Tilskud og godtgørelser.

Individuelle turneringer for Elitespillere.

 • Matchfee.
  Matchfee refunderes – forudsat godkendt turneringsdeltagelse – med 50% af BGK og den enkelte spiller betaler selv de resterende 50%.
 • Øvrigt.
  –  Hvis man prøvespiller dagen før en match, kan BGK efter aftale betale overnatning mellem prøvespilsdagen og spilledagen.
  –  Spilleren skal selv sørge for forplejning på prøvespilsdagen.
  –  Det forventes at alle spillere overholder den af Sportsafdelingen fastlagte alkoholpolitik i fm matchdeltagelse.
  –  BGK giver ikke tilskud til kørsel.

DGU Holdturnering.

  • Forplejning mv.
   Økonomisk refusion til holdturneringer omfatter alle hold tilmeldt Danmarksturneringen, idet det påhviler holdkaptajner/-leder at drage omsorg for den økonomiske ansvarlighed og opfølgning.
   Forplejning på selve matchdagen rekvireres og betales af BGK.

Refusion af udlæg

Bilag for udgifter der ønske refunderet skal indsendes til BGKs kasserer sammen med et udfyldt udgiftsbilag.
Hent udgiftsbilag:
som pdf  KLIK HER
som excelark KLIK HER