15

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes med simpel flertal.

Formanden, eller næstformanden tegner klubben i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt

Den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer og er konstitueret således:

Formand

Pernille Porsholdt Dam
23 46 00 11

Næstformand

Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Kasserer

Karin Thybo
30 93 46 66

Sekretær

Linda Dahl
28 97 79 59

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schultz
20 23 08 30

Bestyrelsesmedlem

Kaj Pedersen
21 20 80 22

Bestyrelsesmedlem

Susan Bailey
51 38 11 98

sgb@esenet.dk