Nyt fra OHR

17-04-2019

ORH Hulspils regelaftner gennemført og hvad så?

Her er en ”kvikguide” till Hulspils reglerne

I fortsættelse af de gennemførte Hulspils regelaftner, er der som supplement til den udleverede Hulspils regelbog, også udviklet en lille ”Kvikguide”.
Hvornår skal man så bruge den?  Det kunne jo være, at man under en match står og er under pres. Man har begået en fejl. Modstanderen mener, at man har tabt hullet. Er det nu rigtigt? Selvom der er en del oplysninger i Kvikguide til Hulspils reglerne, så er det alligevel en stor hjælp at have de regler samlet på ét sted – i en folder i bag’en.
Kvikguiden fortæller dig, hvilke regler der er i spil, så du hurtigt kan slå op i Regelbogen og overbevise din modstander om, at du kun får et strafslag og ikke har tabt hullet.
Men selvom det er en Kvikguide, skal du lige læse den godt igennem før matchen, så du kan huske nogenlunde, hvad der står i den.

Den kan hentes i pdf-format og kan naturligvis læses på skærmen, printes ud side for side, eller hvis du vælger “Hæfte” (eller lignende) som udskriftsformat, så kan du få den ud som en praktisk A5 folder til bag’en eller baglommen.
Du finder Kvikguiden til Hulspils reglerne på DGU’s hjemmeside i A4- eller A5-format.

God golfsæson – også til hulspillere!

05-04-2019

ORH Golfregelaftner 2018/2019 – Afslutning

14-03-2018

Orientering om nye golfregler gældende fra den 1. januar 2019.

Endelig siger nogen, det er da lige meget siger andre, og mange stiller sig måske spørgende overfor, hvorfor at man behøver at ændre golfreglerne – for de er da gode nok siger mange. Og så er der jo dem der siger, at vi spiller efter vores egne regler, så det kommer da ikke mig ved.

Som annonceret i bl.a. flere af BGK Nyhedsbreve i løbet af 2017, så blev der allerede tilbage i 2012 imellem de store golforganisationer truffet beslutning om, at golfregler skulle moderniseres. Der er nu gennemført den mest omfattende ændring af golfreglerne siden det første sæt blev udgivet i 1744 – og kun i forbindelse med den seneste ændring er regelbogen mindre. Der vil fra og med 1. januar 2019 kun være 24 regler i stedet for de nugældende 34, og “Den officielle guide til Golfreglerne” erstatter ca. 1.300 afgørelser i den såkaldte ”Decision”bog.

Reglerne er gjort lettere at forstå hvilket skal bidrage til at gøre det lettere at spile rigtig golf, og ikke mindst, at gøre spillet mere attraktivt og tilgængeligt for nye spillere. De overordnet set væsentligste ændringer til golfreglerne omfatter:

Mens størstedelen af de foreslåede regler forbliver intakte i den endelige version, blev der indarbejdet flere vigtige ændringer af de oprindelige forslag og yderligere præcisering af mange regler. De mest betydningsfulde tilpasninger, der foretages efter gennemgang af tilbagemeldingerne modtaget fra golfspillere rundt omkring i verden, omfatter:

Droppereglerne:
Planerne om at indføre en fast længde på 20 og 80 tommer ved udmåling af drop blev af mange set som en unødvendig komplicering. Så den regel blev – til glæde for mange – forkastet i det endelige regelsæt. Så det er altså stadig køllerne, der skal bruges, når der skal måles. Forslaget om at droppe bolden fra en bolds højde var det forslag, som blev diskuteret mest og længst. Til slut kom de lovgivende organer dog frem til et kompromis, som endte med at droppet fra 1. januar 2019 skal foretages fra knæhøjde. En knæhøjde bliver defineret som “højden fra jorden til dine knæ, når du står op”. Bolden droppes i og spilles fra et lempelsesområde på normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelængder). Bolden må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

Bold fæstnet i rough:
Fremover samme muligheder for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet eller andet sted i det generelle område (tidl. Through the green).  Drop i lempelsesområde – 1 køllelængde

Strafområder:
Kkommer til at blive benævnt som Røde områder. Vandhazarder erstattes af strafområder – markeret som gule eller røde. Komiteen kan vælge at markere alle strafområder som røde.  Hermed opnås også mulighed for lempelse på to køllelængder fra krydsningspunkt.  Komiteen kan markere et hvilket som helst område af banen som rødt strafområde

Skader på green:
Fremover må man foretage sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfladen til den originale tilstand, dog uden at forsinke spillet urimeligt og forbedre puttelinjen. Ved at anvende sine hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle eller lignende fra det normale udstyr.

Mindre tid til søgning:*
Søgning nedsættes fra fem til tre minutter

Spil uden for tur:
Opfordring til Ready Golf. Muligheden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det direkte i reglerne. Det kan aftales i hulspil, at der spilles uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekaldes

Slå dit slag inden for 40 sekunder – Nu opfordres der til dette i regelteksten

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning:
Ikke længere straf. Alle kan nu søge dedikeret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes det.

Beholde flaget i hullet:
Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra green

Ovenstående er som anført et udpluk af de væsentligste ændringer til dem kommende golfregler – gældende fra 1. januar 2018. BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) vil inden længe informere om en række aktiviteter, der meget gerne skule bidrage til at alle medlemmer af BGK, også fra 1. januar 2019 kan spille golf i henhold til de gældende golfregler. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte:

  • Via Nyhedsbreve og Klubblad at informere om nye golfregler henover 2., 3. og 4. kvartal 2018.
  • Opdatere hjemmeside med nye golfregler og en række opgaver – suppleret med forklarende film
  • Udbyde aktiverende golfregelsessions á 3 timer på bane – og med en vejledende prøve
  • Udbyde regelaftner henover 4. kvartal og 1. kvartal 2019 – for alle medlemmer, Klubber i Klubben m.v.
  • Udgive en elektronisk ”Regeljulekalender 2018” (sjovt nok med opgavesæt – og der er jo 24 nye regler), og
  • Udgive en række Regeltipskuponer – til brug i forbindelse med nye i golf og KiK samt for andre interesserede

Skulle man have interesse i selv at hente viden om de kommende golfregler, så kan man bl.a. finde inspiration via DGU hjemmeside. Men husk – de nye golfregler er først gældende fra og med 1. januar 2019, hvorfor alle spillere i sæson 2018 skal spille golf i henhold til de nugældende golfregler.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg