Baneservice – Breinholtgård Golf Klub

Målsætning

Korpset skal gennem vejledning/påtale medvirke til:

 • At både greenfeespillere og medlemmer får en positiv oplevelse.
 • At spillet på banerne forløber smidigt og med et passende flow
 • At de til enhver tid gældende etikette-, ordens- og lokaleregler for spil på banerne overholdes.
 • At alle spillere er berettiget til at spille på banen.

BGK’s bestyrelse lægger vægt på, at arbejdet udføres på en venlig og imødekommende måde således, at alle føler sig velkomne på banerne.
Spillerne bedes huske, at korpset består af BGK medlemmer, der frivilligt hjælper til med, at alle får en god oplevelse.

Beføjelser

Korpset yder i fornødent omfang vejledning i forbindelse med bl.a.:

 • Gældende etikette-, ordens- og lokaleregler for spil på banen.
 • Reservationer, starttider, flette principper mv.

Korpset udøver kontrol af bl.a.:

 •  At spillere har et gyldigt bagmærke placeret synligt på bagen.
 •  At greenfeespillere har et gyldigt greenfeemærke placeret synligt på bagen.
 •  At alle spillere medbringer en pitchfork for opretning af nedlagsmærker på greens

Korpset kan bl.a. påtale:

 • Unødig forsinkelse af spillet og herunder undladelse af at lukke igennem.
 • Uhensigtsmæssig placering af bags ved greens.
 • Undladelse af at lægge turfs på plads, rive i bunkers eller rette nedslagsmærker.
 • Overtrædelse af de til enhver tid gældende etikette-, ordens- eller lokaleregler for spil på banen.
 • Overtrædelse af BGK’s dresscode.

Korpset kan bortvise en spiller:

 • Hvis spilleren ikke har spilleret til banen.
 • Hvis spilleren gentagne gange ikke retter sig efter en påtale.
 • Hvis spilleren er skyldig i en grov overtrædelse af de til enhver tid gældende etikette-, ordens- eller lokaleregler for spil på banen.

Rapportering

Korpset rapporterer alle overtrædelser til ORH-udvalget, der tager stilling til et evt. videre forløb.