Elite tilskud, refusion – Breinholtgård Golf Klub

Individuelle turneringer for Elitespillere.

 • Matchfee.
  Matchfee refunderes – forudsat godkendt turneringsdeltagelse – med 100 % af BGK.
 • Øvrigt.
  –  Hvis man prøvespiller dagen før en match, kan BGK efter aftale betale overnatning mellem prøvespilsdagen og spilledagen.
  –  Spilleren skal selv sørge for transport og forplejning på prøvespilsdagen.
  –  Det forventes at alle spillere overholder den af Sportsafdelingen fastlagte alkoholpolitik i fm matchdeltagelse.
  –  BGK giver ikke tilskud til kørsel.

DGU Holdturnering.

 • Forplejning mv.
  Økonomisk refusion til holdturneringer omfatter alle hold tilmeldt Danmarksturneringen, idet det påhviler holdkaptajner/-leder at drage omsorg for den økonomiske ansvarlighed og opfølgning.
  Forplejning på selve matchdagen rekvireres og betales af BGK.
 • Kørsel
  BGK giver ikke tilskud til kørsel

Refusion af udlæg

Bilag for udgifter der ønske refunderet skal indsendes til BGKs kasserer sammen med et udfyldt udgiftsbilag.
Hent udgiftsbilag:
som pdf  KLIK HER
som excelark KLIK HER