Generalforsamling – Kontingent

Generalforsamlingen.

Afholdes umiddelbart efter “Sommerspillets” afslutning med følgende standard dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent/matchfee for det kommende år
 5. Fastsættelse af medlemsantal
 6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP)
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Forslag fra
 8. medlemmerne skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
 9. Valg af bestyrelsen på 3-7 medlemmer.
 10. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år
 11. Valg af revisor for 1 år
 12. Eventuelt

Se klubbens gældende vedtægter KLIK HER

Kontingent 2018

Kontingent for 2018 er fastsat til 500 kr.
Klubbens tilskud til medlemskort til “Club No 1” er fastsat til 200 kr.

Prisen for medlemskort til “Club No 1” er 800 kr., dog kun 700 kr. ved køb inden jul.

Dvs. hvis man ønsker medlemskort til “Club No 1” andrager kontingent + egenbetaling til “Club No 1” i alt 1.000 kr.
Betaling skal ske inden den 10. december for at få medlemskort til “Club No 1” til rabatprisen.

Ønsker man ikke medlemskort til “Club No 1”
skal kontingent betales senest den 28. februar 2018

Betaling skal ske via bankoverførsel til klubbens konto i Danske Bank.
Reg. nr. 4644  kontonr. 4644031896
Under “Tekst til modtager” skal anføres “medlemsnr.” + “navn”

3. november 2017
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

28. oktober 2016
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning KLIK HER
Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

30. oktober 2015
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning KLIK HER
Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

31. oktober 2014
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

1. november 2013
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

2. november 2012
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Harry Hansen (næstformand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

4. november 2011
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Arne Jacobsen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

5. november 2010
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Arne Jacobsen (matchleder)

6. november 2009
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

7. november 2008
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

2. november 2007
Ordinær generalforsamling

Notat fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Jørgen Møller (kasserer)
Anders Ulsø (matchleder)

27. oktober 2006
Ordinær generalforsamling.

Notat fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)
Anders Ulsø (matchleder)

4. august 2006
Stiftende generalforsamling.

Noter fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)