Seniorklubben

Præsentation af klubben.

Klubben er oprettet i maj 1994 med det formål at samle seniorspillere til golfspil i en ugentlig turnering. Det er endvidere klubbens formål at udfolde andre aktiviteter, der fremmer kammeratskabet mellem medlemmer og gør det attraktivt at være medlem af Breinholtgård Golf Klub.

Som medlemmer optages kvinder og mænd der er fyldt 55 og har et spillehandicap på 48 slag eller derunder.
Nye medlemmer optages kun ved årsskiftet og medlemstallet er begrænset til 100.
Tilmeldinger herudover skrives på en venteliste.

Fra sommertids start til sommertids slut afholdes der en turnering hver mandag formiddag, dog ikke på skæve helligdage.

2 – 3 gange om året arrangeres en udflugt med spil på en fremmed bane.

Klubregler KLIK HER

Ris, ros eller indlæg til hjemmesiden kan sendes til seniorklubben.bgk@gmail.com

Kontingent for 2018

Kontingentet er 500,00 kr.
Det skal være betalt senest den 30. november 2017.

Beløbet indbetales på Seniorklubbens konto i Sydbank Regnr. 7701 kontonr. 1130614
I “meddelelse til modtager” skal anføres medlemsnr. og navn.

Manglende eller ikke rettidig indbetaling vil blive betragtet som udmeldelse af Seniorklubben.

Runde fødselsdage

The Danish flag, Dannebrog, against a blue sky

I december hejser vi flaget og sender en hilsen til:

Jørgen Christensen

Kaptajn
Niels Erik Jensen
Tlf.: 7515 0759
Tlf.: 3027 0759
nej@esenet.dk

Kasserer
Ib Pedersen
Tlf.: 7515 1629
Tlf.: 4131 4650
ibpeders1@gmail.com

Matchudvalg
Nina Bojsen
Tlf.: 7512 7085
Tlf.: 2014 7085
ninabojsen@esenet.dk

Matchudvalg
Else Mortensen
Tlf.: 7514 2849
Tlf.: 6128 1033
damuth@stofanet.dk

Matchudvalg
Gunner Uth Jensen
Tlf.: 7514 2849
Tlf.: 5141 5441
damut@stofanet.dk