Ofte stillede Spørgsmål – Breinholtgård Golf Klub

26-07-2021

Sprinklerhoveder – Ramme bolden uforsætligt
Hvordan er reglerne?

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) har henover juni – juli måned 2021 modtaget et par spørgsmål der vedrører

 • Spinklerdæksler i spillelinjen, og
 • Under spil at ramme bolden i forbindelse med et prøvesving

Sprinklerdæksler

I lokalreglerne for spil på BGK anlæg pkt. 2 står der:

Sprinklere. Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, hvis sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen.
For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

Spinklere er grundlæggende at betragte som et unormalt baneforhold hhv. en  ikke flytbare forhindring jf. de nugældende golfregler.
På almindeligt dansk betyder dette, at såfremt en sprinkler/et sprinklerhoved er til gene for bold, stance eller sving eller ligger i den tilsigtede spillelinje tæt på green, så må spilleren tage  lempelse uden straf for denne, inden for en køllelængde til hver side dog ikke nærmere flaget.
En mindre detalje er dog, at der ikke gives lempelse for det unormale forhold såfremt dette er i et strafområde.

Under spil at ramme bolden i forbindelse med et prøvesving – altså ikke et reelt slag

Et golfslag er defineret som den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag. Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal “slag,” eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

Fortolkning Slag/1 – afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).

Under et prøvesving på teestedet og på green er det derfor straffrit at ramme bolden i forbindelse med et prøvesving – bolden er nemlig ikke i spil.
Den interesserede kan læse yderligere herom i definitionen af ”bolden i spil” og i golf regel nr. 9.

Alle andre steder inden for det generelle område – bortset fra teestedet og på gren – koster det derimod et strafslag at ramme bolden under et prøvesving.
Se mere herom i golf regel nr. 9.4.b.
Når bolden er i spil og den har flyttet sig, skal den genplaceres.
Vælger man ikke at genplacere bolden, så spiller man derfor bolden fra et forkert sted, og indkasserer straks den generelle straf (2 ekstra strafslag).

25-03-2021

MULDVARPESKUD og UDJÆVNEDE MULDVARPESKUD
Hvordan er reglerne?

I foråret kan der på golfbanen undertiden forekomme muldvarpeskud eller der kan være udjævnede muldvarpeskud på fairway.
Denne situation giver undertiden anledning til lidt rådvildhed blandt enkelte spillere.

Hvis man lander i eller i nærheden af et udjævnet muldvarpeskud, skal man så spille bolden, som den ligger, eller kan man få lempelse efter golfregel – Regel 16.1 Unormale overfladeforhold?

Ifølge Golfdefinitionerne er en muldvarp et Gravende dyr. Desuden er en tue/en forhøjning lavet af et gravende dyr Unormale overfladeforhold. Man kan således få lempelse uden straf efter Regel 16-1.

Men hvad nu når muldvarpeskuddet er udjævnet såfremt greenkeeperen har ”kørt” over mulvarpeskuddet? Der står ikke noget specifikt herom i golfreglerne.

Nej der behøver ikke at være en forhøjning. Hvis resterne på jorden klart kan identificeres som resterne fra et mulvarpeskud, så har spilleren ret til lempelse efter Regel 16.1, uanset om det er jævnet helt ud.
Den “hale” af jord, der kan opstå, når et mulvarpeskud jævnes eks. vis ved ”overkørsel”, giver tilsvarende ret til lempelse, forudsat at denne “hale” klart kan identificeres som rester fra det udjævnede mulvarpeskud

Venlig hilsen
BGK ORH

BGK Åbningsturnering den 7. april 2019 – Regelspørgsmål

 • For mange køller i bagen.
 • Bold ligger dybt i roughen.
 • Areal under reparation på Slettens hul 2.
 • Lad flaget blive i hullet.