Tilskud og godtgørelser.

Individuelle turneringer for Elitespillere.

 • Matchfee.
  Matchfee refunderes – forudsat godkendt turneringsdeltagelse – med 50% af BGK og den enkelte spiller betaler selv de resterende 50%.
 • Øvrigt.
  –  Hvis man prøvespiller dagen før en match, kan BGK efter aftale betale overnatning mellem prøvespilsdagen og spilledagen.
  –  Spilleren skal selv sørge for forplejning på prøvespilsdagen.
  –  Det forventes at alle spillere overholder den af Sportsafdelingen fastlagte alkoholpolitik i fm matchdeltagelse.
  –  BGK giver ikke tilskud til kørsel.

DGU Holdturnering.

  • Forplejning mv.
   Økonomisk refusion til holdturneringer omfatter alle hold tilmeldt Danmarksturneringen, idet det påhviler holdkaptajner/-leder at drage omsorg for den økonomiske ansvarlighed og opfølgning.
   Forplejning på selve matchdagen rekvireres og betales af BGK.

 

 

Opdateres!