MP spilleformer – Breinholtgård Golf Klub

Spilformer:
Stableford Almindeligt spil efter tildelte slag
Stableford m/putt Almindeligt spil efter tildelte slag.
Herudover skal der tælles hvor mange putt der bruges på hvert hul og det noteres
på scorekortet. Hvis man ikke kommer i hul indenfor de tildelte slag, noterer man 3 putt.
Slagspil Der skal spilles til bolden er i hul, dog max. 10 slag.
De brugte slag føres på scorekortet og efter sammentælling trækkes spillerens
tildelte slag fra og man får resultatet af spillet.
Jokermatch Hver spiller udvælger sig sine favorithuller – 3 stk.
Dette skal meddeles/markeres, inden runden påbegyndes og tydeligt markeres på scorekortet.
På de valgte huller fordobles scoren.
Holdspil, Sokrates De 3 bedste scores er tællende som holdpoint.
Herudover spilles der individuelt stableford.
Hvis man kun er 3 spillere, bruges Pedro. Pedro’s score er:
Par 3 og par 5 huller giver 1 point
Par 4 huller giver 2 point
Hallington Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes.
Resultatet er de opnåede point på hullet.
Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.
Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point.
Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point.
Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point,
tillægger hvert enkelt spillers tildelte slag.
Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.
Ingen handicapregulering
Rød bold, speciel Hvert hold får udleveret en rød bold som skal med ind efter alle 18 huller for at
holdet er med i holdkonkurrencen.
Hver spiller på holdet skal spille den røde bold på 1 par 5 hul og 1 par 3 hul,
 de opnåede point dobles op og noteres på holdkortet.
Holdene bestemmer selv hvem der skal slå på hvilke huller
Herudover føres der individuelle scorekort, hvor der noteres de almindelig opnåede point,
altså ingen dobling her.
Hvis man kun er 3 spillere, fordeles 1 x par 5 og 1 x par 3 som spillerne bliver enige om.
Hidden Hole Almindelig stableford, dog bliver der udtrukket 5 tilfældige huller på de første 9 huller.
 Det er så de opåede point for disse huller, der tæller i dagens konkurrence.
Hullerne offentliggøres efter spillet.
Texas Scramble Texas Scramble er en holdturnering med 3-4 spillere på hvert hold.
På hvert hul driver alle ud, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag.
Stedet markeres, og her dropper de øvrige deres bolde, indenfor et scorekorts bredde,
 og ALLE slår deres andet slag herfra.
Sådan fortsætter spillet for de næste slag.
Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have
 sit drive valgt mindst 4 gange (18 huller).
Der spilles efter slagspilsreglerne (dog max 10 slag pr. hul).
Der føres kun ét scorekort, hvor holdets score på hvert hul noteres.
 Det samlede resultat er holdets bruttoscore.
Ingen handicapregulering