Nyt fra Eliteudvalget – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Siden taget ud af menuen den 15-04-24

Orientering fra DGU  den 1. maj 2020

Danmarksturneringen vil i 2020 blive afviklet i en reduceret udgave under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet efter den 10. maj ændres til en situation, hvor et større antal personer kan forsamles, at klubhuse kan åbnes, så spillere kan bringes i sikkerhed ved tordenvejr, og at det er sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de særlige risikogrupper (+65).

Formatet vil i givet fald blive følgende:

Puljespillet vil blive gennemført som hulspil (18 & 36 huller) på neutral bane på de oprindeligt afsatte weekender:

 • 13.-14. juni
 • 15.-16. august

Finale og oprykningsspil vil ligeledes blive gennemført i den oprindeligt afsatte weekend den 12-13. september.

På den måde bliver belægningen af puljespillet reduceret med samlet set 50 procent, og den tidligere omtalte klubmesterskabsweekend sidst i august planlægges ikke inddraget og dermed friholdt til golfklubbens øvrige aktiviteter. Det er driftsmæssige, sportslige og sundhedsmæssige argumenter, som ligger til grund for DGU bestyrelses beslutning om at gennemføre Danmarksturneringen i denne form. Beslutningen er taget efter dialog og vigtig input fra rigtig mange golfklubber.

Så snart regeringen kommer med retningslinjerne for situationen efter den 10. maj, vil Dansk Golf Union hurtigst muligt komme med en endelig udmelding. Ikke kun for Danmarksturneringen, men også for alle øvrige turneringer arrangeret af DGU. I den forbindelse vil der blive udarbejdet retningslinjer for afvikling af DGU-turneringer i et ”corona-setup”, både i relation til turneringsledelsen og den enkelte golfspillers adfærd.

Det er vigtigt at understrege, at såfremt regeringen opretholder de nuværende restriktioner efter den 10. maj, så påbegynder DGU ikke nationale turneringer i 2020.

Elite orientering den 16. april 2020

Så er golfsæson 2020 for omsider og alvor ved at kunne komme i gang. 12. marts blev alt lukket ned, og alle planer i relation til alle former for aktiviteter i Breinholtgård Golf Klub (BGK) blev sat på holdt med umiddelbar virkning. Også al form for turneringsaktivitet blev indstillet, og efter et par forlængelser af “lukkende” perioden, udsat til tidligst 10. maj 2020. Konsekvensen heraf har bl.a. været aflysning af den første runde i Danmarksturneringen (Holdturneringen), Elite Tour 1, Senior Tour og Girls Nola Tour og en række andre tidligere planlagte individuelle turneringer. For alle turneringer gælder det, at DGU så vidt muligt forsøger at tilpasse det fremadrettede turneringsprogram til den ændrede situation i samarbejde med klubberne.

Hvad den konkrete løsning bliver, afhænger af en lang række faktorer, hvor den gradvise åbning af samfundet og hensynet til den almene sundhed naturligvis spiller en helt afgørende rolle. Ét muligt og meget sandsynligt scenarie for Danmarksturneringen er at bruge den ene af klubmesterskabsweekenderne (29. og 30. august) til brug for 5. og 6. spillerunde. Såfremt det bliver en mulighed vil Danmarksturneringen fortsat kunne gennemføres og i henhold til nuværende turneringsform på følgende datoer.

 • og 2. spillerunde – 13.-14. juni;
 • og 4. spillerunde – 15.-16. august
 • 5. og 6. spillerunde – 29.-30. august (den ene af klubmesterskabsweekenderne bruges i stedet til Danmarksturneringen)
 • Finale og oprykningsspil – 12-13. september

Det skal understreges at tingene ændrer sig uge for uge, hvorfor DGU og klubberne hele tiden må kigge på den bedst mulige løsning ud fra de givne forudsætninger. DGU vil melde ud, så snart der er yderligere klarhed over, hvad regeringens og myndighedernes anbefalinger bliver efter den 10. maj. Både hvad angår forsamlinger, foreninger og generel adfærd. F.s.v.a. placering af BGK Klubmesterskaber/Slagspil 2020, så kunne en alternativ placering være i weekenden 19.-20. september 2020. Dette er endnu under overvejelse, og er derfor ikke endeligt besluttet.

8. april 2020 blev det meddelt at teknisk træning kunne genoptages fra og med 14. april 2020. Træning på tirsdage i tidsrummet fra kl. 17:00 – 20:00 er genoptaget. I respekt for bl.a. de alment gældende principper for social afstand skal man booke sig på teknisk træning via Golfbox (i lighed det princip der har været gældende de seneste vintersæsoner). Derudover vil der fra og med 23. april 2020 i tidsrummet fra 17:00 – 18:00 og på alle efterfølgende Torsdage være organiseret ”short-game” træning. Mød frem, hvorefter man bliver inddelt i hold – i forhold til antal faciliteter, indhold af træning og hensynet til social afstand. Rangen er i øvrigt også genåbnet og kan anvendes – ligeledes under iagttagelse af de alment gældende principper for hygiejne og social afstand.

I forbindelse med alle ovenstående aktiviteter skal alment gældende principper for ophold på og anvendelse af faciliteterne på BGK efterleves – se her: https://www.bggc.dk/nyheder/corona/

Forberedelserne til denne sæson pågik nogenlunde som planlagt henover vinteren, hvor især vores ”Junior Elite Team 2020” udnyttede alle vores træningsfaciliteter – både inden- og udendørs – meget flittigt. Dette ”team” består af 10 spillere, der udgør bruttotruppen til de to hold som BGK har tilmeldt DGU nye Ungdomsholdturnering 2020. Kvalifikationsspil hertil skulle have været gennemført d. 19. april 2020, men er i lyset af COVID-19 situationen udsat. Puljerne vil blive sammensat på baggrund af tilmeldte spilleres handicap og generelle spillestyrke. Det er nok det i situationen bedste der kan gøres med henblik på også at få gang i denne nye Holdturnering. Spilledagene for disse hold vil være de samme som ovenfor anførte datoer.

Alle holdkaptajner for hold i DGU Holdturneringer er også på plads – se her:

 • 2. div. Herrer: Kim Meyer
 • 3. div. Herrer: Peter Meyer Hansen
 • Kvalifikationsrækken Herrer: Peter Skjærbæk
 • 1. Div. Damer: Emma Pedersen
 • 1. Div. Senior: Brian Lauridsen
 • Ungdomsturnering – Hold 1: Jesper Mølleskov Pedersen
 • Ungdomsturnering – Hold 2: Jesper Munkgaard Pedersen

Og ja – godt set – der er på trods af at flere damespillere har meldt fra – fortsat et Damehold i 1. Division også i sæson 2020. Henover foråret har der verseret indtil flere rygter om dette holds status. Det skulle nu være lukket ned. Lad det være sagt allerede nu – det bliver rigtig spændende for de af vores tilbageværende damespillere der skal spille med på dette hold. De skal nok få rigeligt med udfordringer i sæsonen.

Hvornår der gennemføres spillermøde i den samlede BGK Elitetrup er endnu ikke helt afklaret. Jeg sigter imod – i værste tilfælde – at gennemføre et virtuelt spillermøde senest to uger før første turneringsrunde. Skulle den almene situation i samfundet ændre sig yderligere positivt, så vil mødet i lighed med tidligere blive gennemført i Klublokalet på BGC. Jeg arbejder på en løsning.

Inden for nær fremtid vil BGK Klubmesterskaber i Hulspil blive igangsat jf. gældende propositioner herfor. Følg med i BGK Nyhedsmail. Jeg skal kraftigt anbefale at alle udnytter denne mulighed for at komme ud og få nogle runder i kroppen allerede inden første turneringsrunde i DGU Holdturnering.

Derudover skal jeg erindre om at der fortsat er behov for aflevering af scores i form af scorekort efter gennemførte runder – evt. elektronisk. Resultaterne sendes via mail til Frank A. og undertegnede. Der er en forventning om aflevering af minimum syv scores/scorekort inden 24. maj 2020. Runder i forbindelse med Klubmesterskab i Hulspil tæller ikke med. Så kom i gang, få booket nogle starttider i god tid, og kom afsted på golfbanen. Det er altid bedr end Netflix eller træning i simulatorer!

Og ikke mindst vigtigt – støt vores ProShop. De støtter os alle på rigtig mange forskellige måder. Såfremt vi også fremadrettet skal have en ProShop på BGK, så skal vi også huske at støtte dem, på lige fod med den lokale bager, slagter, tøjforretning – og frisøren (også selvom jeg sjældent kommer sådanne steder). Der er 30 % Eliterabat på en ny Polo (i klubfarve) eller buks/nederdel (sort) til spillere og ledere tilknyttet BGK Elitetrup – ikke andre beklædningsgenstande. Så kom afsted og få også denne ”mindre detalje” på plads i god tid før turneringssæsonen går i gang.

Aller sidst – så glæder både trænerne og jeg os til at møde jer alle igen på vores fremragende anlæg – der jo er fortsat er under udvikling. Vi ses på en Danmarks flotteste golfbaner – også i en COVID-19 tid.

God weekend til alle og lad os i fællesskab få den bedst muligt golfsæson 2020

Kim

Status efter 5. og 6. runde i DGU holdturnering 2019

Så blev de sidste to holdturnerings runder 2019 gennemført. Og alle blev udfordret – både sportsligt og klimamæssigt. Lørdagen bød på alt lige fra kraftig regn og kraftig blæst, efterfulgt af opklaring og næsten sommerlige temperaturer. Søndagen bød bl.a. på tåge, hvilket førte til udsættelse af starten af matcherne på Sdr. Jylland Golfklub bane.

Udover at alle fik lov at mærke naturens luner, fik alle hold også mærket golfspillets luner. For nogen med positivt resultat til følge – hulkant ind – og for andre det modsatte – hulkant ud.

BGK 1. Division damer tabte i 5. runde 8:4 til Kolding på BGK anlæg, hvorfor matchen imod Sdr. Jyllands Golf Klub i 6. runde, skulle vindes, således at damerne kunne blive i 1. Division i sæson 2020.
Damerne satte ekstra tryk på, og fik en 11:1 sejr over Sdr. Jyllands damer.
Tillykke til damerne med den store sejr og dermed forbliven i 1. Division i sæson 2020.

BGK 2. Division herrer havde skabt et godt udgangspunkt, for selv at kunne afgøre, hvorvidt det skulle blive til puljesejr og dermed efterfølgende deltagelse i kvalifikationsspil om oprykning til 1. Division.
Holdet møde i 5. runde Varde GK på BGK anlæg. Det var stolpe ud for BGK herrer, der tabe 14:4 til de senere puljevindere fra Varde Golfklub.
Efter dette nederlag gik ”gassen lidt af ballonen” og holdet kæmpede bravt, men tabte 16:2 til Sdr. Jyllands herrer på deres bane i 6. runde. Klart ærgerligt – og måske ikke den bedste afskedssalut for Nicolai Dahl og Jeppe Thybo, der begge spillede deres sidste matcher inden afrejsen til USA. Det positive er, at holdet forbliver i 2. Division i sæson 2020, hvor holdet med sikkerhed ikke skal møde Kolding. De rýkker ned i 3. Division.

BGK 4. Division herrer rykkede efter sæson 2018 ned i 4 . Division. Målsætningen for holdet var hurtigst muligt oprykning og tilbagevende til 3. Division i sæson 2020.
I 5. runde delte holdet matchen i Jelling med resultatet 6:6, hvorfor matchen i 6. runde imod Benniksgaard på BGK anlæg var afgørende for, hvorvidt holdet kunne nå målsætningen. Holdet nåede målet med en ”sikker” 6,5 : 5,5 sejr over Benniksgaard.
Til lykke til herrerne og captain med resultatet.

BGK 5. Division herrer havde “kniven på struben”. Der skulle sejre på kontoen, såfremt holdet skulle forblive i 5. Division, og undgå nedrykning til Kvalifikationsrækken.
Desværre tabte holdet 9:3 til i Ribe i 5. runde, og 7:5 til Sdr. Jyllands GK i 6. runde på BGK anlæg.
Konsekvensen er, at holdet rykker ned i Kvalifikationsrækken i 2020.

BGK 2. Division Senior lå godt til inden 5. og 6. runde i Holdturneringen. I 5. runde blev det til en 8:6 sejr ude imod Dejbjerg. Puljesejren blev sikret i 6. runde med  en 11:3 sejr over gæsterne fra Give.
Super godt gået af seniorholdet, der skal spille i 1. Division Vest i sæson 2020.

Tak til alle – spillere, captains og trænere for indsatsen i DGU Holdturnering i 2019. Nu er der lang ventetid til 1. og 2. runde i DGU holdturnering 2020, der som tidligere annonceret er i weekenden 2. – 3. maj 2020.

Inden vi når der til skal der bl.a. spille Klubmesterskaber i Slagspil i weekenden 31. august/1. september – se yderligere her: https://www.bggc.dk/turneringer/klubmesterskaber/ . Tilmelding skal ske via GolfBox. Tilmeldingsfrist er 29. august kl. 18:00. Har du ikke meldt til – så gør det heller nu, frem for at vente til i morgen.

Fortsat god golfsæson 2019.

Status efter 3. og 4. runde i DGU holdturnering 2019

Efter 3. og 4. runde i DGU Holdturnering er ”verdenssituationen” stort set ganske tilfredsstillende – og der kom rigtig mange point på tavlen.

2. Division Herrer
Spillede i 3. runde i Varde og var efter formiddagens foursomes nede med 6:0. Der var naturligvis kun et at gøre efter frokost – fuldt fokus og masser af tålmodighed.
Efter fem singler havde havde BGK udlignet. Stillingen var 8:8. 2. singlen Rasmus Lykke-Kjeldsen taber på 17. hul og matchen skulle dermed afgøres på 18. hul. Varde spilleren driver ud i højre side af fairway, og Rasmus vælger at slå igennem skoven til højre, og fik dermed et udmærket leje på 10. huls teested. Eneste væsentlige udfordring – han var omgivet af lidt kraftig rough, bestående af kraftige træstammer. Rasmus så på mulighederne og fandt via en enkelt gren en vej ud af skoven, og kunne slå sit 3. slag på green – ca. 5 meter for en birdie. Vardespilleren havde en lidt dårligt leje på en høj på hul 18. og slog sit 3. slag netop ind på venstre del af green, men skulle putte først. Vardespilleren putter ca. 2 meter for kort, og Rasmus havde nu muligheden for at afgøre matchen til BGK fordel. Det gjord Rasmus ”Icemann” Lykke -Kjeldsen, og BGK herrer vandt dermed matchen 10:8. Måske var det årsagen til at Vardespillerne var meget hurtigt væk fra anlægget – eller måske var det den truende regn som førte til at de forlod anlægget hurtigt. Men noget af præstation, der lovede godt for søndagens hjemmekamp i 4. runde imod Kolding.

I 4. runde på BGK imod Kolding var momentum fra 3. runde intakt, og BGK herrer førte 6:0 til frokost. Eftermiddagens singler var tætte – et par matcher tabt hhv. vundet på 18. green. Men BGK herrer vandt tre singler, og matchen med 12:6.

BGK herrer fører dermed puljen, og kan reelt ved at vinde matchen i 5. runde imod Varde på BGK anlæg vinde puljen, og kvalificere sig til oprykningsspil i september.
6. runde er imod Sønderjylland på deres grænsenære bane, hvor det i værste fald skal afgøres om puljesejren kommer i hus.

4. Division herrer
Holdet havde en rimelig weekend med hjemmebane i begge matcher og slog Jelling med 11:1 i 3. runde og i 4. runde fik Aabenraa stryg med 7:5.
Holdet ligger på en delt 1. plads sammen med Benniksgård, som holdet skal møde i 6. runde på BGK. En sejr over Benniksgaard vil med overvejende sandsynlighed føre til puljesejr, og direkte oprykning og tilbagevenden til 3. Division. Så også her er der noget at spille om i august i forbindelse med 5. og 6. runde.

5 Division herrer
Holdet tabte i 3. runde 5:7 til Ribe på BGK anlæg og tabte ligeledes i 4. runde imod Fredericia 8:4 på deres bane. Holdet ligger sidst i puljen, og skal minimum have 2 gerne 3 point i de sidste matcher for at forblive i 5. Division – så også for dette hold er der noget at spille om midt i august.

1. Division damer
Holdet tabte i 3. runde med 7:5 til Koldings damehold i Kolding, og i 4. runde runde tabe holdet med 8:4 til puljens førerhold fra Silkeborg/Ry – holdet der suverænt fører puljen.
I 5. runde skal holdet spille på BGK anlæg imod Kolding og i 6. runde imod Sønderjylland på deres bane. Matchen i sidste runde er meget vigtigt . Minimum uafgjort men gerne en sejr vil sikre holdets forbliven i 1. Division.
Dette er ikke umuligt – og holdet tror på at det er muligt. Så der er bestemt noget at spille om i de sidste top runde

2. Division Senior
Holdet delte på hjemmebane med Dejbjerg 7:7, og tog i 4. runde til Vejle, hvor holdet vand 11:3.
Seniorholdet kan med en sejr over Dejbjerg på deres bane i 5. runde reelt sikre puljesejren og oprykning til 1. Division. Skulle det glippe, så er der en mulighed i 6. runde, hvor holdet skal møde Give på BGK.

Tak for en super, engageret og fokuseret indsats, med vilje til at ville vinde i de seneste to turneringsrunder. Rigtig meget god golf – men også en del golf med spredehagl. Der er bestemt plads til forbedringer, som der er mulighed for at arbejde med indtil de sidste to runder i Holdturnering 2019. Disse to runder spilles 17.-18. august 2019.

Oprykningsmatch lørdag den 15. september.

Lørdag d. 15. september 2019 var dagen, hvor BGK bedste herrehold skulle spille ”Oprykningsmatch” imod Odder Golf Klub på Horsens Golf Klub bane. En bane der på dagen var i så ringe stand, at det var pålagt, at skulle spilles med oplæg.

BGK hold bestod af Mathias Gladbjerg, Rasmus- og Jacob Lykke- Kjeldsen, Jeppe Thybo, Morten Porsholdt, Nicolai Dahl og Jacob Porsholdt Dam som reserve.

Efter formiddagens foursomes var BGK herrehold nede med 4:2. Mathis Gladbjerg og Rasmus Lykke-Kjeldsen vandt deres foursome 6 & 4, så alle var efter frokost klar til at vise vilje, styrke og fokusering, med henblik på at fremtvinge en sejr. Eftermiddagens seks singler startede 14:35, og spillerne blev sendt afsted med 10 minutters mellemrum.
Det var forventet at alle matcher ville blive meget tætte, og dette sammenholdt med en varighed af ca. fire timer pr. match pegede på, at skulle matchen ende lige, så ville der være risiko for, at afgørelsen via omspil skulle ske meget tæt på mørkefald.

Nicolai Dahl, Jakob Lykke-Kjeldsen og Mathias Gladbjerg vinder alle tre deres matcher. Morten Porsholt Dam var på et tidspunkt 4 nede, men begyndte derefter et ”come back” og var efter 17. hul kun 1 nede. Desværre taber Morten på 18. hul.

Så nu begyndte det at blive spændende. Jeppe Thybo tabte sin single 2 & 1, hvorefter det hele stod og faldt med, om Rasmus Lykke-Kjeldsen kunne trække det længste strå i sin single.
Rasmus var 1 up da matchen går ned ad 18. hul, og spændingen var stor hos alle øvrige spillere, tilskuere med flere.Rasmus taber hullet, hvorefter matchen deles.
Afgørelsen skulle derfor findes via hulspil “sudden death” imellem to udvalgte spillere. Mathis Gladbjerg var klar, og ca. 19:40 gik omspillet i gang. Mathias mister dog den første bol, og må tilbage og slå en ny bold fra teestedet. Ikke desto mindre ender Mathias med at have mulighed for at vinde hullet, men der deles i dobbelt bogey.
Nu skulle der spilles hul 2, klokken var ca. 20:25 og det var mere end almindeligt tusmørkt. På trods heraf fortsatte matchen på hul 2. Her holer Odders spiller sin bold og vinder hullet i par. Odder vinder matchen og er dermed oprykker til 1. Division i 2019. BGK bedste herrehold forbliver i 2. Division i sæson 2019.

Alle spillere og trænere har i hele sæsonen og især på denne matchdag ydet en forbilledlig indsats, vilje og energi til at ville nå målet – oprykning til næst højere række.  Det var meget, meget tæt på at det lykkedes, og naturligvis var alle involverede og ikke mindst de medrejsende ca. 25 supportere skuffede over udfaldet af matchen.

Status efter 5. og 6. runde den 18. og 19. august i DGU Holdturnering 2018.

Den blev både spændende og begivenhedsrig for alle involverede. Samlet set en super sæson – alle målsætninger er nået – bortset fra 3, Divisions holdets nedrykning til 4. Division.

Se resultater af de respektive matcher KLIK HER

2 DIV herrer:

I 5. runde blev Vejle slået med 16-2 på BGKs bane og i 6. runde blev Vejen slået med cifre 12-6 på deres bane. Holdet er dermed puljevinder, og har kvalificeret sig til oprykningsspil til 1 Division i sæson 2019.
Oprykningsspillet gennemføres i Horsens den 15. september 2018.
Stort til lykke til hele holdet – også de spillere der ikke var med på dagen!

3. DIV herrer:

Holdet må, trods en kanon indsats i sæsonens løb fra captain og spillere, med to nederlag i 5. og 6. runde, desværre indtage sidstepladsen i puljen, og må rykke ned i 4. Division i sæson 2019.

5. Division herrer:

Holdet tabte begge matcher i 5. og 6. runde, men havde forud herfor vundet tilstrækkeligt antal point, hvilket betyder at holdet forbliver i 5. Division i sæson 2019.

2. Division damer:

På trods af et nederlag i 6. runde til Esbjerg, betød de to vundne point i 5. runde ved en sejr på 5 – 4 over Varde på deres bane, at holdet vinder puljen, og dermed rykker direkte op i 1. Division Vest i sæson 2019.
Stort til lykke til dameholdet!

2. Division Senior:

Vinder i 5. runde med 8 – 6 over Sct. Knud på BGKs bane – men taber matchen i 6. runde mod Vejle i Vejle med 12 – 2. Holdet bliver to´er i puljen og kan se frem til endnu en sæson i 2. Division Vest i sæson 2019.

3. og 4. runde  den 16. og 17. juni 2018 i DGU Holdturnering 2018.

Efter endnu en spændende golfweekend, med undertiden aprillignende vejrforhold – sol, vind, regn, storm og sol igen – blev 3. og 4. runde i DGU Holdturnering 2018 gennemført på en måde, hvorefter indtil flere af BGK Elitehold, i høj grad har noget at spille om i forbindelse med 5. og 6. runde i DGU Holdturnering 2018. Disse to runder gennemføres 18. og 19. august 2018. Se vedhæftede.

Som antydet ovenfor var det en på mange måder god golfweekend, hvor der blev kæmpet til det sidste. Som det fremgår af vedhæftede kan situationen sammenfattes således:

2 DIV Herrer vandt begge matcher – hvor ikke bare sejren over Kålding, men også sejrens størrelse bør fremhæves. 14-4 i BGK favør taler sit tydelige sprog. Vel var matcherne tætte – og  der blev spillet fair hele vejen – men BGK spillere holdt fokus på trods af både god spillemæssig modstand kombineret med klimaets indvirkning på spillet. Status medfører for 2. DIV Herrer at holdet med bare to point ud af fire mulige i de sidste to runder vil kunne kvalificere sig til oprykningsspil d. 15. september i Horsens. Modstanderne vil i givet fald være enten Århus eller Odder. Holdet håber på stor opbakning fra BGK øvrige medlemmers side i forbindelse med matchen i Vejen d. 19. august 2018, hvor holdet forventer endegyldigt at cementere puljesejren.

3 DIV Herrer valgte ligesom at takke for invitation ved at give naboerne fra Esbjerg en kindhest på 10-2. på deres bane i den første af weekendens matcher – og fik måske selv en tilsvarende tilbage henne i Varde dagen efter, hvor holdet tabte 7-5. Meget peger på, at såfremt BGK 3 DIV hold vinder matchen imod Esbjerg i forbindelse med 5. runde i holdturneringen, så vil holdet kunne forblive i 3. DIV.

5. DIV Herrer har på trods af et nederlag til Ribe, fastholdt deres position som nr. 2 i puljen og kan med en esejr i 5. runde på hjemmebane imod Aabenraa og efterfølgende en sejr i Nordborg dagen efter kvalificere sig til oprykningsspil m.h.p. at vende tilbage til 4. division i sæson 2019. Ville være et super ”bounce back” for 3. holdet såfremt dette kunne blive en realitet.

2. DIV Damer fik to x 7-2 hjemmebanesejre imod hhv. Varde og Odense, og ligger inden 5. og 6. runde á point med Odense. I 5. og 6. runde spiller dameholdet ude mod Varde og hjemme mod Esbjerg. Nøglekampen er matchen imod og i Varde, hvorfor der skal opfordres til at der også til denne match bør være opbakning fra BGK medlemmers side, med henblik på at støtte dameholdet maksimalt i forbindelse med matchen. Skulle det lykkes – hvilket holdet og en del andre ønsker – at holder vinder deres pulje, så vil det være med direkte oprykning til 1. division vest, hvor der i givet fald vil vente endnu større udfordringer end i indeværende sæson. Men man kan jo som bekendt hvad man vil .- så lad os tro på at det lykkes.

Samlet – så ser det på godt jysk ikke så ringe ud efter de seneste to matchrunder for alle fire Elitehold. Der er en masse at spille om henne midt i august – jeg glæder mig allerede.

Tak til alle spillere, captains, trænere og øvrige omkring holdene for indsatsen, samt vilje og holdning til at holde ved hele vejen.

God sommer til dem af jer jeg ikke lige når at se – og husk nu at vedligeholde kompetencerne i løbet af juli måned. Det er vigtigt det her!

BGK Elite Putte Cup 2016.

PutteCupPræmier_2016

BGK Elite gennemførte i henhold til ældgammel tradition, den årlige ”Putte Cup” på Breinholtgård Golf Klub store puttinggreen d. 14. juni 2016. 23 spillere og trænere deltog i denne aktivitet!

Putting green var indrettet med de sædvanlige huller ved Pro´ernes foranstaltning, og greenkeeperne havde ”nyklippet” green kort før start på matchen.

I skjul af røgen fra grillen der var gjort klar med henblik på tilberedning af rigeligt med grillmad, gennemførte deltagerne slagspilskvalifikation, hvorefter der blev indtaget rigeligt med grillmad!

Gennemførelsen af selv matchen bidrog både til spænding, overraskelser og meget lange matcher, der i enkelte tilfælde først blev afgjort på 23. hul!

Resultatet af anstrengelserne på green, kombineret med undertiden også positive tilråb fra de spillere der havde valgt ikke kunne vinde(!), førte til følgende resultat:

Vinder i Seniorrækken blev Søren ”Jeg kan slå dem alle sammen” Gammelgaard Nielsen – ”runner up” blev Kim Brændstrup. Vinder af Juniorvandrepræmien blev Morten ”Jeg slog Mathias Gladbjerg” P. Dam, med Anders Vad Christensen som traditionel to´er!

Matchreferater – 3. og 4. runde i DGU Holdturnering 2016.

2. DIV V, Herrer, Pulje 4.

Efter 1. og 2. runde i DGU Holdturnering 2016 havde BGK Elite 1. hold herrer lagt sig på en solid 2. plads i puljen.
1. og 2. rundes matcher imod hhv. Gyttegård og Varde på deres baner havde givet en sejr over Gyttegård og ”en deler” (uafgjort) imod Varde. Nu skulle 3. og 4. runde bruges til konsolidering af 2.pladsen i puljen, og om muligt, at høste så mange point, at der i 5. og 6. runde ville være grundlag for at spille om kvalifikation til oprykningsspil til næst højere række.

3. og 4. rundes matcher blev begge spillet på Breinholtgård Golf Klub, der på trods af mange udfordringer for greenkeeperne, fremstod flot og klar til match!
I 3. runde mødte holdet Vejle, der dog viste sig at være lige netop det meget bedre end BGK’s herrer, hvorfor holdet tabte 12-6 til Vejles herrer. Det er naturligvis aldrig rart at tabe en match, men hvis modstanderen reelt er bedre på dagen, så må man tage nederlaget og lære det man kan, og så komme videre.

I 4. runde mødte holdet Gyttegård. Efter formiddagens tre foursomes var holdet ”oppe” 6:0! Nu var det vigtigt ikke lade selvtilfredsheden og selvtilliden føre til at holdet skulle slappe af og lade en mulig sejr glide af hænde.
Alle holdt fokus og kæmpede bravt, og resultatet blev også derefter. Holdet sejrede 13:5 og bibeholdt derved 2.pladsen i puljen. Endvidere har holdet også nået denne sæsons målsætning om ikke at rykke ned, og at få spillet nye og yngre spillere ind på holdet i denne sæson.

I 5. runde skal holdet møde Vejle på Vejles Golf Klub bane, og i sidste og 6. runde skal holdet møde Varde på Breinholtgård Golf Klub. Runder spilles 13. og 14., august 2016.

2-Div-Holdet_160529

3. DIV V, Herrer, Pulje 8

Vores 2. herrehold havde i første og anden runde fået spillet sig i en udmærket position med henblik på at få holdet kvalificeret til oprykningsspil. Det blev til en sejr og et knebent nederlag på udebane. Dermed var der lagt op at et par sejre skulle i hus i 3 og 4 runde som blev spillet i den sidste weekend i maj måned.
Vi skulle her meget gerne slå Esbjerg på vores hjemmebane om lørdagen for at sende dem ud af kampen om oprykningsspil og dermed være i stand til at følge med det stærke hold fra Sønderborg, som indtil nu havde gjort rent bord og dermed indtog første pladsen.
Det sidste hold i puljen er Benniksgaard og de har fra start sat sig solidt på nedrykningspladsen.  Dem skulle vi møde om søndagen.

I kampen om lørdagen imod Esbjerg vandt vi den meget vigtige foursome som bestod af Mikkel Meyer og Kim Brændstrup. I Foursome gives som bekendt dobbelt point og derfor skulle vi blot bruge 2 sejre i de fem singler.
Desværre gik det ikke sådan. Vi fik kun en sejr som vores egen ”Plaffeminister” Henrik N. Christensen stod for. Øgenavnet er et udtryk for at han bare banker point ind på kontoen i denne sæson. Rent faktisk så det længe ud til at vi ville tabe hele matchen, men den blev reddet til sidst, idet vores unge spiller Simon ”Comeback Kid” Damgaard lavede et meget stærkt comeback og fik delt sin match efter at have været pænt bagud i store dele af matchen.
7-7 endte hele hold matchen og det bragte os i en situation hvor vi lige pludselig er afhængige af andre holds resultater.

Om søndagen spillede vi imod Benniksgaard. Som forventet slog vi dem stort 12-2 og alle på holdet lavede gode præstationer. Eneste nederlag var til Olav N. Andersen som spillede første single imod Benniksgaard suverænt bedste spiller.

Idet Esbjerg tabte hjemme til Sønderborg om søndagen er status i puljen at Sønderborg ligger på en klar første plads og kan tåle at tabe til os i sidste runde hvis de ”blot” vinder over Benniksgaard i den anden match i august. Benniksgaard er rykket ud. Skulle miraklet indtræffe at Sønderborg taber begge kampe i de sidste to runder og vi vinder vores så hedder det oprykningsspil for os igen. Og så alligevel ikke, for de kræver at 1. holdet også ryger i oprykningsspil. Så der er mange hvis’er, men vi kan da glæde os over at vores målsætning om forbliven i divisionen allerede nu er opnået.

Peter Meyer Hansen
Holdkaptajn
3 Div. Vest Herrer
3-Div-Holdet_160529

Peter Meyer Hansen (Holdkaptajn) , Simon Damgaard, Henrik N. Christensen, Jacob Thomsen, Kim Brændstrup, Niels Bager, Olav N. Andersen, Mikkel Meyer Hansen.

3. DIV V, Damer, Pulje 4

Efter en start på sæsonen med to knebne nederlag, var vi i særdeleshed opsatte på at vende situationen og sætte points på kontoen. Forude ventede 3. og 4. spillerunde med to hjemmekampe mod hhv. Vejle og Varde.

Vi var noget spændte på, hvilket hold Vejle ville stille med, da de i de første to kampe havde været nødsaget til at trække nogle af spillerne op på deres elitedivisionshold og derfor ikke har stillet stærkeste opstilling på 2. holdet. Samtidig var de i samme situation som os – uden points efter de første to kampe – og det var derfor på mange måder en nøglekamp for os. Det gik hurtigt op for os, at de havde fået 3 spillere hjem fra USA til elitedivisionsholdet og derfor kunne stille et rigtig stærkt 2. hold mod os. På papiret så det svært ud, men med stor kampgejst og solidt spil, kunne vi trække os sejrrigt ud. En sejr på 5-4 gav 2 dejlige points på kontoen. Sejren kunne have haft større cifre til Breinholtgård, men marginaler afgjorde og faldt ud til Vejles fordel. Kampens forløb således: Min lagde ud med at vinde med overbevisende 7-5 over en ellers meget rutineret og på papiret noget bedre 1. single fra Vejle. Både Carina og Nickie præsterede helt lige kampe, men måtte desværre begge se sig slået på 18. hul. I foursome var Camilla og Rikke tilbage som makkerpar for første gang i sæsonen, og de fortsatte deres flotte stime af sejre fra den forgangne sæson og vandt i fornem stil 3-2 over en også meget rutineret og på papiret bedre foursome fra Vejle. En skøn start på weekenden som gav endnu mere motivation til at give den gas mod Varde dagen efter.

Varde var vi også i pulje med sidste sæson, og der vandt vi overbevisende både 9-0 og 8-1, men som denne sæson har udviklet sig, havde Varde etableret sig på 1. pladsen i puljen efter de første to kampe – bl.a. med en 5-4 sejr over os på deres hjemmebane. Derfor var vi meget opsatte på en revanche, og vi vidste at det var realistisk. Efter en super indsats over hele linjen, kunne vi se os selv uddele det første ”æg” i puljen. Sejren blev en realitet efter sejre med følgende cifre: Min vinder 5-4, Nickie vinder 4-3, Carina vinder 2-1 og Rikke og Camilla vinder 3-2.

Med 9-0 sejren og de øvrige resultater i weekendens kampe er puljen åbnet helt op igen, og der er derfor stor spænding i vente i den sidste turneringsweekend i august.

3.Div-D_160529

Holdet bestod hele weekenden af: Nickie, Carina, Rikke, Camilla og Min.