LS – spilleformer – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Spilleformer

 

Hallington

Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes.

Resultatet er de opnåede point på hullet.

Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‐hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‐hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point.

Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag.

Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

 

Irish Rumble

Spilles normalt med hold på 4 personer. Spilleren med laveste handicap er holdets kaptajn, og er ansvarlig for, at golfreglerne følges.

Kaptajnen fører alle spillernes score på 1 scorekort. Der afleveres derfor kun 1 scorekort, hvoraf det skal fremgå, hvilke spilleres score, der er de gældende scores på de enkelte huller.

Irish Rumble spilles som Stableford med fuldt handicap for hver spiller, og alle spiller sin egen bold hele vejen, som normalt i Stableford.

Score tælles som følger:

-hul 1-5        -kun den bedste score pr. hul er tællende

-hul 6-10      -her er de 2 bedste score pr. hul tællende

-hul 11-15    -her skal de 3 bedste score pr. hul tælles med

-hul 16-18    -her skal alle 4 spilleres score tælles med

Hvis man kun er 3 spillere, bruges Pedro som i Sokrates. Pedro’s score er:

-par 3 og par 5 huller       -1 point

-par 4 huller                      -2 point

 

Jokermatch

Hver spiller udvælger sig sine favorithuller – 3 stk.

Dette skal meddeles/markeres, inden runden påbegyndes og tydeligt markeret på scorekortet.

På de valgte huller fordobles scoren.

 

Sokrates

Holdspil bestående af 4 personer. Der spilles Stableford.

Der føres et scorekort.

3 Scores pr. hul er tællende.

Holdscorekortet føres efter hvert hul – der sættes ring om de 3 scores, der gælder pr. hul – summen af de 3 scores lægges sammen.

Hvis man kun er 3 spillere, bruges Pedro. Pedro’s score er:

-par 3 og 5 huller             -1 point

-par 4 huller                     -2 point

 

Rød bold

I princippet spilles på samme måde som Sokrates, men i dette spil er alle 4 spillers point tællende.

Hvert hold får en ”rød bold”, og spilleren, som spiller med den røde bold, får fordoblet sin score i holdspillet, men ikke i det individuelle regnskab.

Er man en 3-bold, er Pedro’s score tællende i holdspillet, men Pedro kan ikke spille med den røde bold, og kan derfor ikke få fordoblet scores på nogle af hullerne. I stedet skal de 3 spillere skiftes til at spille med den røde bold.

Man skiftes til at spille med den røde bold, og det er spilleren med det laveste handicap, som starter med den røde bold. Derefter den næstlaveste etc., og sådan fortsættes hele runden.

Det er ikke tilladt at undlade at spille med den røde bold på nogle af hullerne, så længe holdet har den røde bold.

Såfremt holdet mister den røde bold, er der ikke mere mulighed for at få fordoblet scoren på hullerne.

Såfremt en spiller mister den røde bold, må der mod straffeslag spilles videre med egen bold, og det er så denne score der tæller, men der kan ikke fordobles mere.

Det koster ikke ekstra straffeslag, at miste den røde bold, kun straffeslag som normalt, når en bold mistes.

På holdskemaet føres alle scores, og den røde bold markeres med en ring om resultatet og fordobles, når det samlede resultat føres ud til højre.

 

Norsk Stableford

Der spilles Stableford, men på hvert hul skal ét slag erstattes af et kast.

Man vælger selv, hvornår der skal kastes.

Kastet tæller som et slag.

Manglende kast (uanset årsag) koster 2 straffeslag.

 

Texas scramble

Texas Scramble er en holdturnering med 3-4 spillere på hvert hold.

På hvert hul driver alle 3-4 spillere (slår på første hul), hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres, og her dropper de øvrige deres bolde, og alle slår deres andet slag herfra. Sådan fortsætter spillet for de næste slag.

Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst 4 gange (18 huller).

Der spilles efter slagspilsreglerne (dog max 10 slag pr. hul). Kun den bedste score tæller.

Der føres kun ét scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul noteres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

 

Spil uden handicap

Spillet går ganske enkelt ud på, at slå til bolden indtil bolden er i hul.

Alle slag er tællende indtil bolden er i hul.