Arrangementer i 2018

Dato

26. marts

7. maj

18. juni

13. august

22. oktober

26. november

Arrangement

Åbningsturnering

Forårsudflugt til Ribe Golf Klub

Sommerarrangement på egen bane

Sensommerudflugt til V ejen Golf Klub

Generalforsamling

3-køllematch med efterfølgende julefrokost

 

Åbningsturnering mandag den 26. marts

Tilbage til top af siden

Forårsudflugt til Ribe Golfklub mandag den 7. maj

Tilbage til top af siden

Sommerarrangement på Breinholtgård den 18. juni

Tilbage til top af siden

Sensommerudflugt til Vejen Golf Klub den 13. august

Tilbage til top af siden