Makker Cup

Makker turnering:

  • Til og med 24 år
    Hcp: 36 og ned

Makker Cup er en greensome-turnering med handicap. Målgruppen er spillere med handicap 36 og derunder.

Turneringen afvikles over 2-4 spilledage. Makker Cup er en mulighed for at spille med en god veninde/kammerat og for (måske) at stifte nye bekendtskaber.

I en makkerturnering spiller man hulspil mod andre. I Makker Cup kommer deltagerne også ud at opleve nye baner og møder en masse andre børn og unge, der spiller golf.
Makker Cup er en turnering med fokus på sjov og samspil. Konceptet trækker på nyere tanker om mere intenst og hurtigt golfspil, f.eks. som vi kender det fra GolfSixes.
I Makker Cup spilles der i puljer med 4 makkerpar, der alle møder hinanden over 18 huller. Der spilles 6 hullers hulspil som greensome mod hvert par i puljen.

Dermed skal man præstere hele tiden, og samtidig starter man hurtig på en frisk igen, hvis en enkelt match går skidt. Dette giver golfspillet en større dynamik, og derudover er det
sjovt. Alle 6 huller færdigspilles i alle matcher. Således kan en match f.eks. ende 5-1.

Dertil tilføjes et taktisk element, hvor hvert makkerpar minimum skal bruge 2 af hver af de to spillers drive på de 6 huller. Det vil sige, at et makkerpar på de seks huller, en match løber over, skal bruge spiller A’s bold minimum to gange og spiller B’s bold minimum to gange.

Makker Cup løber over 4 spilledage. Alle makkerpar spiller både første og anden runde,
som ligger med ca. 2 ugers mellemrum. De bedste par fra anden runde går herefter videre til en finaleweekend (tredje og fjerde spilledag). Det vil sige, at alle makkerpar er
garanteret minimum at deltage i de første to etaper. Makker Cup er opdelt på U16 og U25. Det er alderen på den ældste spiller i hvert makkerpar, der afgør, hvilken række
man skal spille i. Dvs. at man godt kan danne makkerpar med sin fætter på 17 år, selvom man kun er 13 år gammel. I så fald spiller man i U25-rækken.

Tilmelding skal ske gennem junior afdelingens turnerings koordinator.