Lokale regler – Breinholtgård Golf Klub

“Standard lokalregel E 5” – supplement til pkt. 5 i “Lokale regler 2019”  KLIK HER

Hent “Lokale regler” som pdf-fil KLIK HER