HS Generalforsamling – Breinholtgård Golf Klub

Generalforsamling

Afholdes umiddelbart efter “Sommerspillets” afslutning med følgende standard dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent/matchfee for det kommende år
 5. Fastsættelse af medlemsantal
 6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP)
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Forslag fra
 8. medlemmerne skal være afleveret til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
 9. Valg af bestyrelsen på 3-7 medlemmer.
 10. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år
 11. Valg af revisor for 1 år
 12. Eventuelt

Se klubbens gældende vedtægter KLIK HER

Kontingent 2023

Kontingent for 2023 er fastsat til 500 kr.

Kontingent skal betales senest den 28. februar 2023

Betaling skal ske via bankoverførsel til klubbens konto i Danske Bank.
Reg. nr. 4644  kontonr. 4644031896
Under “Tekst til modtager” skal anføres “medlemsnr.” + “navn”

28. oktober 2022
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jens-Erik Rud (sekretær)

5. november 2021
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

11. december 2020
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

1. november 2019
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

2. november 2018
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Niels Bech (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

3. november 2017
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning  KLIK HER
Referat – generalforsamling  KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

28. oktober 2016
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning KLIK HER
Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

30. oktober 2015
Ordinær generalforsamling.

Formandens beretning KLIK HER
Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Jørgen Gejl (sekretær)

31. oktober 2014
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

1. november 2013
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)
Erik Schousboe (sekretær)

2. november 2012
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Hans I. Andersen (formand)
Harry Hansen (næstformand)
Albert Christiansen (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

4. november 2011
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Arne Jacobsen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Anders Ulsø (matchudvalg)

5. november 2010
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Arne Jacobsen (matchleder)

6. november 2009
Ordinær generalforsamling

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Per Ørnskov (formand)
Hardy Gregersen (næstformand)
Willi Boch (kasserer
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

7. november 2008
Ordinær generalforsamling.

Referat – generalforsamling KLIK HER

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Willi Boch (kasserer)
Niels Erik Jensen (matchudvalg)

2. november 2007
Ordinær generalforsamling

Notat fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Arne Jacobsen (formand)
Poul Erik Mathiesen (næstformand)
Jørgen Møller (kasserer)
Anders Ulsø (matchleder)

27. oktober 2006
Ordinær generalforsamling.

Notat fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)
Anders Ulsø (matchleder)

4. august 2006
Stiftende generalforsamling.

Noter fra generalforsamlingen KLIK HER

Bestyrelse:
Jørgen Bjerregaard (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Heinz Bornemann (sekretær)