Baneservice – Breinholtgård Golf Klub, Esbjerg

Generelt

Breinholtgård Golf Klub Baneservice har overordnet til formål at bidrage til at

 • Både klubbens egne medlemmer, samt greenfee og andre gæster på Breinholtgård Golf Klub får en god oplevelse at være på anlægget.
 • Spillet på banens tre sløjfer forløber smidigt og med et passende flow.
 • De til enhver tid gældende lokale-, ordens- og etiketteregler for spil på Breinholtgård Golf Klub anlæg overholdes.

Breinholtgård Golf Klub bestyrelse lægger megen vægt på at

 • Udførelsen af Baneservice gennemføres på en venlig og imødekommende måde.
 • Spillere på Breinholtgård Golf Klub anlæg husker, at repræsentanterne for Baneservice alle er frivillige hjælpere, der vil gøre deres bedste for, at du som spiller til enhver tid får en god oplevelse i Breinholtgård Golf Klub.

Opgaver og beføjelser

Baneservice yder i fornødent omfang vejledning i forbindelse med bl.a.:

 • gældende etikette-, ordens- og lokale regler for ophold og spil på banen
 • vejledning for større grupper med reservationer
 • overholdelse af starttider og fletteregler.

Baneservice kontrollerer bl.a. at

 • Spillere har et gyldigt medlemskab af BGK eller anden golfklub (Dansk eller udenlandsk).
 • Greenfeespillere har dokumentation for betalt greenfee – herunder – medbringer udskrevne scorekort.
 •  Alle spillere medbringer en pitchfork for opretning af nedlagsmærker på greens.

Baneservice kan bl.a. vejlede i forbindelse med:

 • unødig forsinkelse af spillet og herunder undladelse af at lukke igennem
 • uhensigtsmæssig placering af bags ved greens
 • undladelse af at lægge turfs på plads, rive i bunkers eller rette nedslagsmærker på greens
 • uvertrædelse af de til enhver tid gældende etikette-, ordens- og lokaleregler for spil på banen
 • uvertrædelse af BGK’s dresscode.

Baneservice kan om nødvendigt bortvise en spillerhvis:

 • Spilleren ikke har spilleret til banen.
 • Spilleren gentagne gange ikke retter sig efter en given påtale fra Baneservice.
 • Spilleren er skyldig i en grov overtrædelse af de til enhver tid gældende etikette-, ordens- eller lokaleregler for spil på banen og banens brug.

Rapportering

Korpset rapporterer alle overtrædelser til Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel og Handicapudvalg, der efterfølgende tager stilling til et evt. videre forløb.

Organisering

Baneservice i Breinholtgård Golf Klub er organiseret med et antal frivillige medlemmer der fungerer som ”Startere” og/eller ”Marshalls”.  Medlemmerne af Baneservice er let genkendelige via deres påklædning eller afmærkning alt efter funktion på banen. De frivillige kan imod forlangende herom legitimere sig med et særligt ”Baneservicekort”.

Opgaver for ”Starter”:

Starteren er ansvarlige for at

 • tildelte starttider overholdes ordnet og rettidige
 • spillerne medbringer korrekt udfyldt scorekort med påført starttid
 • styre tempoet i spillet fra start af en golfrunde
 • golfbanens ordensregler, fletteregler og ”dress code” følges
 • give spillere på banen golfrelateret service og vejledning af høj kvalitet.

Starterens ansvar er at:

 • kommunikerer med golfspillere på en venlig og hjælpsom måde
 • informere spillerne om baneforhold og lokale regler
 • udlevere – hvis behov – scorekort, blyanter og lokalregler regler samt kontrollerer pitch fork hos spillerne
 • starttider overholdes og følges på en ordnet måde. (Starteren har en opdateret startliste for dagen)
 • kommunikerer med Administrator og/eller ”Marshalls”
 • overvåger spillere og spilhastighed
 • kommuniker med Marshalls på banen med henblik på om nødvendigt at regulere spilletempoet eller når evt. udfordringer opstår i spilletempoet
 • kontrollerer at der er betalt green fee, betalt for golfvogne (trolley og/eller golfbuggy) og uden for daglig åbningstid, at der er betalt for leje af golfudstyr
 • følger politikker og procedurer på Breinholtgård Golf Klub
 • afstemme startliste med Administration eller evt. afløser i forbindelse med opgaveskift
 • være forberedt på dårligt vejr (lufthorn, regntøj, paraply osv.)
 • forstå procedurer for dårligt vejr og kommunikerer med Administrationen eller Marshalls under vejradvarsler efter behov
 • udføre eventuelle yderligere opgaver tildelt af Klubben, Administrationen eller lederen af Baneservice.

Starteren skal have spillet golf i mindst 2 år og have et solidt kendskab til de til enhver tid gældende golfregler.

Opgaver for ”Marshalls”:

Marshalls er ansvarlige for at:

 • overvåge spilletempoet
 • vejlede spillere der kommer ud af positionen, med henblik på at fremme spilletempoet
 • sikre, at golfbanens regler og ”dress code” følges
 • give gæsterne kundeservice af høj kvalitet
 • interagerer med golfspillere på en venlig og hjælpsom måde
 • informere spillerne om baneforhold og lokale regler
 • opretholde et rimeligt tempo på golfbanen
 • kommunikerer og hjælper Starteren med at holde et passende tempo i spillet
 • overvåge toiletter og affaldsspande
 • føre er åben og positiv i kommunikationen med spillere og gæster på Breinholtgård Golf Klub
 • fremstå ren og korrekt påklædt i overensstemmelse med ”dress code”
 • arbejde 1-2 skift om ugen, hvilket kan kræve yderligere arbejdstid også på helligdage
 • have kendskab til generel viden om historien og driften af ​​golfbanen
 • være tilgængelig til weekend, helligdage og skiftarbejde
 • være god til at kundeservice

Marshalls skal have  spillet golf i mere end to år og have et solidt kendskab til de til enhver tid gældende regler for banens brug, ordens- og etiketteregler samt gældende golfregler.

Marschalls skal være mindst 18 år og have gyldigt kørekort til almindelig personbil.

Formand

Jørn Schultz
2023 0830

Send mail

Kim Meyer
4025 0661

Send mail

Knud Erik Laursen
2576 2232

Send mail

Torben Svendsen
2988 4578

Send mail

Jørgen Pallesen
2714 2349

Send mail

Carsten Thybo
2139 4804

Send mail

Henning Vestergaard
3048 5443

Send mail

Kristen Peder Nielsen
2013 8457

Send mail