Ladies Section – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

  Juleafslutning med golf og julefrokost, tirsdag den 05. december 2023

 • Til årets julematch spiller vi 9 hullers 3-køllematch ( stableford ) med gunstart. Efter golfspil samles vi i restauranten og hygger indtil julefrokosten bliver serveret ca. kl 1530.
 • Traditionen tro, har vi også pakkeleg – hver person køber en gave til pakkelegen til kr. 50,00.

Planen er følgende:

 • seneste mødetid kl. 12:30
 • gunstart kl. 13:00
 • en dejlig julefrokost vil blive serveret kl.15.30
 • der er INGEN egenbetaling for maden i år –  drikkevarer er dog for egen regning
 • klubben betaler maden samt præmierne til matchen
 • tilmelding til julearrangementet på tilmeldingslisten i omklædningsrummet, eller ved at sende en mail til Ann på ann@fanonet.dk eller telefon 26980788
 • tilmeldingslisten bliver hængt op i omklædningsrummet fra mandag den 06. november 2023
 • tilmelding er senest søndag, den 03. december 2023

Årets golfer – 2023

Årets golfere blev følgende:

A-rækken

 1. Anne-Grethe Uhd Nielsen 125 point
 2. Hanne Hansen 97 point
 3. Birte Pedersen 72 point

B-rækken

 1. Bente Kirkegaard 105 point
 2. Anne-Margrethe Erlandsen 103 point
 3. Bendine Kristensen 97 point

Referat generalforsamling 03.oktober 2023

Tirsdag, den 03. oktober havde vi afslutning – skulle ha’ bestået af en 9 hullers match med efterfølgende spisning og generalforsamling, men grundet det våde vejr i dagene op til, var banen lukket.

 

34 damer mødte dog glade op til spisningen, og efter et dejligt måltid mad, hjemmebagt æblekage og kaffe, fik vi overrakt sæsonens sidste præmier, og  Bente gik i gang med formandens beretning, valg til bestyrelse og indkomne forslag.

 

Birte Pedersen var på valg, og ønskede ikke genvalg

Bente var på valg – og ønskede genvalg, hvis ikke andre meldte sig på banen.

 

Birte bliver afløst Af Anni Høst, og Bente blev genvalgt. 

Stor tak til Birte for alle årene i LS bestyrelsen.

 

Der var stillet 2 forslag:

– At alle matcher skal være tællende også de forskellige matchformer.

– At alle der stiller op, skal have det ene point, også selvom de går ind efter 9 huller.

 

Forslagene er taget til efterretning, og bliver taget op på kommende bestyrelsesmøde – januar 2024.

Herefter var der fri debat, hvor bl.a. vores forårstur, overnatnings tur og efterårsturen med eller uden bus, blev debatteret. Vi er mange medlemmer og naturligvis med forskellige holdninger, så bestyrelsen vil på kommende møde i januar forsøge at tilgodese så mange som muligt.

Mødet blev afholdt med godt humør og i god ro og orden.

Også lige en opfordring til julematchen – tirsdag, den 05. december:

– vi spiller stableford, 3 køllematch med gunstart kl 1300, og efterfølgende nydes en julefrokost. Et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor klubben i år er vært ved julefrokosten – nærmere skriv og opslag følger.

Præsentation af klubben

Klubben er den officielle Dameklub i Breinholtgård Golf Klub.

Alle kvindelige medlemmer af Breinholtgård Golfklub, der er fyldt 21 år og har max handicap på 54,0 kan deltage.

Vi spiller hver tirsdag, hvor vi har 3 start tider – henholdsvis kl 09:00, kl 14:00 og kl 16:30. Sæsonen starter den sidste tirsdag i marts og slutter den 1. tirsdag i oktober.

Udover den ugentlige turnering, er der forskellige arrangementer, hvor vi bl.a. spiller en forårs og september turnering på fremmede baner, venskabsmatcher med Mens Section (Torsdagsherrerne) og Tirsdagsherrerne, en tur med overnatning – også på fremmed bane og en 3-kølle julematch.

Kontingentet er 600,- kr., der betales ved sæsonstart eller ved indmeldelse i løbet af året.

Klubbens vedtægter – klik her

Bestyrelse

Formand 
Bente Kirkegaard
Søndre Tobølvej 42
6710  Esbjerg V
Mobil: 30313377
Mail: bkkirkegaard@gmail.com

Kasserer
Sigrid Olesen
Enggårdsvej 77
6710  Esbjerg V
Mobil: 22189625
Mail: sigrid@hoso.dk

Sekretær
Lis Kristiansen
Merkurvænget 42
6710  Esbjerg V
Mobil: 23271847
Mail: lis.jahns@mail.dk

Turneringsleder
Birte Pedersen
Ådalen 5
6710  Esbjerg V
Mobil: 27873280
Mail: bpbirte.pedersen@gmail.com

Turneringsleder
Ann Thøgersen
Plutovænget 78
6710  Esbjerg V
Mobil: 26980788
Mail: ann@fanonet.dk

Bestyrelsens arbejde  klik her