Klubber i Klubben

I Breinholtgård Golf Klub er der 18 registrerede Klubber i Klubben.
De har faste spilledage og -spilletider, jf. nedenstående liste.