekendtgjort. Der var baglæns gunstart med start på hullerne 1 og 12 – 18.
Der blev traditionen tro spillet Stableford i 2 rækker samt holdspil (Sokrates) med Jokerbold.

De indkomne scorer lå på det jævne og er stor del af de røde Jokerbolde ligger stadig deroppe i en sø eller i lyngen

Efter spillet serverede restauranten en lækker buffet med fiskefilet, ribbensteg og salatbar med kylling og efterfølgende kaffe med lagkage (ad libitum).

Til slut fik dagens vindere overrakt præmier ligesom der var en del klappepræmier (greenfee billetter sponseret af sekretariatet, Trehøje samt Mogens Mikkelsen

A-rækken:
1. Jørn Uth Jensen (27 point)
2. Søren Jakobsen (27 point)
3. Hanne Hansen (26 point)
4. Gunner Uth Jensen (25 point)

B-rækken:
1. Edel Thomsen (31 point)
2. Annie Høst (30 point)
3. Peter Krarup (28 point)
4. Nina Bojsen (28 point)

Nærmest flaget:
Hul 7 i 2. slag:
Ruth Andersen  (4,97 m)
Erling Andersen  (1,17 m)
Hul 17:
    Edel Thomsen  (3,22 m)
    Gunner Uth Jensen  (4,95 m)

Holdpræmier
Hold 09
Hanne Hansen, Gunner Uth Jensen, John Nielsen, Ketty Møller vandt med 108 point
foran hold 05
Peder Høst, Poul Erik Jensen, Jytte Jakobsen, Lene Christensen med 105 point.

 

Til sidst:
En TAK til Restauranten for god mad.
og TAK til Sekretariatet og Mogens for greenfeebilletter til klappepræmie.
og til sidst Tak til deltagerne.

Billeder fra turen

Billeder kan downloades, se vejledningen.

Julearrangement den 27-11-2017

Tilbage til top af siden

19 spillere var mødt op til den traditionelle 3-kølle match over 9 huller på Skoven og Sletten, der blev spillet fra vinter teesteder til vinter greens.
Vejrguderne var med os ikke venligt stemt, det var koldt og regnede under hele runden, på de sidste huller blæste det så meget, at det var umuligt at bruge paraplyen.
Det var ikke den store fornøjelse, men det gav appetit til den efterfølgende julefrokost.

Vinderne blev:
Skoven: Gunner Uth Jensen med 22 point (Hcp. 23,5) foran Jørn Uth Jensen også med 22 point (Hcp. 24,5).
(Palle Steendahl og Verner Kargo Jensen kom også ind med 22 point, men har et højere Hcp.)
Sletten:  Else Mortensen med 21 point foran Peder Høst med 20 point.

Efterfølgende var der var 44 deltagere i det julepyntede Klublokale hvor Restauranten serverede julefrokost.
Stor ros til Restauranten herfor.

Til sidst serverede kaffe og småkager inden terningespillet om de medbragte pakker.
Som sædvanligt blev pakkerne noget ulige fordelt, nogen var mere heldig end andre, men trods det havde elle en god dag på Breinholtgård.

Dagen sluttede med ønsket om en god jul til alle.

Billeder fra dagen

Billeder kan downloades, se vejledningen.