Handicapregler – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Sideindhold

05-05-2021  Hvad er Caps
20-01-2021  Indførelse af WHS – spillere med handicap 54+.
20-01-2021  Erfaringer med indførelse af World Handicap System (WHS) – begreber.
18-01-2021  Erfaringer med World Handicap System (WHS) i fortsættelse af implementering primo januar 2021.
12-11-2020  Nyt handicapsystem fra 1. januar 2021 – bliv opdateret på “afstand”.
14-09-2020  Informationsmateriale om det nye handicapsystem gældende fra 1. januar 21.
13-04-2019  Orientering om nye handicapregler fra den 1. januar 2020.
20-03-2016  Handicapregler gældende fra 1. januar 2016 til ultimo 2019.

WHS: “Hard cap” og “Soft Cap”

Hvad er det det for noget og hvorfor?

BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH) oplever i større og større grad af både accept af og forståelse for flere og flere af mekanismerne i det nugældende golf handicapsystem. Men senest er der tilgået flere og flere spørgsmål vedr. ”Hard Cap” og ”Soft Cap”, som man se inden i sit scorearkiv.

Formålet med denne funktionalitet er at tilsikre, at en spillers handicap ikke stiger ”for meget” over spillerens grundniveau – der er fastsat som det lavest handicap spilleren har haft de senest 365 dage (Betegnet som ”Low Handicap 365”).
Funktionaliteten sikrer, at en spillers handicap ikke stiger for meget og for hurtigt – f.eks. i en periode med dårlig form eller lignende. Funktionaliteten ”caps” begrænser altså stigninger automatisk.

Forudsætningen er dog, at LH365 siger noget reelt om spillerens spillestyrke, der stadig har relevans nu (da det er inden for kun et år). Såfremt det ikke siger noget relevant om nuværende spillestyrke, forsvinder forudsætningen.
I forbindelse med skiftet til WHS, hvor rigtig mange spillere er steget i handicap til et rigtigere niveau, kan LH365 for de fleste være et ”gammelt EGA-handicap” fra 2020, som faktisk er ”for lavt”, og dermed ikke bør begrænse  en spillers nuværende handicap.
I en situation, hvor en spiller bliver begrænset af ”cap” i at få et reelt og korrekt handicap, som afspejler spillerens spillestyrke, kan man i undtagelsestilfælde nulstille LH365 til det nuværende niveau.
En nulstilling gennemføres ved at lave en manuel regulering til spillerens nuværende niveau og i den forbindelse at nulstille LH365 til den samme som reguleringen. Det bliver så det nye LH365, og spillerens handicap kan få lov til at udvikle sig derfra.

Læs mere om Caps på DGU’s hjemmeside

Indførelse af WHS

Hvordan får også spillere med hcp. 54 + før hhv. efter 1. januar 2021 det korrekte handicap
– og hvad er det rigtige handicap?

Medlemmer pr. ultimo 2020 med handicap 54 eller derover

Alle spillere er i forbindelse med årsskiftet 2020/2021, ved skift af handicapsystem til WHS, sat til golfhandicap 54, uanset tidligere (og højere) golfhandicap. Sådan er det bare og det er grundlæggende IKKE til diskussion.

Konsekvensen af denne arbitrært besluttede løsning er, at medlemmer med hcp. 54 + (= medlemmer med et højere golfhandicap end 54) reelt ikke ser hhv. har det rigtigst mulige spillehandicap når der udskrives et scorekort. Udskriften tager nemlig afsæt i og anvender alene hcp. 54 som grundlag for angivelse af spillehandicap (= golfhandicap + tildelte slag).

Yderligere konsekvenser er, at spilleren ikke umiddelbart

 • kan se det rigtige og reelle handicap,
 • har mulighed for at spille til og med det korrekte handicap, og
 • kan følge handicappets udvikling – forhåbentlig nedad og indtil golfhandicap 54.

Med henblik på at

 • hjælpe alle BGK medlemmer der ved udgangen af 2020 havde et golfhandicap 54 +
 • lette overgangen til WHS for medlemmer der havde hcp. 54+ ved indgangen til 2021,
 • begrænse administrationen af medlemmernes golfhandicap mest muligt (= læs gøre det lettest muligt for alle), og
 • ethvert medlem kan følge udviklingen af det pågældende medlems handicap,

så vil alle medlemmer i BGK der havde et hcp på 54+ ved indgangen til 2021, i GolfBox blive tildelt status ”WHS begynder”. (se nedenstående figur 1)

Ovenstående handling vil tilsikre at berørte spillere dermed kan følge med i udviklingen af den pågældende spillers handicap, og alle (ligesom i alle landets og verdens golfklubber!) må derfor acceptere, at indtil man reelt kan spille til hcp. 54, så vil det ”normalen” at man har det kunstige handicap.

Figur 1

En markering i WHS-begynder har følgende konsekvenser (desuagtet at det faktiske handicap ER 54):

 • Der generes en kunstig score i spillerens scorearkiv med et handicapresultat der svarer til hvad klubben plejede at oprette nybegyndere i (se figur 2 herunder). Det er en score og ikke et handicap!
 • Der åbnes for at spilleren, administrator eller ansvarlig for begynder- eller juniorudvalget løbende kan se i GolfBox hvad spillerens laveste handicapresultat/score er (se figur 3 herunder). Altså det bedste handicap spilleren reelt har spillet til, og det bedste udtryk man kan have for spillerens faktiske spillestyrke.
 • I takt med at spilleren afleverer scores der er bedre og bedre, vil spilleren og klubben løbende kunne følge med i progressionen imod faktisk at kunne spille til det tildelte handicap på 54. Deres spillestyrke reflekteres så at sige i deres laveste handicapresultat og ikke i spillerens handicap.
 • Når spilleren første gang reelt har spillet en runde til et handicap på 54, fjernes markeringen i ”WHS Begynder” automatisk og der vil efterfølgende være overensstemmelse mellem spillestyrke og handicap.
 • Når der er spillet til 54, fjernes alle gamle scores med handicapresultater over 54 fra scorearkivet, således at der kun beregnes et gennemsnit af scores efter spilleren første gang opnåede 54.

Det er forhåbningen, at i og med at spilleren løbende via sit laveste handicapresultat kan følge med i forbedringen af spillestyrken og at kunne spille til sit handicap på 54, så bibeholdes noget af den glæde ved forbedring som tidligere blev oplevet ved at sænke sit handicap fra 72 og nedad til et lavere golfhandicap. Det skulle endvidere gerne bidrage til at kunne fastholde medlemmer, som ellers bare ville opleve at de ikke kan spille til deres handicap og som følger heraf valgte golfspillet fra.

Det vil altid være det laveste handicapresultat i arkivet (som fremgår af nedenstående figur 4), således at spilleren kan følge med i, at det laveste handicapresultat er 60,4, og det er spillerens nuværende niveau. Spilles der en ny runde i f.eks. 58,2, vil det være det nye laveste handicapresultat, og således kan spilleren følge med i rejsen ned mod 54

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Sammenfattende:

 • Alle spillere kan maksimalt have handicap 54 – også nybegyndere.
 • Spillere som endnu ikke kan spille til eller havde hcp. 54+ ultimo 2020, markeres som WHS-begyndere, for at kunne vise dem deres reelle spillestyrke (laveste handicapresultat).
 • WHS-begyndere kan følge med i deres løbende forbedring i spillestyrken, forhåbentligt med det resultat at det er sjovere at spille golf i starten.

Afsluttende og for at undgå misforståelser. Der findes ikke længere en mulighed for i GolfBox ”at give nogen et golfhandicap”. Golfhandicappet er dannet på baggrund af en autogenereret beregning, og en ”Begynderproces” kan ikke længere styres via ”HCP-feltet” i GolfBox, hvilket var muligt før 1. januar 2021.

Nye medlemmer indmeldt efter 1. januar 2021.

Spillere som er nye golfere i 2021, bliver automatisk af WHS tildelt hcp. 54 – men får samtidig en kunstig score på 72. Dette sker automatisk i forbindelse med indmeldelsen ved BGK Administrators foranstaltning (de klikkes af i ”WHS begynder” i GolfBox i forbindelse med indmeldelse).

Når dette gøres, kan den pågældende nye (men kommende) golfspiller løbende følge med i og se det laveste handicapresultat. Når spilleren har ”spillet sig ned” i hcp. 54, så vil det anførte ”hak” automatisk blive fjernet og spillerens status ændres automatisk til EGA handicap. Dette betyder eks. vis at spillere med hcp. 54 vil kunne deltage i alle former for åbne og klubturneringer, med mindre der specifikt nævnes en handicapgrænse i forbindelse med en given match.

Erfaringer med World Handicap System – begreber

I forbindelse med indførelsen af WHS er det (ikke overraskende) nødvendigt at aflære en række tidligere anvendte begreber i relation til erhvervelse, vedligehold og ændring samt fratagelse af et golfhandicap. En aflæringsproces som af naturlige årsager er sværest for alle golfspillere – også yngre – med et gyldigt handicap. Nye golfspillere vil forventeligt ikke have noget problem med de gældende handicapregler – bl.a. understøttet af god og præcis formidling af reglerne i forbindelse med introduktionen til golfspillet.

En golfbanes sværhedsgrad kommer til udtryk igennem 2 forskellige begreber.

 • COURSE RATING (CR) er et udtryk for det gennemsnitlige antal slag, som en scratchspiller vurderes at kunne spille banen i. Det er reelt banens Course Rating, som der spilles imod, da det er udtrykket for den faktiske sværhedsgrad. Derfor får alle spillere tillagt forskellen mellem Par og Course Rating til deres Handicap, uanset niveau.
 • SLOPE RATING er et udtryk for, hvor mange handicapslag, spillere med højere Handicap skal have tildelt ekstra – ud over Course Ratingen. En banes slope forholder sig altid til en basis på 113 (der er valgt til en bane, der er præcis lige svær for scratch- og bogeyspillere). Slopens forhold til 113 bestemmer derfor, hvor mange procent flere slag, spillere med højere Handicap skal have tildelt.

Eksempelvis vil en spiller på en bane med Slope 130 få lagt 15% til sit Handicap i omregningen til Spillehandicappet, fordi forholdet mellem 130 og 113 er 15% (130/113=1,15). Eksemplet nedenfor viser en konverteringstabel, hvor disse værdier kan aflæses.

“Handicaphjulet” – viser ovennævnte begrebers rolle i den cyklus af beregninger, der indgår fra runden startes, via rundens registrering og til et nyt Handicap beregnes, og som derefter gentages. Nederste del varierer i forhold til, om der registreres bruttoscore pr. hul eller Stablefordscore pr. hul (med evt. streger).
Men alt ender med det samme resultat.

PCC er en justering for forhold som vejr og baneopsætning, der afviger fra normalen på en given dag. Baseret på alt dagens registrerede spil på banen, sammenlignes alle spilleres Handicapresultat med deres Handicap. Dermed foretages en bedømmelse af, om banen har været usædvanlig let eller svær, eller om den har været normal.
PCC’en kan resultere i, at Handicapresultatet for alle spillere på den dag skal reguleres med: -1, 0, 1, 2 eller 3 slag. +2 betyder f.eks. at banen har spillet 2 slag sværere, og disse skal således trækkes fra Handicapresultatet.

Af yderligere centrale begreber skal fremhæves følgende:

 • SPILLEHANDICAP udregnes fra Par, Course Rating og Slope. Det er det antal tildelte slag (i Reglerne kaldet handicapslag), der fremgår af konverteringstabellen/scorekortet, og som fordelt på hullerne via handicapnøglerne, bruges til handicapformål.
 • JUSTERET SPILLEHANDICAP er spillerens Spillehandicap, som evt. er justeret for at gøre turneringer mere fair for alle Handicaps – f.eks. en justering til 90% (eller 7/8) af de oprindeligt tildelte handicapslag.
 • DIN PAR er hullets par + eventuelle handicapslag. Det antal slag spilleren bør spille hullet i, og som svarer til 2 Stablefordpoint – kaldes også for Netto Par
 • DIN DOBBELT BOGEY er to slag over Din Par, og det maksimale antal slag en spiller kan bruge til handicapberegning.
 • HANDICAPSCOREN for en runde er det antal slag, som er ”fair” at indberette til brug for Handicap. Fair betyder: Det faktiske antal slag, dog begrænset til maksimalt Din Dobbelt Bogey.
 • Rundens HANDICAPRESULTAT er det Handicap, spilleren har spillet til på dagen, udregnet fra spillerens HANDICAPSCORE i forhold til banens sværhedsgrad og forholdene på dagen (PCC)og eventuelt andre justeringer.
 • HANDICAP er gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater, evt. begrænset af tidligere Laveste Handicap

Handicapberegningen foregår automatisk i Golfbox, og processen kan illustreres ved hosstående figur:

Dit Handicap er et gennemsnit af de 8 bedste Handicapresultater – 118,2/8 = 14,8

 1. Et nyt Handicapresultat (som nr. 1) tilføjes, og den 21. falder ud
 2. Efter enhver ny score udvælges de nye 8 bedste – markeret med gråt. Den tidligere score på 17,2 (limegrøn) er nu ikke længere blandt de 8 bedste.
 3. Dit Handicap er et gennemsnit af de nye 8 bedste Handicapresultater – 117,1/8 = 14,6

Erfaringer med World Handicap System i fortsættelse af implementering primo januar 2021.

Siden 1. januar 2021 har World Handicap System (WHS) være i drift, og det har ikke overraskende afstedkommet en del spørgsmål fra interesserede golfspillere – også i Breinholtgård Golf Klub (BGK).

Og lad det være helt klart for alle. Det er grundlæggende positivt at der er opmærksomhed overfor eller interesse for dette emne.
Det vidner ikke kun om interesse, men også forståelse for og et ønske om, at det er vigtigt at man har det rigtigst mulige handicap, for derved at udøve golfspillet på en så fair måde som muligt, og især når man skal spille sammen med andre.
Nogle ville måske kalde det ordentlighed.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg besvarer naturligvis fortsat spørgsmål fra interesserede medlemmer.

Svarene vil løbende blive formidlet til spørgerne. Men undertiden kan et spørgsmål med tilhørende svar have almen interesse. I disse tilfælde vil både spørgsmål (anonymiseret) og svar blive lagt på BGK ORH webside på BGK hjemmeside.

WHS er ikke kun ”den fuldkomne lykke” – der er ikke overraskende et par uhensigtsmæssigheder eller fejl, som mange nok vil kalde det, der opdages hen ad vejen. I takt med at disse uhensigtsmæssigheder eller måske fejl synliggøres, vil de naturligvis blive behandlet og rettet hvis nødvendigt.
Har man spørgsmål eller mener man at der er fejl i den enkeltes tildelte (og automatisk genererede) golfhandicap, så er der fortsat mulighed for at kontakte BGK ORH via mail kim58meyer@outlook.dk.

Foranlediget af det forhold, at det af COVID-19 relaterede forhold ikke har været muligt at gennemføre en orientering emnet vedrørende for BGK medlemmer ved fysisk tilstedeværelse, blev der forsøgt gennemført en virtuel orientering i november 2020.

Det var der nødvendigvis ikke voldsom tilslutning til. I stedet vil det blive forsøgt at gennemføre indtil tre (3) korte informationsaftner i BGK når vi kalendermæssigt når hen i marts/april 2021. Naturligvis under forudsætning af det nugældende forsamlingspåbud og pålagte restriktioner for at kunne samles bliver lempet.

Inden længe vil også klimaet i Danmark blive bedre, når frosten og kulden slipper sit tag. Så vil rigtig mange – forhåbentlig rigtig mange – ud og se, om de kan spille til sit nye handicap, som alle har fået ved indgangen til 2021.

Med henblik på at understøtte det hidtidigt gennemførte informationsflow og de hidtidigt modtagne spørgsmål, så kan man forlyste sig med et lytte til en ”pod cast” emnet vedrørende.

I efteråret 2020 blev der udgivet en pod-cast emnet vedrørende med DGU regel- og handicapkonsulent Nick Hüttel.
Er du fortsat i tvivl og lærer du bedre ved også at høre om WHS og konsekvenserne heraf for dig, så kan det i givet fald være en god idé at høre eller genhøre udsendelsen.
Du kan  høre den i Soundcloud.

Nyt Handicapsystem fra 1. januar 2021 – bliv opdateret på “afstand”

Som det vil være bekendt indføres der fra og med 1. januar 2021 et nyt verdensomspændende handicapsystem for golfspillere.
BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH) har i næsten to år løbende informeret om dette forestående tiltag – senest omtalt i forbindelse med BGK Klubblad.
I samme Klubblad blev der fra ORH side også varslet om gennemførelse af informationsmøder emnet vedrørende for BGK medlemmer. Grundet de nugældende retningslinjer (begrænsninger) for, hvorvidt man kan samle flere mennesker i samme lokale og på samme tid, vil det første informationsmøde blive gennemført ”på afstand”.

Dette første informationsmøde vil blive gennemført d. 26. november 2020, kl. 18:30 – (senest) 20:00 under anvendelse af MC Teams.
Alt efter omstændighederne vil der blive gennemført to yderligere medlemsmøder emnet vedrørende i hhv. Februar og Marts 2021 – forhåbentligt med mulighed for fysisk fremmøde i Klublokalet på BGK.

Er du allerede nu interesseret i at blive klogere på de kommende handicapregler og dermed være endnu mere klar til næste sæson, så kan du gøre følgende:

 • Tilmeld dig mødet via GolfBox – samme sted hvor du tilmelder dig Turneringer og andre aktiviteter i BGK.
 • Når du er tilmeldt vil du modtage et login (en genvej) m.h.p. at du på dagen kan logge dig ind og følge orienteringen.
 • På dagen har du spist til aften og har en kop kaffe klar, når du sætter dig hen til din computer og efterfølgende overværer præsentationen. Husk at slå din mikrofon fra på din computer.
 • Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationen

Udover ovenstående kan du allerede nu blive klogere på det kommende handicapsystem. Du kan hente en udarbejdet folder i skranken i foyer´en på BGK. Den er gratis og kan også fremadrettet være nyttig at have ved hånden.

Vel mødt på internettet.
Hilsen
BGK ORH

Informationsmateriale om det nye handicapsystem gældende fra 1. januar 21

Som det vil være bekendt overgår alle golfspillere til det nye Handicapsystem fra januar 2021 og det afføder allerede nu stigende interesse og deraf en række spørgsmål til BGK Ordens-, Regel og Handicapudvalg (ORH). ORH handicapansvarlige er naturligvis meget bevidste om at klæde alle BGK medlemmer godt på i de næste måneder, således at man allerede fra d. 1. januar 2021 kan være så godt som muligt inde i, hvad konsekvenserne af det nye World Handicap System (WHS) vil have for den enkelte.

Planen for de næste måneder er via BGK ORH hjemmeside, at informere om og synliggøre en række hjælpemidler, der samlet gerne skulle skabe sikkert grundlag for den enkelte spiller.

Du kan bl.a. hente den officielle informationsfolder via dette link KLIK HER

Derudover kan du gennemføre et kursus der beskriver de grundlæggende begreber og grundlaget for mere avancerede beregninger. Adgang til kurset kan opnås via dette link: KLIK HER

Fra mandag d. 14. september 2020 har det været muligt at logge ind på GolfBox og se en simulering af, hvad ens handicap ville være, hvis man gik over til det nye handicapsystem lige nu. Simuleringen er fremstillet m.h.p. og på en overskuelig måde, at gøre det lettere for golfspillere at forholde sig til, hvordan det nye handicap udregnes.

Systemet er designet således, at det er muligt at følge sin egen beregning af det nye handicap trin for trin. Dog forudsætter forståelsen af detaljerne, at spilleren har sat sig ind i disse på forhånd. Det kan bl.a. foregå via den ovenfor anførte folder. Fra på mandag d. 14. september 2020 vil der endvidere være en artikel på ”Golf.dk”, der kan guide golfspilleren i funktionerne. Her bør alle som minimum starte, inden der klikkes på knappen i GolfBox.

Derudover vil der blive gennemført tre (3) medlemsmøder emnet vedrørende henover vinterhalvåret 2020/2021.

BGK ORH/Kim Meyer

Orientering om nye handicapregler fra den 1. januar 2020

Handicapregler gældende fra 1. januar 2016 til ultimo 2019.

Som det vil være bekendt indførte man fra Dansk Golf Union (DGU) side nye Handicapregler fra og med medio 2012. I fortsættelse heraf har der hvert af de følgende år været gennemført en såkaldt ”Årsrevision” af alle fuldgyldige klubmedlemmers golfhandicap.
DGU har senest optaget European Golf Association (EGA) ændringer til de hidtidige handicapregler gældende fra og med 2016. EGA har i forbindelse med denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012, har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger.

KLIK på billedet til højre, og du kommer til Golf.dk’s hjemmeside med de nye handicapregler.

HCP-forside

 De nationale tilpasninger omfatter overordnet følgende forhold:

 1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
 2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap
 3. Antal tilladte EDS runder pr. uge øges fra 2 til 3 om ugen
 4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5
 5. En periode for ”Vinterregler” indføres, og der åbnes derfor mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
 6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den hidtidige justering i forhold til medianen
 7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2) 8.

Uddybende forklaring til ovenstående pkt. 1 – 5:

 • Vedr. tilpasning 1.
  Den øvre grænse for et EGA handicap kan ifølge EGA ikke være over 54. Nybegyndere evner dog som oftest ikke at spille til hcp 54. Der opleves stor glæde ved at se tidlig fremgang i handicap, og det kan fastholde nybegyndere.  DGU anbefaler et starthandicap på 72 som i højere grad vil reflektere en nybegynders spillestyrke.  Betegnelsen klubhandicap genindføres da det ikke længere er en del af EGA’s system.  Fra og med sæson 2016 kan et EGA Handicap opnås fra hcp 54. Fra sæson 2016 vil alle ikke-EGA handicap op til 72 benævnes ”Klubhandicap”.   Et klubhandicap er således enten: 1.  Et mistet EGA handicap- eller – 2.  Et handicap over 54. Klubhandicap er nu for spillere i handicap 55-72. Handicap 72 er dermed den højeste grænse for handicap i GolfBox og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillerne i handicap kategori 6.
 • Vedr. tilpasning 2.
  Aktivt/inaktivt handicap er i den nye EGA version blevet valgfrit for de nationale golfunioner.  Systemet forstås dog generelt af golfspillere og det accepteres at der skal et vist antal scores til for at kunne siges at have et retvisende handicap. Handicaps som skal bruges til at konkurrere mod andre i større turneringer bør være baseret på et aktuelt og tilstrækkeligt grundlag. En konsekvens af for få afleverede kort til at gennemføre en HR, er derfor bibeholdt i det nye system.  Betegnelsen ”EGA Handicap” fastholdes og ”Klubhandicap” genindføres (se ovenfor).  Et mistet EGA handicap generhverves gennem 3 indleverede scorekort/scores, eller et tilstrækkeligt antal til at kunne gennemføre en Handicap Revision. Der skal være plads til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap til alle dem som ikke ønsker at deltage i større turneringer. Et klubhandicap skal derfor altid reguleres på lige fod med EGA handicap.
 • Vedr. tilpasning 3.
  Grundtanken i handicapsystemet er at der skal kunne afleveres så mange tællende runder som muligt for at have det bedste grundlag for et korrekt hcp.  Et frit antal EDS runder kan dog give mulighed for en markant forøgelse af hcp. på en kort periode – og dermed mulighed for snyd. En grænse på 3 EDS runder om ugen vil give ekstra mulighed for at aflevere scores og en hurtigere generhvervelse af mistet/fortabt EGA handicap, uden at der ligges op til snyd. Fra og med sæson 2016 tillades der derfor op til 3 EDS runder pr. kalenderuge. EDS er stadig i EGA Handicapsystemet ikke tilladt for gruppe 1 (under hcp 4,5).
 • Vedr. tilpasning 4.
  Mange spillere evner ikke pga. arbejde, familie eller manglende fysik at spille et tilstrækkeligt antal komplette runder.  Flere tællende 9-huls runder (EDS og turneringer) kan gøre golf mere tilgængelig for flere spillere. Flere vil kunne opleve glæden ved en runde der tæller og dermed også mere kvalitet i oplevelsen. Ønsket om at tillade 9-huls runder for flere spillere skal opvejes imod risikoen for at der evt. opnås et lidt for lavt handicap. EGA tillader 9-huls runder for alle over hcp 4,5. DGU tillader derfor fra og med sæson 2016 mulighed for hcp. regulering efter 9-huls runder fra og med gruppe 3 (hcp 11,4 og opefter). Der kan altså spilles indtil 3 EDS runder om ugen, dog kun EN 9 hullers runde om dagen.
 • Vedr. tilpasning 5.
  De nationale golfforbund er pålagt at fastlægge en periode for vinterregler.  Der eksisterer nogen forvirring omkring de eksisterende regler for regulering af handicap når der spiles med lejeforbedring.  En del klubber har i dag problemer med at nå at få tilladelse i weekend, m.h.p. at kunne regulere på trods af oplæg.  Spillere har i dag svært ved med at aflevere tællende scores i foråret.  Tilladelser gives i dag næsten pr. automatik i vinterperioden.  HCP systemet indeholder fra og med sæson 2016 en generel tilladelse til at indføre en lokal regel om lejeforbedring og samtidig at kunne handicapregulere i perioden 1. nov. til 30. apr. Da klubberne selv er bedst til at vurdere behovet i sæsonen gives en generel forhåndstilladelse, men brugen skal indberettes til DGU for at undgå misbrug. Dette medfører at BGK Handicapudvalg vil udvikle og få godkendt et sæt vinterbaneregler inden 1. november 2016.

Afsluttende kan det endvidere meddeles, at de nationale danske tilføjelser indføres i EGA handicapsystemet fra og med 2016 og vil kunne læses via DGU hjemmeside.  En separat dansk vejledning udgives på hjemmeside og som PDF.

Golfbox/Golfworks inkorporerer de ovenfor anførte ændringer i deres systemer med effekt fra 1/1/16. Faktuelt gældende fra og med udgangen af uge 2/2016.