Udvalg og ansvarsområder

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat nedennævnte udvalg.

(Læs mere – KLIK på udvalget)

Ansvarsområde

Bestyrelsen har udpeget nedenævnte personer som ansvarlig for nævnte ansvarsområder.

(Kontaktoplysninger – KLIK på navnet)

Udvalg

Formand

Ansvarsområde

Ansvarlig

Kim Meyer

Klublokale

Knud Erik Laursen

Træningslokale

Jens V. Christensen

Jørn Ibsen

Baneservice

Peter Skjærbæk

Klubbladet

Birthe Gaj Nielsen
Jakob Kristensen

Kim Meyer

Medlemspleje

Pernille Dam

Regionsgolf

Niels Erik Jensen

Klubber i Klubben

John Nielsen

Allan Baun

Hjemmeside

Bente Vestergaard

Ordens- regel- og handicapudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

kim-meyer
Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Medlemmer

Peter Degn Olsen

Jesper Mølleskov Pedersen

John Nielsen

Knud Erik Laursen

Opgaver

Behandle og træffe beslutninger i disciplinær- og klagesager i henhold til den af bestyrelsen uddelegerede kompetance.

Ansætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handicapregler og den af DGU fastsatte Course Rating og Slope for banerne.

Links

Læs mere HER

Formand

Knud Erik Laursen
Knud Erik Laursen
2576 2232

kehlaursen@gmail.com

Medlemmer

Hardy Mathiasen

Sven Jensen

Sisse Droob

Mogens Mikkelsen

Frank Atkinson

Peter Ankersø

Søren G. Nielsen

Opgaver

Fremsætte forslag og anvisninger til baneejer vedr. ændringer og forbedringer af banerne.

I samarbejde med ORH udvalget at varetage alle generelle spørgsmål vedr. afmærkning af banerne o.l. herunder udarbejdelse af lokale regler – samt at opnå disses godkendelse hos DGU.

Links

Begynderudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Jørn Ibsen
Jørn Ibsen
20 27 72 67

jlibsen@post.tele.dk

Medlemmer

Susan Bailey

Roar Hansen

Tommy Lund Nielsen

samt en række hjælpere

Opgaver

Planlægge og i samarbejde med trænerstaben at gennemføre uddannelse af begyndere i golfregler og færdigheder og herunder afholdelse af begynderturneringer.

Links

Læs mere HER

Sportsudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

Peter Skærbæk
Peter Skjærbæk

psk014@maerskh2s.com

Medlemmer

Kim Meyer

Pernille Dam

Robin Thybo

Karin Thybo Olesen

Frank Atkinson

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem Junior- og Eliteudvalg.

Links

Eliteudvalget

Tilbage til top af siden

Formand

kim-meyer
Kim Meyer
40 25 06 61

choko@mil.dk

Medlemmer

Frank Atkinson

Klaus Aagesen

Lis Kristiansen

Peter Meyer Hansen

Mikkel Meyer Hansen

Min Guldberg Hansen

Susanna Lauridsen

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre af trænings- og matchaktiviteter for klubbens elitespillere.

Links

Læs mere HER

Junior- og ungdomsudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Pernille Dam
Pernille Dam

Medlemmer

Jesper Mølleskov Pedersen

Jacob Thrane

Claus Mølleskov Pedersen

Frank Atkinson

Anja Dakin Ottosen

Helle Pedersen

Lone Willumsen

Rikke Porsholdt Thrane

Opgaver

Tilrettelægge og gennemføre trænings-og matchaktiviteter for klubbens juniorer.

Links

Læs mere HER

Turneringsudvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Niels Erik Jensen
Niels Erik Jensen

Medlemmer

Frank Olsen

Peter Skjærbæk

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af klubbens turneringer.

Links

Læs om turneringer HER

Company Day udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

BilledeKommer
Allan Baun

Medlemmer

Sven Jensen

Hans-Jørgen Lassen

Kim Damsgaard

Niels Erik Jensen

Opgaver

Tilrettelægge og forestå afvikling af en Company Day turnering med henblik på generering af et overskud til aktiviteter i junior- / ungdomsafdelingen

Links

Læs om Company Day turneringer HER

Restaurations udvalg

Tilbage til top af siden

Formand

Bente M Vestergaard
Bente Vestergaard

Medlemmer

Mogens Mikkelsen

Rikke Porsholdt Thrane

Linh og Tri

Opgaver

Koordinere fælles interesser mellem klub, restauratør og baneejer.

Links