Elite “Captains” pligter – Breinholtgård Golf Klub

I forbindelse med matcher i DGU Holdturnering er det den udpegede holdkaptajns ansvar at:

Udekampe:

 • Behandle modtagen skrivelse fra modstanderklubben der skal gæstes.
 • Rekvirere transport til (og evt. overnatning i relation til) spillestedet.
 • Rekvirere forplejning, samt medbringe væske og evt. ekstra baneforplejning.
 •  Meddele spillere alle relevante informationer med henblik på evt. prøvespil, mødetid, sted og transport.
 • Gennemfører evt. ”coaching” og matchoplæg dagen før og på spilledagen.
 • Medbringe holdopstilling med tilhørende opdateret handicap på deltagende spillere.
 • Udfylde hhv. underskrive holdkort samt godkende resultat i Golfbox.
 • Udarbejder kort indlæg (mini rapport) om matchforløb og resultat – gerne med tilhørende digitale billeder.
  Indlægget tilsendes FMD for BGK Eliteudvalg, der offentliggør indlægget via BGK hjemmeside.

KiM/2015-11-04

Hjemmekampe:

 • Udsende skrivelse til modstanderklubben der gæstes (rent praktisk sker dette ved sæsonstart ved FMD for Eliteudvalgets foranstaltning).
 • Rekvirere forplejning, samt medbringe væske og evt. ekstra baneforplejning.
 • Meddele spillere alle relevante informationer med henblik på evt. prøvespil, mødetid, sted m.v.
 • Gennemfører evt. ”coaching” og matchoplæg dagen før og på spilledagen.
 • Medbringe holdopstilling med tilhørende opdateret handicap på deltagende spillere
  Udfylder hhv. underskriver samt indsender holdkort.
 • Udarbejder kort indlæg (mini rapport) om matchforløb og resultat – gerne med tilhørende digitale billeder.
  Indlægget tilsendes FMD for Eliteudvalget, der offentliggør indlægget via BGK hjemmeside.