HS Generalforsamling – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Generalforsamling

Afholdes umiddelbart efter “Sommerspillets” afslutning med følgende standard dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent/matchfee for det kommende år
 5. Fastsættelse af medlemsantal
 6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP)
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Forslag fra
 8. medlemmerne skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
 9. Valg af bestyrelsen på 3-7 medlemmer.
 10. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år
 11. Valg af revisor for 1 år
 12. Eventuelt

Se klubbens gældende vedtægter KLIK HER

Kontingent 2024

Kontingent for 2024 er fastsat til 500 kr.

Kontingent skal betales senest den 29. februar 2024

Betaling skal ske via bankoverførsel til klubbens konto i Danske Bank.
Reg. nr. 4644  kontonr. 4644031896
Under “Tekst til modtager” skal anføres “medlemsnr.” + “navn”

27. oktober 2023
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jens-Erik Rud (sekretær)

28. oktober 2022
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jens-Erik Rud (sekretær)

5. november 2021
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

11. december 2020
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

1. november 2019
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

2. november 2018
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

3. november 2017
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

28. oktober 2016
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

30. oktober 2015
Ordinær generalforsamling.

Beretning  –  Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

31. oktober 2014
Ordinær generalforsamling.

Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

1. november 2013
Ordinær generalforsamling.

Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

2. november 2012
Ordinær generalforsamling

Referat

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Harry Hansen (næstformand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

4. november 2011
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Arne Jacobsen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

5. november 2010
Ordinær generalforsamling.

Referat

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Arne Jacobsen (matchleder)

6. november 2009
Ordinær generalforsamling

Referat

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

7. november 2008
Ordinær generalforsamling.

Referat

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

2. november 2007
Ordinær generalforsamling

Noter fra generalforsamlingen

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Jørgen Møller (kasserer)
Anders Ulsø (matchleder)

27. oktober 2006
Ordinær generalforsamling.

Noter fra generalforsamlingen

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)
Anders Ulsø (matchleder)

4. august 2006
Stiftende generalforsamling.

Noter fra generalforsamlingen

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)