Medlemmer har ordet.

Klik på teksten for stort billede.

161105_erlingfritzen

05-11-2016 Erling Fritzen

160308_ErlingAndersen

08-03-2016  Erling Andersen

14-12-2015 Gertrud Bang

14-12-2015 Gertrud Bang

151222_EdithLolk22-12-2015 Edith Lolk

19-11-2015 Jens Christensen

19-11-2015 Jens Christensen

28-11-2015 Sonja Pedersen

28-11-2015 Sonja Pedersen

28-11-2015 Yrsa og Henning Nørgaard

28-11-2015 Yrsa og Henning Nørgaard

150830_SørenJakobsen

30-08-2015 Søren Jakobsen

150919_IbPedersen

19-09-2015 Ib Pedersen

150925_KettyMøller

25-09-2015 Ketty Møller

150214_YrsaOlsen

14-02-2015 Yrsa Olsen

150327_ErlingSvendsen

27-03-2015 Erling Svendsen

150505_ElseMortensen

05-05-2015 Else Mortensen

141115_KajMadsen

15-11-2014 Kaj Madsen

141115_PrebenMadsen

15-11-2014 Preben Madsen

141220_OveLolk

20-12-2014 Ove Lolk