Generalforsamling – Breinholtgård Golf Klub

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen vælger medlemmerne af bestyrelsen og godkender budgettet og kontingenter for det kommende år.

Klubbens formål er ifølge vedtægterne:

”Klubbens formål er at organisere de idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold, samt fremme det sociale samvær.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Esbjerg Idrætsforbund.” (Esbjerg idrætsforbund er ændret til Esbjerg Idrætsråd)

Som medlemmer optages alle, der opfylder bestemmelserne i Dansk Golfunion.
Alle aktive medlemmer, der ifølge dansk lov er personligt myndige har stemmeret på generalforsamlingen.