Mission, vision, strategi – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Siden taget ud af menuen den 15-04-2024

Mission.

Facilitere attraktive og funktionelle rammer for udvikling og drift af Breinholtgård Golfklub Elitetrup, herunder:

 • Skabe og vedligeholde et udfordrende og afvekslende træningsmiljø.
 • Fællestræninger.
 • Elitematcher.
 • Individuel træning
 • Fysisk og psykisk/mental træning.
  Støtte/vejledning til turneringsplanlægning.
 • Etablere individuelle – målrettede udviklingsprogrammer balanceret med spillernes ambitioner, talent og personlige indsats, herunder
  – Støtte og validere spillernes delmål..
  – Opfølgning på præstationer – justering af målsætninger/træning (sparring til spillerne).
  – Tildele individuel økonomisk støtte i forhold til udviklingspotentiale og turneringsplaner.
 • Fastholde og drive en bred elitetrup, der tilgodeser rekrutteringspotentiale til klubbens hold i Danmarkstuneringen. Herunder:
  – Fremme og vedligeholde holdånd og teamspirit
  – I koordination med juniorudvalget sikre en balanceret udvikling af klubbens egne talenter til indtræden i elitetruppen, hvis muligt, via deltagelse i klubbens Golfakademi såfremt dette etableres.
  – Hvis muligt – situationsbestemt – rekruttere amatørspillere til elitetruppen
  – I koordination med Breinholtgård Erhvervsklub tilvejebringe og fastholde kvalificerede (pro-)spillere til klubbens elitehold.

Vision

 • Vilkår for elitespillerne:
  – Fællestræninger (alle) med fastlagt program. Afvekslende, struktureret forløb gennem sæsonen.
  – Individuelle træningspas tilbydes til de spillere det er relevant for.
  – Trænerfaglig støtte til turneringsplanlægning.
  – Kontinuerlig opfølgning på gennemførte turneringer/resultater.
  – Tildeling af økonomisk støtte til turneringsgennemførelse i balance med ambitioner, talent, indsats og resultater.
 • Forventninger til elitespillerne:
  –   Deltager i Breinholtgård Golfklubs åbningsmatch.
  –   Deltager i Elite AM.
  –   Deltager i Breinholtgårds Golfklubs klubmesterskaber.
  –   Deltager aktivt i elitetruppens fællesarrangementer
  –   Deltager i muligt omfang i ugentlige elitematcher (Shank Meister).
  –   Stiller sig til rådighed som hjælpere for minimum 1 x juniortræning i løbet af sæsonen.
  –   Nedprioriterer deltagelse i individuelle turneringer i de tre/fire weekends med danmarksturneringen.
  –   Deltager i observationsspil (indtil 36 huller) forud for hver runde i Danmarksturneringen.
  –   Stiller sig til rådighed som reserver, og caddies (i hjemmekampene), når de ikke er udtaget til at spille på holdene i danmarksturneringen.
  –   Udfærdiger og fremsender turneringsevaluering efter deltagelse i individuelle turneringer.
  –   Afregner deltagelse i individuelle turneringer jf. tilskudsordningen – med ordnede og markerede bilag.
 • Tilvejebringelse af ressourcer;
  – Dedikeret , kvalificeret trænerfaglig kompetence til planlægning og gennemførelse af træningen.
  – Kvalificerede og respekterede holdkaptajner, der kan støtte holdene under Danmarksturneringen.
  – Udvide den økonomiske støtte til klubbens bedste amatører, således spillerne kan deltage i relevante turneringer.
  De rådige ressourcer skal gøre det attraktivt at være en del af eliteudviklingen i Breinholtgård Golf klub.

Opgaver for BG Eliteudvalg

 • Formand:
  – Initierer spillermøde forud for sæsonstart og holdturneringsrunder
  – Indkalder til møder i eliteudvalget og følger op på aktioner.
  – Koordinerer med Juniorudvalg og Turneringsudvalg.
  – Holder forbindelse – og koordinerer med – Sportsudvalg og BGK Erhvervsklub.
 • Træner:
  – Gennemfører sæsonplanlægning ved turneringsstart.
  – Fastlæggelse af Kvalifikationsspil (Indtil 2 runder) før hver runde i danmarksturneringen.
  – Træningsplan.
  – Fysiske træningsprogrammer.
  – Deltager om muligt i prøvespil (1. hold) før hver udekamp.
  – Moniterer og tilbagemelder på spillernes turneringsgennemførelse.
  – Moniterer og tilbagemelder på holdenes turneringsdeltagelse.
 • Holdkaptajner:
  – Ansvarlig for holdenes (Danmarksturneringen) anvendelse af tildelt økonomi.
  – Planlægger / booker faciliteter til udekampe og hjemmekampe.
  – Moniterer spillernes individuelle turneringer.
  – Fastlægger holdopstilling i samråd med træneren – offentliggøres senest 10 dage før matchrunde.
  – Udarbejder kampreferat til klubbens hjemmeside efter hver runde i DK-turneringen.
 • Presseansvarlig:
  – Holder forbindelse til medierne. Både TV og skreven presse.
  – Udarbejder oplæg forud for Danmarksturneringens kampe.
  – Uploader – eller fremsender nyheder fra eliten til klubbens hjemmeside.
 • Webmaster:
  – Vedligeholder elitetruppens hjemmeside.