Elite pligter/rettigheder – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Elitespillerens pligter.

 • Melder til (vintertræning) hhv. afbud til planlagt træning (sommer).
 • Deltager i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller Pro.
 • Deltager minimum tre gange årligt i frivilligt arbejde i Juniorafdelingsregi.
 • Fungere som mentor for udpegede spillere i regi af Junioreliteudvalget.
 • Udarbejder en personlig målsætnings- og handleplan for hver sæson.
 • Udarbejder budget for og tilmelde sig til turneringer efter forudgående koordination med Sportsudvalget.
 • Overholder de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med rejseudlæg jf. regler for afregning og aflevering af bilag.
 • Repræsenterer klubben på værdig vis såvel på som udenfor banen.
 • Benytter det af klubben valgte tøj ved deltagelse på hold i DGU holdturnering.
 • Deltager i Erhvervsklubbens arrangementer – eks. vis Elite AM og Erhvervsdage.
 • Deltager i BGK klubmesterskaber.
 • Aktivt anvender tilbud om fysisk, teknisk og mental træning.
 • Aktivt anvender anbefalet statistikmodul.

BGK Elitespilleres rettigheder.

En elitespiller tilknyttet BGK Elite vil under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske midler få tilbud:

 • Minimum en ugentlig træningssamling samt indtil 6 individuelle træningspas, der fastlægges ved sæsonstart.
 • For juniorer dog indtil tre samlinger der gennemføres under ledelse af Junior Elitetræneren i rammen af ”BGK Junior Academy”
 • Individuel træning i begrænset omfang – f. eks et akut teknisk problem eller tilsvarende.
 • Vintertræning – teknisk og fysisk.
 • Frie træningsbolde til træning og opvarmning i forbindelse med turneringer, samt frie bolde til holdmatcher (hvis sponsor findes!).
 • Træningslejr og træningssamlinger med delvis økonomisk støtte
 • Deltagelse i holdturneringer.
 • Deltagelse i individuelle turneringer.
 • Relevante kurser fx internt regel kursus, kursus i anvendelse af statistik m.v.