MP Love og regler – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Nedennævnte regler er vedtaget på opstartsmøde den 8/3 2010 og efterfølgende redigeret senest i marts 2023.

  • 1

Der vælges en styregruppe på 3 personer som tager sig af det praktiske i løbet af sæsonen. Der er valg af styregruppe en gang om året, når sæsonen er slut.

  • 2

Medlemsantal på max 70 kvinder/piger.

Der er ingen Hcp. begrænsning.

Der laves en medlemsliste som mailes til samtlige medlemmer.

Hvis man ikke har deltaget 8 mandage i løbet af en sæson, er man ikke berettiget til at være medlem, men kan selvfølgelig optages på venteliste. Bliver man ramt af længerevarende sygdom, gives besked til Styregruppen, der så kan dispensere fra reglen.

De 2 årlige udflugter tæller IKKE med i de 8 gange.

  • 3

Kontingent for medlemskab er kr. 400,00 pr. sæson.

Nye medlemmer skal det første år betale kr. 500,00, heraf udgør kr. 100,00 indskud og resten er kontingent.

Indbetalingen skal foregå senest den 15/3.

Indbetalingen sker til vores bankkonto,

Reg. nr. 1551   Konto nr. 3203470533

Eller via

MobilPay på 25362102,

husk angivelse af navn

Hvis der ikke er indbetalt senest den 15/3, bliver man slettet af medlemslisten og der kan tages nye medlemmer ind fra ventelisten.

  • 4

Matcher

Der spilles hver mandag på de tildelte sløjfer, der kan vælges mellem 9 og 18 huller. Dog er det kun point fra de første 9 huller, der tæller i ”årsopgørelsen” og den månedlige match. Dog kun hvis man har gået den tildelte sløjfe.

Der startes den første mandag i april måned eller efter aftale på opstartsmødet.

Vores startblokke er som følger:

  1. 13.45 – 17.00. De fire første bolde er forbeholdt dem der vil spille 18 huller.

For at deltagelsen i matchen tæller med i de 8 gange, skal scorekort afleveres i postkassen i omklædningsrummet. Scorekortet bliver indberettet snarest muligt af styregruppen.

Vi skal tilmelde os via Golfbox, og det skal gøres SENEST 10 dage før dvs. torsdag kl. 23.59.

Vi skal så vidt muligt spille på vores tildelte tider.

 Fællesspisning

Den sidste mandag i hver måned, har vi fællesspisning. Vi spiser kl. 19.15 – hvis man ikke kan færdigspille sin runde, må man afbryde spillet.

Man tilmelder sig til Lizette Christensen på mailadresse: hedekaer@mail.dk – senest kl 12.00 søndagen før spisningen.

Denne dag spilles der om præmier. For at få sin præmie, skal man være til stede ved spisningen ligesom der skal spilles indenfor vores tildelte blokke. Er der ingen ledige tider, kan der dispenseres for denne regel.

Hvis dette ikke opfyldes, går præmien videre til den næste i rækken.

Udenbys matcher

Der afholdes to udenbys matcher pr. sæson. Som regel bliver de afholdt i juni og september.

  • 5

Økonomi

Det er meningen, at de penge der kommer ind i kontingent, skal gå tilbage til medlemmerne igen, i form af præmier og tilskud til de to udenbys matcher.

Der udfærdiges kasseregnskab over klubbens økonomi, som til enhver tid kan forlanges fremvist.

  • 6

Opstartsmøde

Der holdes opstartsmøde den 2. mandag i marts måned. Der udsendes en mail herom til alle medlemmer.

 

Styregruppen er:

Lizette Christensen            hedekaer@mail.dk                                   51786368

Bente Klausen                    benteklau@gmail.com                             22 94 73 84

Hanne Johansen                 hanneperjohansen@gmail.com              25 36 21 02