BGK Vinter Cup

BGK Vinter Cup

Der spilles Stabelford 9 huller, efter de rækker, som vores junior open også afvikles efter, så det er muligt at gå 18 hullers runder, det er dog de første ni (9) huller som vil indgå som korrekt score, hvis scorekortet er korrekt udfyldt😊

 • A – række: +8 – 18
 • B – række: 18,1 – 54
 • C – række: Ej frigivet spiller (spiller på par3 banen, med medlemskab)
 • Der skal være min. 3 deltager i en række, for at der er præmier. (dog ikke på par-3 banen)

For at være med, skal korrekte udfyldte scorekort afleveres i den sorte postkasse som er ved trappen op til klublokalet / shoppen hos Frank / Janet.

Ved rigtig udfyldt scorekort skal man huske:

 • Det er scorekort for alle tre sløjfer, skoven, ådal og sletten der er tællende.
 • Spiller man 18 huller, er det de første 9 huller der er tællende.
 • Når / hvis der bliver etableret en vinter bane, er det de første ni (9) huller der er tællende.
 • Der skal være mindst 3 forskellige spiller der har afleveret scorekort i en række, for at turneringen vil udløse præmier.
 • Spiller og markørens antal slag og point for hver hul skal kunne læses.
 • Scorekort, skal være underskrevet af spiller og markør, og man skal kunne læse spillers og markørs navne. (det er ikke nødvendigt at markøren er juniorspiller, det må også være et andet medlem fra klubben)
 • Point skal være noteret i øverste højre hjørne.
 • Der skal være påført, fra hvilken tee, man har spillet fra.
 • At få registreret scoren i golfbox, (hvis muligt) så man spiller efter korrekt handicap (det er en forudsætning for at kunne aflevere korrekt scorekort efter næste spil, det bliver kontrolleret!)
 • At påføre dato for spilledagen.

Afleverede scorekort, som ikke opfylder overstående, vil ikke blive talt med.

 

Vinderen bliver den med det bedste gennemsnit, af de 5 bedste korrekt udfyldte scorekort, som er indleveret. (flere scorekort = flere chancer)

Ved point lighed i de forskellige rækker, afgøres det ved putte konkurrence.

For frigivet junior spiller er det muligt at booke lukkede tider (kun på stor bane) lørdage efter træning, hvis man vil spille på andre tider i løbet af ugen, booker man som andre medlemmer gennem golfbox.

For spiller på par-3 banen er det muligt at spille sammen med forældre / bedsteforældre eller andre junior spiller, her er der ingen tidsbestilling.

Der vil være præmier til de første tre (3) i hver række, hvis der er afleveret tilstrækkeligt mange scorekort. (min 5 stk.)

Der vil være præmier til flest birdies gennem vinteren. (alle birdies tæller, uanset, om det er på alm. Baner, eller på vinterbane, med vinter tee og greens)

Husk at få reguleret handicap så længe baneforholdene tillader det.