Nyt fra OHR – Breinholtgård Golf Klub

Sideindhold

08-03-2022  Er langsomt spil årsag til høje scores – eller reelt det modsatte
31-01-2022  Brug af elektronisk scorekort (Golfbox App) – Vejledning
10-01-2022  Status for WHS handicap
14-04-2021  Lukke igennem regler
20-01-2021  Indførelse af WHS – spillere med handicap 54+.
20-01-2021  Erfaringer med World Handicap System (WHS) – begreber.
11-01-2021  Nyt World Handicap System (WHS) indført pr. 1. januar 2021 – men mit handicap er “forkert”.
03-11-2020  Hvilke forbindelser har producenter af golfbolde med fugleverdenen.
01-07-2020  Det nye handicapsystem træder i kraft januar 2021 – indberet flere scorer.
29-03-2020  “Afklaring” af golfregler, udgivet af “Royal and Ancient” i januar 2020.
10-10-2019  Seneste nyt vedr. World Handicap System.
12-08-2019  Dansk Golf Union udskyder overgangen til nyt World Handicap System (WHS) til 1. januar 2021.
17-04-2019  ORH hulspils regelaftner gennemført og hvad så?
05-04-2019  BGK ORH regelaftner 2018/2019.
14-03-2018  Orientering om nye golfregler gældende fra 1. januar 2019.

Er langsomt spil årsag til højere score – eller reelt det modsatte

Breinholtgård Golf Klubs Ordens-, Regel- og Handicapudvalg har sammen med bl.a. Baneservice genemført en række undersøgelser af årsagerne til og mulighederne for at fremme hurtigere spil på Breinholtgård Golf Klub golfbane.
I forbindelse hermed har en række spillere tilkendegivet, at man for at kunne spille bedst muligt og dermed opnå den bedst mulige score, nødvendigvis skal gennemføre et antal prøvesving før man slår sit slag eller put. Men har flere prøvesving reelt den forventede positive effekt? Og vil færre prøvesving før man slår sit slag også reelt have den forventede positive effekt.

Ingen golfspillere kan lide langsomt spil. Golf er grundlæggende et spil, der kræver en god portion tid, og når man så dertil føjer langsomt spil, så gør man reelt ikke oplevelsen af en golfrunde bedre for sig selv eller for andre spillere på banen.

Langsom spil er i øvrigt ikke et nyt problem i relation til golfspillet. Det har siden 1970´erne, hvor professionel golf blev endnu mere udbredt og præmierne blev større, været en af golfspillets uheldige svøber. Meget er forsøgt gjort i relation til at øge spilletempoet, men problemet fortsætter stadig.

Langsomt spil påvirker ikke kun din oplevelse af spillet negativt. Det kan også have uheldig effekt på din score. Og ikke overraskende så viser data fra Arccos Golf at den gennemsnitlige score er lavere – på tværs af alle handicapniveauer – når tempoet i spillet er hurtigere.

I forbindelse med den seneste revision af og introduktion af de seneste og nugældende golfregler var bl.a. spilletempo en af begrundelserne for ændringer til golfreglerne.

Golfreglerne tilskynder til hurtig spilletempo ved i regel 5.6 at anbefale, at:

Spillere bør erkende, at deres tempo i spillet påvirker andre, og de bør spille hurtigt i hele runden (såsom ved at forberede sig på forhånd for hvert slag og bevæger sig hurtigt mellem slagene og i at gå til den næste tee),
En spiller skal gennemføre sit slag på højst 40 sekunder (og normalt på kortere tid), efter at spilleren er i stand til at spille uden indblanding eller distraktion, og Klubber bør vedtage en politik for tempo i spillet (i stedet for blot at sige, at de kan gøre det).

Derudover tillader regel 6.4 udtrykkeligt at spille uden for tur i kampspil efter aftale, og for slagspil tillader og opfordrer til at spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde for at spare tid eller for nemheds skyld (også kendt som “klar golf”).

Og så var der lige det der med antallet af prøvesving – giver det reelt en forbedring af den enkeltes spil og dermed bedre resultat?
Arccos Golf har indsamlet data fra golfspillere, der bruger deres tracking system og spillet mindst seks 18-hullers runder. Dataene er fra par-72 baner på mellem 6000 og 6.500 yards i længden, mellem 70 og 73 course rating, og en slope på mellem 120 og 130.

Resultaterne, som du kan se ovenfor, illustrerer, at jo hurtigere du spiller, jo lavere score. Faktisk kan du for hver halve time, der lægges til din runde, forvente at spille et halvt slag værre i gennemsnit. Det er klart, at du ikke altid kan bestemme tempoet i spillet, hvis hele banen er booket. Men når det er din tur til at slå, skal du huske, at hurtigere spil bare kan resultere i lavere scorer – til dit og alle andre spilleres bedste.

Rigtig god tur på golfbanen.

Brug af elektronisk scorekort (Golfbox App) – vejledning

I løbet af golfsæson 2020 og 2021 har rigtig mange golfspillere, i stigende omfang anvendt GolfBox’ app til indsendelse af elektroniske scorekort til klubben via mobiltelefonen i stedet for at bruge fysiske scorekort samt bekræftelse af starttid.
Link til videovejledning fra Golfbox kan ses HER.
Skriftlige vejledninger kan findes HER.

Da det fortsat er nyt for mange at bruge denne app, har GolfBox udgivet en vejledninger (se link ovenfor) som påpeger flere relevante funktioner som man skal være klar over for at kunne bruge app’en korrekt.
Ud over hvordan man opretter, udfylder og indsender scorekort, drejer det sig specifikt om nedenstående 3 vigtige punkter:

BEMÆRK… Når man opretter et scorekort i GolfBox App, er det med henblik på indsendelse af scoren efter runden. Opret derfor kun scorekort til de spillere som ønsker at få indsendt deres score til deres scorearkiv i GolfBox.

BEMÆRK… Hvis alle spillere i en bold opretter et scorekort for alle spillere på deres egen App, og alle indsender scoren efterfølgende, vil spillerne blive reguleret dobbelt eller flere gange, afhængig af antallet af spillere. Sørg derfor for at aftale indbyrdes hvilken spiller der indsender scores, og undlad at indsende dobbelt.

BEMÆRK… Når scores indsendes fra en App vil spilleren, som er logget ind på App’en, automatisk blive registreret som markør for alle medspillere. Dvs. i forbindelse med indsendelsen vil medspilleres score automatisk være godkendt af markøren (spilleren som er logget ind i App’en der indsendes fra).

Spilleren som er logget ind i App’en skal angive hvilken spiller der er dennes markør, og markøren skal enten godkende med det samme, direkte i App’en, eller senere via en besked i GolfBox om godkendelse.
Når runden er afsluttet anbefales det på det kraftigste at svare “Annuller” til spørgsmålet “Vil du sende dine scores til GolfBox nu?”
Scorerne indsendes først når scorerne er checket med markør og de øvrige spillere.

Tips og Tricks.

I forbindelse med at mange er begyndt at bruge deres telefoner til at bekræfte deres starttider og føre scorekort, er her lidt “Tips og tricks”

 1.  “Tiden er låst af en anden bruger”
  Der kan kun være én spiller inde på en teetid ad gangen for ikke at forvirre systemet. Hvis man derfor oplever at tiden er låst, betyder det blot at en anden spiller er inde og kigge på tiden, bekræfte sin tid etc.
  Efter et kort øjeblik vil tiden bliver låst op igen, og man kan så selv bekræfte sin tid.
 2. Bekræftelse af starttid
  For at kunne bekræfte sin starttid, skal man have slået lokalitetstjenesten til på sin telefon, således at telefonen véd at man befinder sig i golfklubben (på golfklubbens anlæg). Denne indstilling findes under ‘indstillinger’ og så under ‘anonymitet’ (iPhone) eller “placering” (android). Når lokalitetstjenesten er slået til, kan man inde på sin teetid trykke på ‘bekræft fremmøde’, og tiden er nu bekræftet.
 3. Føre scorekort på telefonen
  – Når man fører scorekort på telefonen, skal man huske at ændre teested (hvis det skal ændres) i forbindelse med at man tilføjer spillere til scorekortet (ligesom man ved skærmen i lobbyen skal ændre teested inden scorekortet printes – måske dette kan være en huskeregel).
  – Når først man er begyndt at taste scores ind, kan man ikke ændre teestedet, men må så starte forfra på et nyt scorekort.
  – Når man har indtastet alle hulscores (slag) og har tilføjet en markør, kan man nederst enten trykke på den grønne eller den blå knap. Hvis man trykker på den grønne knap, skal den angivne markør logge ind på spilleren der fører scorekortets telefon og godkende scores med det samme. Hvis man vælger den blå knap, får den angivne markør en besked i GolfBox om at der ligger scores til godkendelse.

GolfBox har lavet nogle guides med billeder til.
Disse kan findes HER.

Danske golfere indleverede scorekort som aldrig før i sæson 2021

Antallet af registrerede golfrunder/scores steg i sæson 2021 med en tredjedel sammenlignet med sæson 2020.

Som det vil være langt de fleste læsere bekendt, så blev der fra og med starten på golfsæson 2021 indført et nyt, verdensomspændende golf handicapsystem. Meget peger på at overgangen til det nye handicapsystem som forventet har medført en adfærdsændring hos også danske golfspillere. En tendens der af hensyn til selve golfspillet forhåbentlig fortsætter.

En optælling af afleverede scores på landsplan viser, at der i 2021 blev indsendt 36 procent flere scorekort til regulering sammenlignet med sæson 2020.
I sæson 2021 blev der registreret 2.314.048 tællende scores. I 2020 var det tal 1.700.282 scores. Kilde: GolfBox.Dk

Årsagerne til stigningen i antal indleverede scores er givetvis flere – udover at der er flere registrerede golfspillere i Danmark end nogensinde tidligere –  to yderligere årsager til denne udvikling er, at

 • Der er givet mulighed for at der er flere, der kan indlevere. Førhen var der jo nogle begrænsninger for dem med lavt handicap i forhold til private og 9-huls runder, der dengang ikke måtte afleveres.
 • Det hele er vendt på hovedet med det nye system. Nu er udgangspunktet, at det hele er tællende, så man skal i virkeligheden have en god grund, hvis man ikke vil indberette sin score.

I 2021 overgik vi alle til et system, hvor vores handicap beregnes ud fra gennemsnittet af de 8 bedste af vores sidste 20 scores. Almindelige bogey-/klubgolfere fik – over en kam – et lidt højere handicap. Og det at alle fik et højere handicap på samme tid, fik også flere til at indlevere scores, da stigningen nu alligevel var sket. Dette kombineret med, at der mange steder var en generel accept af, at de fleste havde et handicap, de sjældent kunne spille til. Gik man endelig en god runde bedre end handicap, var det ugleset ikke at indlevere. Gik man en dårlig runde, fravalgte mange at indlevere, for de ønskede ikke at stå med et handicap, der hele tiden blev højere og måske få andre til at tro, at man ville give sig selv en fordel i turneringer

Kulturen og vanerne har generelt ændret sig, og det er mere normalt at indlevere hele tiden. Der er langt flere spillere nu, der har et retvisende handicap, hvorved der skabes grundlag for, at man kan konkurrere på fair vilkår.

Af de registrerede runder i 2021 er omtrent to tredjedele private runder og én tredjedel er turneringsrunder. Flere end 75 procent af runderne er 18-hullers runder. Knap hver fjerde indleverede runde er 9-hullers runder.

Med en smule held vil der i sæson 2022 forhåbentlig blive indleveret endnu flere runder. Både fordi kulturen er under forandring og fordi, der over tid vil blive givet mulighed for nemt at indberette scores, efterhånden som der kommer flere digitale muligheder for at indrapportere og at man bevæger sig væk fra det fysiske scorekort.

Som anført i seneste klubblad (efterår 2021) så udestår der gennemførelse af en ny form for ”Årsevaluering” inden golfsæson 2022 for alvor går i gang. Fokus i forbindelse med årsevalueringen vil være på det forhold, at det med  WHS både i ind- og udland er blevet lettere at få et lavt handicap. Dette er reelt et problem for elitespillere, der på lige fod med alle andre golfspillere, i modsætning til tiden før 2021, kan aflevere scores fra private runder og 9-18 hullers runder. Mange oplever at der er prestige i at have et lavt handicap, og dermed mulighed for at være ”plus-handicapper”. Fordelen herved er, at et lavere handicap giver adgang til flere turneringer, hvorfor ønsket om turneringsdeltagelse/lavt handicap frister nogle til at aflevere ”kunstigt lave” scores. Resultatet er forkerte deltagere i eliteturneringer, hvis nogen har sikret sig et for lavt handicap i forhold til faktisk spilleniveau.

For nærværende arbejdes der i DGU regi på udvikling af rapporter til brug i forbindelse med en handicaprevision ultimo januar 2022, der i givet fald skal være gennemføres inden sæsonstart 2022. Såfremt der skal gennemføres handicaprevision, så vil det i givet fald ikke som før 2021 ske automatisk. De af BGK medlemmer der vil blive berørt af denne revision vil naturligvis blive informeret herom forud herfor og når dette i givet fald skal gennemføres.

Endvidere arbejdes der ligeledes i DGU regi fortsat på bedre muligheder for indberetning af scores (elektronisk) i form af en ”GolfBox app” til turneringsrunder med markør, GolfBox app til private runder – en ny version med bedre mulighed for mobil adgang til handicap/scorearkiv.

Kilder: Golf.Dk og DGU

Husk at “Lukke igennem” reglerne gælder også i COVID-19 tider

Golfsæson 2021 ligner på mange områder golfsæson 2020. Primært som konsekvens af de afledte konsekvenser i medfør af den verdensomspændende COVID-19 pandemi.

En afledt effekt har bl.a. været, at rigtig mange danskere der måske ikke tidligere havde spillet golf, har valgt golfspillet til og har meldt sig ind i en af Danmarks golfklubber. Faktisk så mange, at der i skrivende stund aldrig har været så mange registrerede golfspillere under Dansk Golf Union som der er nu – ja, der er faktisk flere end før 2008, hvor den daværende finanskrise betød at mange fravalgte et medlemskab af en golfklub. Så der er ikke kun dårlige effekter af  COVID-19 pandemien.

For det er jo så positivt at rigtig mange har fået og fortsat vil få øjnene op for golfsportens fantastiske muligheder. Alene, sammen med kammeraterne, for familien og eller lignende.

Og i BGK opleves der også en positiv effekt på medlemssiden. Som konsekvens heraf er der allerede nu ”kamp om tiderne” i GolfBox, når der skal bookes starttider på golfbanen. Og vær vis på, der bliver ikke mindre efterspørgsel efter starttider henover den forhåbentlig helt fantastiske danske sommer 2021.

Måske ikke alene som konsekvens af den ovenfor anførte positive situation, men også det gode vejr og manges lyst til at ville spille golf, så er der næsten traditionelt, men desværre i stigende grad, synliggørelse af manglende kendskab eller vilje til at ville efterleve reglerne for ”at lukke igennem”. Og jo flere spillere der ønsker at spille på banen, jo tydeligere bliver det, at enkelte lige har glemt reglerne for at lukke igennem.

I nedenstående tilfælde skal der ”lukkes igennem”:

 • Det er en bolds (1, 2, 3 eller 4 bold) ansvar at holde trit med bolden foran. Hvis der tabes et helt hul og bolden bagved forsinkes skal der ”lukkes igennem” (jf. klubbens ordensregler), uanset hvor mange spillere der er i denne bold (bemærk, at en enlig spiller ikke har samme rettigheder som andre bolde).
 • Selvom en bold ikke har tabt et helt hul, men det er klart at bolden bagved kan spille hurtigere skal der ”lukkes igennem”.
 • Spillere, der søger eller skal søge efter en bold skal ”lukke igennem” så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De skal ikke søge i tre minutter, før der ”lukkes igennem” (de tre minutter er alene tidsgrænsen for, hvornår en bold er tabt i henhold til Golfreglerne). Så vink allerede igennem efter ca. 1 minut, hvorefter man kan lede videre.
 • En bold, der spiller en fuld runde, har ret til at blive ”lukket igennem” af en bold, der ikke spiller en fuld runde.

Det skal bemærkes, at deltagelse i en turnering eller match, f.eks. i regi af ”klubber i klubben” eller andre uformelle fællesskaber, ikke medfører ændringer til ovenstående regler.

Rigtig god golfsæson til alle spillere på Breinholtgård Golf Klub spændende bane.

Mens vi alle venter på forårets komme ….. og vi alle kan spille golf igen!

Erfaringer fra vinterens golfregelaktiviteter i BGK – der synliggør udbredt misforståelse af de nugældende golfregler og spørgsmål fra BGK medlemmer i løbet af de seneste sæsoner.

Som det vil være bekendt, har der henover den (forhåbentlig snart) forgangne vinter, været gennemført en række aktiviteter i relation til både golfregler og ikke mindst implementeringen af World Handicap System.
Sidst anførte er vi endnu ikke helt færdige med. BGK vil, når det igen bliver muligt, gennemføre et antal Klubaftner eller ”Golfhandicapcafeer”, hvor man vil have mulighed for eller kan udvide sin viden om det nugældende golf handicapsystem.
Mere herom vil tilgå via BGK Nyhedsbreve.

De gennemførte golfregelaktiviteter .- konkurrencer og quiz ‘er – har synliggjort en række udbredte misforståelser og forhold der tenderer til myter om golfreglerne.
For som det er bekendt for de fleste, så er golf et spil, der optager sine udøvere så meget, at fejlopfattelser over tid risikerer at blive ophøjet til sandheder, og fordomme kan stå i vejen for realiteterne.
Det gælder også for golfreglerne, som ganske vist er blevet enklere at forstå efter ændringerne, der trådte i kraft i 2019, men hvor der stadig florerer misforståelser blandt en del spillere. Og det er langt fra altid den, der taler højest om reglerne i rammen af ”terrassebestyrelsen” der har ret.

Med henblik på at bidrage til at rette nogle af de udbredte misforståelser om golfreglerne, mens vi alle venter på at komme alvorligt i gang med at spille golf, så læs gerne nedenstående mens du er ved at gøre dig måske også fysisk klar til den kommende aktive og spændende golfsæson.

Bunkerslag
Nej, du må ikke før et bunkerslag tage prøvesving i bunkeren, hvor du berører sandet.
Du må heller ikke berøre sandet foran eller bagved bolden (grounde) eller røre sandet i tilbagesvinget, når du skal slå fra bunkeren.

Jo, du må gerne grounde køllen før slaget, tage prøvesving og røre græsset i tilbagesvinget, når du skal slå fra et strafområde (uanset om der er røde eller gule pæle).

Nedslagsmærker

Jo, du må gerne (læses som ”du skal”) reparere nedslagsmærker eller evt. mærker efter spikes i din puttelinje, før du putter. Og ser du nedslagsmærker andre steder på greenen, så må du også gerne rette dem op.

Dobbeltslag
Et “dobbeltslag”, hvor du rammer bolden to gange med samme sving, tæller kun for ét slag uden yderligere strafslag.

Fæstnet i eget nedslagsmærke

Du må tage lempelse uden straf for en bold, der er fæstnet i eget nedslagsmærke overalt i det generelle område, ikke kun i den tætklippede del. Altså også i roughen, men ikke i bunker eller strafområde. På green gælder som bekendt særlige regler.

Flyttet bold
Det koster ikke strafslag, hvis du under søgning efter bolden tilfældigt får bolden til at flytte sig, f.eks. fordi du træder på den eller sparker til den. Men bolden skal genplaceres, før du slår dit næste slag.

Det koster heller ikke strafslag, hvis du tilfældigt kommer til at flytte bolden på greenen, også efter at du har adresseret den og er klar til at putte. Men også her skal bolden genplaceres, før du slår.

Søgning efter bold
Tre minutter er ikke lang tid, men det er den maksimale tid, du må lede efter bolden, før den er tabt. Så se på uret, når du starter eftersøgningen i det område, hvor bolden formodes at ligge. Der bliver stadig ofte ledt langt mere end i tre minutter – også mere end de fem minutter, der var reglen før 2019. Og husk ikke alene at du kun har indtil tre minutter til at lede efter bolden – husk også at lukke igennem – ”luk igennem loven” skal efterleves.

Nej, der er ingen strafslag, hvis din bold tilfældigt rammer dit eget, din partners eller en anden spillers udstyr.
Eneste undtagelse herfra er, at din bold, når den puttes fra greenen, ikke må ramme en anden bold, der ligger på greenen.

Personligt mærke
Nej, det er ikke en golfregel, at du skal sætte et personligt mærke på din bold med en tuschpen – men det anbefales kraftigt (Se golfregel 6.3a).
Fordelen ved et personligt mærke er, at du kan fastslå, hvilken bold der er din, hvis der ligger to bolde med samme navn og nummer i samme område.
Kan du ikke identificere en given bold som din, er den mistet.

Ikke flytbare forhindringer i strafområde
Nej, der er ikke lempelse for ikke-flytbare forhindringer i et strafområde. Så hvis din bold f.eks. ligger spilbar i en grøft, men dit sving generes af en bro, der går over grøften, må du enten spille bolden, som den ligger, eller tage lempelse med et strafslag og droppe bolden uden for strafområdet.

Out of Bounds pæle
Nej, en hvid out-of-bounds-pæl (eller anden markering af banens grænser) er ikke en “forhindring” i golfreglernes forstand. Så hvis en sådan pæl generer dit sving, må du hverken fjerne den eller tage lempelse uden straf.

Dropperegler ved strafområde
Til næsten sidst: Der bliver stadig ofte droppet, som ”vinden blæser”. Ikke teknisk, for alle dropper nu bolden fra knæhøjde, som de skal; men der er problemer med at finde det rigtige sted.
Tager du lempelse fra et strafområde, er det ligegyldigt, hvor bolden ligger inden for strafområdets grænser. Det afgørende er at finde det sted, hvor bolden sidst krydsede grænsen til strafområdet – og det kan undertiden være langt væk fra boldens placering.
Fra det punkt kan du så vælge mellem de forskellige muligheder for lempelse: Sidelæns lempelse ved at droppe bolden inden for to køllelængder fra skæringspunktet ikke nærmere hullet, eller gå tilbage på flaglinjen (en linje fra hullet gennem skæringspunktet).
Kan du ikke anvende en af ovennævnte muligheder, må du gå tilbage og slå om fra det sted, det seneste slag blev slået.

Lempelse for unormale baneforhold
Tager du lempelse fra unormale baneforhold (f.eks. midlertidigt vand, muldvarpeskud, areal under reparation eller ikke-flytbar forhindring) skal du først finde referencepunktet, som er det nærmeste punkt for fuld lempelse (stance, sving og bold) ikke nærmere hullet – og derfra har du et område på én køllelængde, hvor du kan droppe bolden.
Mange undlader stadig at finde referencepunktet, før de udmåler den ene køllelængdes lempelsesområde

Husk ovenstående – læs gerne om de pågældende regler i Regelbogen – og vær klar når lærken synger på himlen, og græsset bliver rigtig dejligt grønt igen.

Med venlig hilsen
BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg

Indførelse af WHS

Hvordan får også spillere med hcp. 54 + før hhv. efter 1. januar 2021 det korrekte handicap
– og hvad er det rigtige handicap?

Alle spillere er i forbindelse med årsskiftet 2020/2021, ved skift til handicapsystem WHS, sat til golfhandicap 54, uanset tidligere (og højere) golfhandicap. Sådan er det bare og det er grundlæggende IKKE til diskussion.

Konsekvensen af denne arbitrært besluttede løsning er, at medlemmer med hcp. 54 + (= medlemmer med et højere golfhandicap end 54) reelt ikke ser hhv. har det rigtigst mulige spillehandicap når der udskrives et scorekort. Udskriften tager nemlig afsæt i og anvender alene hcp. 54 som grundlag for angivelse af spillehandicap (= golfhandicap + tildelte slag).

Yderligere konsekvenser er, at spilleren ikke umiddelbart

 • kan se det rigtige og reelle handicap,
 • har mulighed for at spille til og med det korrekte handicap, og
 • kan følge handicappets udvikling – forhåbentlig nedad og indtil golfhandicap 54.

Se yderligere hvordan BGK har besluttet at håndtere denne situation KLIK HER, forhåbentlig til størst mulig hjælp for berørte spillere.

Erfaringer med World Handicap System – begreber

I fortsættelse af indførelsen af World Handicap System (WHS) har der været enkelte spørgsmål vedrørende dannelsen og vedligeholdelse af det nye golfhandicap. Der har ligeledes været spørgsmål vedrørende den nye begrebsverden indeholdt i WHS.

Med henblik på at understøtte aflæringen af tidligere kendte begreber, definitioner og processer, se da indlæg herom KLIK HER

Nyt World Handicap System (WHS) indført 1. januar 2021
– men mit golfhandicap er “forkert”

Som bekendt skiftes der i 2021 til et nye handicapsystem, og det kan resultere i, at du har fået et nyt handicap. For at kunne forholde sig til dette er det dog nødvendigt at have sat sig lidt ind i det nye system. Det er der en række muligheder for via golf.dk eller DGU
Alternativt via BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg webside: Nyt fra OHR

Det er helt naturligt, at dit nye handicap har ændret sig nogle slag i forhold tidligere, da det beregnes på en ny måde og forholder sig til, hvordan du reelt har spillet siden 2018.

Ser du på dit nye handicap, og mener at det er “forkert”, kan det være du kan genkende dig selv i een af de nedenstående situationer:

1. Udfordring – hurtig forbedrende spiller:

Du har forbedret dig kraftigt på det seneste med et markant fald i dit handicap til følge. Du har dog endnu ikke afleveret særlig mange scores på dit nye niveau, og vil derfor måske opleve at dit nye handicap pludseligt stiger markant igen i det nye system. Årsagen til dette er, at dine tidligere højere scores stadig indgår i gennemsnittet af de 8 bedste, da der er få at vælge imellem.

Løsning: Så snart du får afleveret et par yderligere scores til dit nye niveau, vil de gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt rette sig til det gamle korrekte niveau.

1a. Udfordring – større fald i handicap på sidste scorekort inden overgang:

Som udgangspunkt kan man (med minimum 20 scores) ikke stige mere end 5 fra det laveste handicap du har haft inden for det seneste år. Men da overgangen til det nye handicap beregnes, som var det resultatet af dit seneste scorekort, så indgår det handicap du måtte have opnået på dit seneste scorekort ikke i beregningen. Hvis du f. eks. på dit seneste scorekort havde handicap 45, men spillede dig ned i 37, så indgår de 37 ikke som det laveste handicap da det bliver ændret til et nyt handicap i det nye system. Hvis du derudover, har en række scores med høje handicapresultater så bliver en eventuel stigning ikke begrænset til 5 mere end 37. Det kan derfor ske at gennemsnittet af de 8 bedste scores forøger dit handicap til noget markant over dit seneste EGA handicap.

Løsning: Så snart du får afleveret yderligere scores til dit nye niveau, vil de gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt rette sig til det gamle korrekte niveau.

2. Udfordring – spillestyrke over 36:

Du har i det gamle system spillet dig ned under handicap 36, men har reelt ikke kunne spille til det efterfølgende. Dit scorearkiv består derfor af en række scores, som peger på en reel spillestyrke først i 40’erne. I det nye system vil gennemsnittet af de 8 bedste resultere i et handicap, der passer hertil, og dermed en forholdsvis kraftig stigning.

Løsning: Du vænner dit til ændringen og glæder dig over, at du og alle andre i en lignende situation nu har et handicap, som du faktisk har mulighed for at spille til og bruge til at konkurrere mod andre på et fair grundlag.

3. Udfordring – højere handicap:

Dit handicap stiger mere, end du umiddelbart synes om, men det nye handicap er reelt en refleksion på din faktiske spillestyrke på nuværende tidspunkt, baseret på dine seneste scores siden 2018.

Løsning: Fortsæt med at aflevere alle dine scores, og dit handicap vil løbende tilpasse sig til dit niveau. Glæd dig over, at en sådan ændring af et måske lidt for lavt handicap til et højere, vil være gældende for alle i samme situation.

4. Udfordring – fejl i scorearkiv:

Dit handicap ændrer sig markant og årsagen til dette er, at dit scorearkiv indeholder scores som er fejlbehæftet – det kan være forkert resultat eller at scoren skulle ikke have været tællende.

Løsning: I det tilfælde hvor der reelt er ukorrekte scores i scorearkivet (og ikke bare nogen man helst ville have været foruden), vil det være muligt at argumentere for dette overfor handicapkomitéen i din klub og få fjernet scoren.

5. Udfordring – manglende overførsel af gammelt scorearkiv:

Dette punkt retter sig primært til en af de mange nye medlemmer i BGK. Du har fornyligt skiftet klub og ved en fejl er dit handicaparkiv ikke blevet overført til den nye klub. D.v.s. du nu ikke har scores i din nye klub og får derfor nu det handicap du er blevet oprettet til i klubben, men ikke baseret på dine faktiske scores.

Løsning: Bed din nye klub hente dit gamle scorearkiv fra din tidligere klub således der kan beregnes et korrekt handicap i det nye system.

Hvis du skulle have flere scores allerede i din ny klub, kan det gamle arkiv ikke hentes uden at overskrive det nye. Hvis det er vigtigt at kombinere to scorearkiver, arbejdes der på en løsning i øjeblikket.

Helt overordnet er den bedste og mest korrekte løsning på et nyt handicap, som “føles forkert”, at aflevere en række nye scores, hvorefter dit handicap i det nye system hurtigt vil tilpasse sig det korrekte niveau.

Spørgsmål

Skulle du have spørgsmål til WHS eller i relation til dit specifikke golfhandicap, så er du som tidligere meddelt via bl.a. BGK Nyhedsbreve, velkommen til at kontakte BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) via mail kim58meyer@outlook.dk.
Inden du gør dette, så kontrollér lige først, hvorvidt netop dit spørgsmål kan besvares ved at besøge DGU ”FAQ” – side, hvor man kan hente svar på de fleste emner/spørgsmål i relation til WHS.

11-01-2021
Venlig hilsen
Kim Meyer/BGK ORH

Hvilken forbindelse har producenter af golfbolde med/til fugleverdenen?

Måske har dette indlæg fanget din interesse – hvilket kan skyldes at du

 1. er fugleinteresseret – eller
 2. fordi fugle undertiden kan fatte interesse på vores golfbold når vi er ude og spille en golfrunde.

I relation til det i overskriften anførte spørgsmål, så er svaret ”ingen”. I relation til det første af ovenstående spørgsmål (1) skal det ordentligvis oplyses at Dansk Golf Union indgår i et samarbejdsprojekt med Dansk Ornitologisk Forening. Der er bl.a. oprettet en Facebookgruppe, hvor fugle- og golfentusiaster kan udveksle erfaringer om fugle på de danske golfbaner. Formålet hermed er at styrke naturoplevelsen på Danmarks golfbaner ved at forbedre forholdene for fugle og styrke biodiversiteten. Skulle du være interesseret kan du blive medlem af Facebookgruppen her: http://www.facebook.com/groups/661728238046953/

Dernæst – og måske også interessant for golfspillere – så er dyr jo golfregelmæssig henseende at betragte som det der engang hed ”outside agency” – i dag bedre kendt som ”ekstern påvirkning”. Og denne ”påvirkning” (af/fra fugle) kan undertiden forekomme på en golfbane. Og her er sammenhængen til ovenstående spørgsmål (2).

En tænkt og helt teoretisk situation kunne være, at der er kragefugle eller måger på den golfbane man spiller. Man konstaterer under golfspillet, at de foran anførte væsener, virker endog meget interesserede i de golfbolde som der spilles med på banen. Ja, undertiden kommer de så tæt på golfboldene i spil, at fuglene enten flytter boldene, eller sågar griber bolden i spil, og enten flytter den et stykke væk eller vælger at tage ejerskab af en bold og forsvinder helt væk fra golfbanen med bolden.

Hvad er det så lige man som rutineret golfspiller og ”regelhaj” i den pågældende firebold håndterer en sådan i høj grad helt teoretisk situation? Jo – det tager golfreglerne også højde for.

Den beskrevne situation håndteres snildt under anvendelse af regel 9.6 der omhandler ”Bold løftet eller flyttet af en ekstern påvirkning” – i denne sammenhæng en fugl. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en ekstern påvirkning (inklusiv en anden spiller i slagspil eller en anden bold) løftede eller flyttede en spillers bold:

 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se hertil Regel 14.2)

Dette gælder uanset om spillerens bold er fundet. Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden blev løftet eller flyttet af en ekstern påvirkning og bolden er mistet, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2.

Undertiden kan man som golfspiller blive en smule udfordret såfremt en bold er blevet flyttet af en ekstern påvirkning, og det oprindelige sted, hvor bolden lå, ikke er kendt. I sådanne tilfælde skal spilleren bruge sin rimelige vurdering (Regel 1.3b(2)) til at afgøre, hvor bolden var kommet til at ligge stille, før den blev flyttet.
Men hvor skal man genplacere en bold der blev flyttet fra en ukendt placering? Det tager regel 9.6.2 hånd om.

Et eksempel herpå er, at på et bestemt hul kan en del af greenen og tilstødende område for eksempel ikke ses af spillerne, som spiller mod det. I nærheden af greenen er der en bunker og et strafområde. En spiller slår mod greenen og kan ikke se, hvor bolden kom til at ligge stille. Spillerne ser en fugl (ekstern påvirkning) flyve med en bold. Fuglen smider bolden og løber væk. Spilleren identificerer den som sin bold. Spilleren ved ikke, om bolden var på greenen, i det generelle område, i bunkeren, eller i strafområdet.

Da det er umuligt at vide, hvor bolden skal genplaceres, skal spilleren bruge rimelige vurdering. Hvis det er lige sandsynligt, at bolden kom til at ligge stille på greenen, i det generelle område, i bunkeren, eller i strafområdet, ville en rimelig vurdering være at skønne, at bolden kom til at ligge stille i det generelle område.

Det nye handicap system træder i kraft januar 2021 – indberet flere scorer

Danske golfspillere opfordres til at indlevere flere scores i Golfbox. Hvorfor? Fordi alle danske golfspillere skal nemlig have nyt handicap i 2021, når det verdensomspændende Handicapsystem træder i kraft i Danmark.
Men det nye handicap bliver ikke trukket ud af den blå luft. Det kommer til at basere sig på de scores, du har i dit scorearkiv, når vi skifter til World Handicap System fra og med primo januar 2021.
Jo flere scores, jo mere præcist bliver det fra starten af.

Alle spillende medlemmer opfordres derfor til resten af 2020 at få indtastet alle scores for alle spillede, private runder, høje som lave, fra 9 huller eller 18 huller. Det gør du ved at vælge at spille dem som EDS runder.
Lige nu har 71 procent af de danske golfspillere kun afleveret tre eller færre scores i 2020. Det er ganske enkelt for få.

I det nuværende system har dit handicap måske fulgt med dig i lang tid og bliver i manges tilfælde sjældent justeret. Når det sker, er det alene det seneste scorekort, der påvirker handicappet enten meget lidt op, noget ned, eller slet ikke, hvis du er i bufferzonen.
I det nye system er handicappet et gennemsnit af de seneste scores, som kan regulere handicappet næsten frit op og ned. Dit handicap er et billede af din generelle spillestyrke, eller hvad du forventeligt kan spille til på næste runde, hvis det går godt – ud fra hvad du senest har præsteret.

Da der er tale om et gennemsnit, er der derfor brug for en større mængde nutidige scores, for at det giver mening at tage et gennemsnit af de bedste.
Dit handicap bliver således fra 2021 et gennemsnit af de 8 bedste ud af de 20 seneste handicapresultater. Har du ikke 20 scores, tages et gennemsnit af færre scores.

BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg skal derfor i fortsættelse af tidligere udsendt information vedrørende emnet, fortsat opfordre til at få indberettet så mange scores som overhovedet muligt i sæson 2020.
Og antal scores ændres ikke til f. eks. 15 som konsekvens af den lidt afkortede golfsæson 2020.

Fortsat god golfsæson og sommer

På vegne af BGK ORH
Kim Meyer

Supplerende information for interesserede – lidt om beregningsmetode og overgangen til ny handicapsystem.

Når en score i 2021 indberettes i handicapsystemet, omregnes et givent antal stablefordpoint og/eller brugte antal slag til et såkaldt ”handicapresultat” ved hjælp af selve scoren og banens sværhedsgrad (Course Rating og Slope). Handicapresultatet fortæller, hvilket handicap du reelt har spillet til på dagen, og det indgår fremover i dit scorearkiv. Herefter giver det jo intuitiv mening, at dit handicap er gennemsnittet af det du for nylig har spillet til, når det er gået bedst.

Når en ny score indtastes, beregnes handicapresultatet (det du har spillet til på dagen), og den erstatter den ældste i det løbende arkiv over 20 scores, hvorefter et nyt gennemsnit af de 8 bedste udregnes.

Hvis den indtastede score er blandt de 8 bedste, får du nyt handicap. Hvis ikke, sker der oftest ingen ændring, og du skal derfor ikke bekymre dig for at aflevere en dårlig runde, da den ikke forhøjer dit handicap med det samme.

Når vi skal have det nye handicap i 2021, hentes alle scores fra dit scorearkiv fra 2018 til 2020. Alle disse omregnes til handicapresultater efter den nye metode, og dit nye handicap bliver dermed baseret på dine egne præstationer i en ikke alt for fjern fortid.

Det siger derudover sig selv, at jo nyere dine scores er, jo mere retvisende bliver dit nye handicap fra en start. Derfor bør du få indberettet så mange scores som muligt fra alle dine runder resten af sæson 2020.

“Afklaring” af Golfregler,
udgivet af “Royal and Ancient” i januar 2020

Mens rigtig mange går og venter på at golfbanerne åbner for adgang til spil og socialt samvær, kan det oplyses, at ”Royal and Ancient” i januar 2020 meddelte tre nye “afklaringer” til de nugældende  golfregler.

Afklaringerne vedrører

 1. opstillingshjælp
 2. bagstopning og
 3. om bl.a. boldopsamlere monteret på en flagstang.

1. Regel 4.3a: Opstillingshjælp.

Denne afklaring bestemmer, at man bryder Regel 4.3, hvis man

 • placerer en såkaldt “alignment device” *) for at vise ens spillelinje, og så
 • placerer sin bold med baggrund i den retning som “alignment devicen” har angivet.

*) En “alignment device” er defineret som en eller anden dingenot/genstand, der på en eller anden måde er lavet til at den kan hjælpe en med at finde spillelinjen.

Det lyder lidt “langhåret” og er næppe noget, der er praktisk relevant for særligt mange – læs mere om det på side 71, pkt. 7 i udstyrsreglerne (på engelsk).

2. Regel 15.3: Bagstopning.

Efter Regel 15.3a må to spillere ikke aftale at lade den ene spillers bold blive liggende på green for derved at hjælpe den anden.
Så længe der ikke er en aftale derom, er det dog ikke ulovligt at lade sin bold ligge for at hjælpe en anden. Dette er den såkaldte “bagstopper”-problematik.

USGA og R&A har nu i en “afklaring” understreget, at selvom en sådan ikke-aftalt bagstopning ikke er i strid med reglerne, så bør det ikke gøres! De har således nu indføjet en form for “god skik” i slagspil, som siger følgende (min oversættelse):

Hvis der er en rimelig mulighed for at en spillers bold, der ligger tæt på hullet, potentielt kan hjælpe en anden spiller, som er ved at spille fra et sted uden for green, så bør begge spillere sørge for, at den spiller, hvis bold ligger tæt på hullet, markerer og løfter sin bold før den anden spiller spiller sin bold.

Grunden til at denne “god skik” kun gælder for en bold spillet fra uden for green er uden tvivl, at man på green jo i slagspil får to strafslag for at ramme en andens bold i hvile på green, hvorfor ingen naturligvis “kommer til” at ramme en andens bold dér!

Der er ikke nogen strafangivelse for manglende overholdelse af denne gode skik, men mon ikke tanken er, at det (udover signalværdien) kan spille med i vurderingen af, om spillerne har overholdt etikettereglerne (udvist god opførsel) efter Regel 1.2a.

Læs mere om problemstillingen her (på engelsk).

3. Mulighed for ”Boldopsamlere” på flagstænger er nu tilladt.

Det er nu blevet lovligt at montere fx. en boldopsamler på en flagstang under jordhøjde, blot den er mere end 7,62 cm under jordoverfladen.

Dette vil mange klubber uden tvivl benytte sig af, således at man nemt kan få bolden op ved blot at hive flagstangen op.

På vegne af BGK ORH/
Kim Meyer

Senest nyt vedrørende Word Handicap System
Samme system, nye muligheder – EGA-Handicapsystem 2020

EGA handicapsystem 2020
DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. DGU forlænger European Golf Association (EGA)-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Baggrund:
EGA har erkendt, at tidsplanen for en samlet europæisk indførelse af det nye Handicapsystem er blevet så forskudt fra den oprindelige, at det er acceptabelt at udskyde indførelse indtil 2021.

Flere lande udskyder til 2021, herunder Danmark, men da flere lande også indfører det nye Handicapsystem fra 2020, ønsker DGU at give alle spillere i Danmark de bedste muligheder for at kunne oppebære et handicap, der er så internationalt sammenligneligt som muligt – især for nuværende Handicapgruppe 1 (< 4,5).  Desuden er der i det nye Handicapsystem brug for en større mængde nutidige scores for at kunne beregne et nyt handicap, som bedst muligt reflekterer spillestyrken.

Der er således behov for at:

 1. Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021
 2. Sikre at golfspillere internationalt i 2020 har samme muligheder for at påvirke sit handicap
 3. Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger

Alt dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem.

I det nye Handicapsystem 2021 er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. I Danmark bruges overgangsåret 2020 til at nærme os dette ved at ophæve den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2, hvilket efterlader det eksisterende EGA’s forbud mod at gruppe 1 afleverer tællende 9-hullers runder. Dog vil DGU  allerede fra 2020 tillade at gruppe 1 spiller tællende (EDS) 18-hullers runder, for at også denne handicapgruppe kan aflevere flest mulige scores, på lige fod med elitespillere i andre lande som har indført det nye handicapsystem.

Helt konkret betyder det at nuværende EGA-system er gældende i 2020 med følgende tilpasninger:

 • § 3.6.1c ændres således:
  DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2
 • §3.8.4 ændres således:
  EGA-begrænsningen mod at aflevere EDS runder ophæves for Gruppe 1

Begge disse ændringer anføres under de respektive paragraffer som DGU kommentarer til EGA-systemet. Golfbox tilrettes m.h.p. at understøtte ændringerne med virkning fra 1/1/2020. Det betyder meget kort fortalt, at  der i 2020 ikke skelnes mellem handicapgrupperne; alle kan aflevere scores og blive handicapreguleret på lige vilkår (dog kan Gruppe 1 stadig ikke spille tællende 9-hullers runder).

Der er oprettet to nye manualer til EGA-Handicapsystemet for 2020, som findes her:
Vejledning til Handicapudvalg KLIK HER
Vejledning til spillere KLIK HER

Vedrørende handicaprevision 2019/2020

Gruppe 1 spillere blev i 2019 tilladt at aflevere private runder under EDS-lignende forhold for at disse kunne indgå i en udregningen fra et EGA til WHS handicap og dermed have indflydelse på deres handicap i 2020.

Der vil ikke blive foretaget en regulering af spillernes handicap direkte på baggrund af disse score, men de vil indgå i den årlige handicaprevision og dermed påvirke resultatet af denne. Hvis en spiller f. eks. har afleveret flere private runder markant dårligere end spillerens nuværende handicap, vil disse således bidrage til at spillerens handicap hæves i forbindelse med den årlige handicaprevision

Dansk Golf Union udskyder overgangen til nyt
World Handicap System (WHS) til 1. januar 2021

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- opg Handicapudvalg (ORH) har tidligere via Nyhedsbreve og på denne hjemmeside, orienteret om proces og planlægning hen imod overgangen til nyt World Handicap System (WHS) til 1. januar 2020.

Oprindeligt var planen, at WHS skulle implementeres globalt pr. 1. januar 2020. European Golf Association (EGA) er imidlertid forsinkede med færdiggørelsen af den endelige version af systemet, som stadig ikke foreligger i sin helt endelige form, samt med færdiggørelsen af regler og principper for, hvordan man omregner fra det nuværende EGA-handicap til et nyt WHS handicap. Desuden præsenteres et oplæg til undervisningsmaterialer fra EGA først for landenes unioner til september.

I erkendelse af forsinkelsen på snart et halvt år, har EGA i denne sommer besluttet, at de europæiske lande frit kan vælge at implementere WHS i perioden fra 1. januar 2020 eller udskyde til 1. januar 2021. Det er denne sidste mulighed DGU nu har valgt at aktivere.

DGU har løbende fulgt processen fra EGA, og har kunnet se udfordringerne med at nå at teste teknikken og især udfordringerne med at nå at klæde klubber og klubbernes handicapansvarlige på i en sådan grad, at de vil kunne svare tilfredsstillende på spørgsmål fra medlemmerne, samt bruge systemet til deres arbejde med administration af medlemmernes handicap.

Med de udfordringer som processen har haft indtil videre, har DGU også været bekymret for at komme til at fungere som testland for de børnesygdomme, som utvivlsomt vil opstå i forbindelse med implementeringen af dette nye WHS. Da der nu er åbnet mulighed for at udskyde implementeringen, vurderes det at blive en stor fordel at vente og drage nytte af andre landes erfaringer i løbet af 2020.

Dansk Golf Union prioriterer meget højt at skabe en så gnidningsfri proces som overhovedet mulig for de danske golfspillere og golfklubber, og udskyder derfor overgangen til 1. januar 2021.

“Vi frygter, at en presset overgang til et helt nyt og anderledes handicapsystem vil have stor betydning for dagligdagen i golfklubben og resultere i frustration for både ansatte og frivillige, samt golfspillere i de danske golfklubber. Det er en risiko, vi ikke ønsker at løbe, når der nu er åbnet for en anden og i vores øjne mere tilfredsstillende implementeringsdato” siger Morten Backhausen, direktør DGU.

DGU klar over at denne udsættelse rejser en hel række spørgsmål som klubberne og klubbernes handicapansvarlige gerne vil kunne svare på. Der vil blive arbejdet på højtryk for finde svar til disse spørgsmål, samt at komme med en mere detaljeret plan for, såvel hvad der skal ske i overgangsåret 2020, som hvordan undervisning mm. vil blive planlagt i løbet af 2020.

Læs den officielle pressemeddelelse her
https://www.golf.dk/nyhed/dansk-golf-union-udskyder-overgangen-til-nyt-world-handicap-system-whs-til-1-januar-2021

BGK ORH vil også fremadrettet orientere medlemmerne når der foreligger yderligere i sagen.

Venlig hilsen
P.u.v.
Kim Meyer

ORH Hulspils regelaftner gennemført og hvad så?

Her er en ”kvikguide” till Hulspils reglerne

I fortsættelse af de gennemførte Hulspils regelaftner, er der som supplement til den udleverede Hulspils regelbog, også udviklet en lille ”Kvikguide”.
Hvornår skal man så bruge den?  Det kunne jo være, at man under en match står og er under pres. Man har begået en fejl. Modstanderen mener, at man har tabt hullet. Er det nu rigtigt? Selvom der er en del oplysninger i Kvikguide til Hulspils reglerne, så er det alligevel en stor hjælp at have de regler samlet på ét sted – i en folder i bag’en.
Kvikguiden fortæller dig, hvilke regler der er i spil, så du hurtigt kan slå op i Regelbogen og overbevise din modstander om, at du kun får et strafslag og ikke har tabt hullet.
Men selvom det er en Kvikguide, skal du lige læse den godt igennem før matchen, så du kan huske nogenlunde, hvad der står i den.

Den kan hentes i pdf-format og kan naturligvis læses på skærmen, printes ud side for side, eller hvis du vælger “Hæfte” (eller lignende) som udskriftsformat, så kan du få den ud som en praktisk A5 folder til bag’en eller baglommen.
Du finder Kvikguiden til Hulspils reglerne på DGU’s hjemmeside i A4- eller A5-format.

God golfsæson – også til hulspillere!

ORH Golfregelaftner 2018/2019 – Afslutning

Orientering om nye golfregler gældende fra den 1. januar 2019.

Endelig siger nogen, det er da lige meget siger andre, og mange stiller sig måske spørgende overfor, hvorfor at man behøver at ændre golfreglerne – for de er da gode nok siger mange. Og så er der jo dem der siger, at vi spiller efter vores egne regler, så det kommer da ikke mig ved.

Som annonceret i bl.a. flere af BGK Nyhedsbreve i løbet af 2017, så blev der allerede tilbage i 2012 imellem de store golforganisationer truffet beslutning om, at golfregler skulle moderniseres. Der er nu gennemført den mest omfattende ændring af golfreglerne siden det første sæt blev udgivet i 1744 – og kun i forbindelse med den seneste ændring er regelbogen mindre. Der vil fra og med 1. januar 2019 kun være 24 regler i stedet for de nugældende 34, og “Den officielle guide til Golfreglerne” erstatter ca. 1.300 afgørelser i den såkaldte ”Decision”bog.

Reglerne er gjort lettere at forstå hvilket skal bidrage til at gøre det lettere at spile rigtig golf, og ikke mindst, at gøre spillet mere attraktivt og tilgængeligt for nye spillere. De overordnet set væsentligste ændringer til golfreglerne omfatter:

Mens størstedelen af de foreslåede regler forbliver intakte i den endelige version, blev der indarbejdet flere vigtige ændringer af de oprindelige forslag og yderligere præcisering af mange regler. De mest betydningsfulde tilpasninger, der foretages efter gennemgang af tilbagemeldingerne modtaget fra golfspillere rundt omkring i verden, omfatter:

Droppereglerne:
Planerne om at indføre en fast længde på 20 og 80 tommer ved udmåling af drop blev af mange set som en unødvendig komplicering. Så den regel blev – til glæde for mange – forkastet i det endelige regelsæt. Så det er altså stadig køllerne, der skal bruges, når der skal måles. Forslaget om at droppe bolden fra en bolds højde var det forslag, som blev diskuteret mest og længst. Til slut kom de lovgivende organer dog frem til et kompromis, som endte med at droppet fra 1. januar 2019 skal foretages fra knæhøjde. En knæhøjde bliver defineret som “højden fra jorden til dine knæ, når du står op”. Bolden droppes i og spilles fra et lempelsesområde på normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelængder). Bolden må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

Bold fæstnet i rough:
Fremover samme muligheder for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet eller andet sted i det generelle område (tidl. Through the green).  Drop i lempelsesområde – 1 køllelængde

Strafområder:
Kkommer til at blive benævnt som Røde områder. Vandhazarder erstattes af strafområder – markeret som gule eller røde. Komiteen kan vælge at markere alle strafområder som røde.  Hermed opnås også mulighed for lempelse på to køllelængder fra krydsningspunkt.  Komiteen kan markere et hvilket som helst område af banen som rødt strafområde

Skader på green:
Fremover må man foretage sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfladen til den originale tilstand, dog uden at forsinke spillet urimeligt og forbedre puttelinjen. Ved at anvende sine hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle eller lignende fra det normale udstyr.

Mindre tid til søgning:*
Søgning nedsættes fra fem til tre minutter

Spil uden for tur:
Opfordring til Ready Golf. Muligheden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det direkte i reglerne. Det kan aftales i hulspil, at der spilles uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekaldes

Slå dit slag inden for 40 sekunder – Nu opfordres der til dette i regelteksten

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning:
Ikke længere straf. Alle kan nu søge dedikeret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes det.

Beholde flaget i hullet:
Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra green

Ovenstående er som anført et udpluk af de væsentligste ændringer til dem kommende golfregler – gældende fra 1. januar 2018. BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) vil inden længe informere om en række aktiviteter, der meget gerne skule bidrage til at alle medlemmer af BGK, også fra 1. januar 2019 kan spille golf i henhold til de gældende golfregler. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte:

 • Via Nyhedsbreve og Klubblad at informere om nye golfregler henover 2., 3. og 4. kvartal 2018.
 • Opdatere hjemmeside med nye golfregler og en række opgaver – suppleret med forklarende film
 • Udbyde aktiverende golfregelsessions á 3 timer på bane – og med en vejledende prøve
 • Udbyde regelaftner henover 4. kvartal og 1. kvartal 2019 – for alle medlemmer, Klubber i Klubben m.v.
 • Udgive en elektronisk ”Regeljulekalender 2018” (sjovt nok med opgavesæt – og der er jo 24 nye regler), og
 • Udgive en række Regeltipskuponer – til brug i forbindelse med nye i golf og KiK samt for andre interesserede

Skulle man have interesse i selv at hente viden om de kommende golfregler, så kan man bl.a. finde inspiration via DGU hjemmeside. Men husk – de nye golfregler er først gældende fra og med 1. januar 2019, hvorfor alle spillere i sæson 2018 skal spille golf i henhold til de nugældende golfregler.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg