REHAB-golf baggrund – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

REHAB-golf har vist sig at være et velegnet element i forbindelse med rehabilitering af mennesker med bevægelseshandicap.
Det er et godt og effektivt supplement til indsatsen inden for beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i regionerne og kommunerne.
Golftræning og golfspil giver motion, frisk luft, kræfter og balance.
Deltagerne opnår samtidig et fællesskab i og omkring klubben – ved at gå sammen og møde andre, og de kommer ud af evt. ensomhed.

Effektiv rehabilitering kan betyde, at mennesker med bevægelseshandicap bliver personligt stærkere og mere kompetente til at varetage deres eget liv og deltage aktivt i samfundet.

REHAB-golf blev introduceret i Danmark i den sidste del af 1990´erne som følge af forskning og positive resultater i bl.a. Tyskland, og der har vist sig tilsvarende positive resultater ved gennemførelse af denne aktivitet i indtil flere golfklubber i Danmark.

I handicaporganisationerne er man meget interesserede i, at mindst to til tre golfklubber i hver af Danmarks fem Regioner etablerer REHAB golf, således at der bliver en god geografisk dækning i landet.
Breinholtgård Golf Klub er, bl.a. med udgangspunkt i klubbens motto – ”Golf for alle og for hele livet” – af Dansk Handicap Forbund blevet udpeget til at tilbyde golf – REHAB-golf – som et element i genoptræning og rehabilitering af bevægelseshæmmede – tilrettelæggelsen vil ske i samarbejde med Hjerneskadeforeningen.

Det er en forventning fra Breinholtgård Golf Klub side, at golfklubbens nuværende medlemmer vil bidrage som frivillige med rådgivning, vejledning og praktisk bistand, og at klubbernes trænere vil indgå i projektet på forskellig vis.

Selve projektet går ud på at få samlet mennesker med forskellige former for bevægelseshandicap i golfklubben og etablere særlige hold for dem.
De vil være mulighed for at gå og træne på baner, hvor der er tid og plads, uden at de bliver presset af andre spillere. Dette vil bl.a. ske på ”Par-3 banen”, der har en passende sværhedsgrad.

Der er med andre ord tale om et projekt, som i væsentlig grad lever af og med frivillige ressourcer. For Breinholtgård Golf Klub er dette et væsentligt element i efterlevelsen af forpligtigelsen i rammen af FN’s verdensmål ”Leave no one behind”, en måde at synliggøre og sætte handling på klubbens motto, og et middel til både fastholdelse og rekruttering af en ny gruppe medlemmer.

Breinholtgård Golf Klub er stolte af at være udpeget Dansk Handicap Forbund som den golfklub i Esbjerg Kommune, der formelt skal være ansvarlig for REHAB golf i kommunen.
Vi håber at medlemmerne af Breinholtgård Golf Klub vil være med til at støtte op om projektet.

Se, læs mere om REHAB-golf